CHUYỆN MỚI... BÀI VIẾT CŨ
TUỔI TRẺ – CHÍNH TRỊ và ĐẠO ĐỨC

 

DŨNG CHÂU (Marseille) 31-8-1999


 

 

 

Ba tháng đă trôi qua kể từ ngày hai bài góp ư của chúng tôi về các vấn đề của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và các đoàn thể ngoại vi Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia... được gởi đến đồng hương trên báo chí và qua hệ thống Internet. Nói là góp "ư", thực ra sự việc đó chẳng c̣n, và cũng chẳng có, "ư" ǵ nữa để mà góp. Toàn bộ sự thật đều đă rành rành phơi bày trước thanh thiên bạch nhựt. Các bạn bốn phương có thể chuyền tay nhau đọc lại những hồi kư của những thành viên sáng lập Mặt Trận xuất bản vào đầu thập niên 90 và đọc thêm các bài viết mới đây của LS Hoàng Duy Hùng và Ông Phạm Văn Thành để thêm chi tiết và tự t́m kết luận. Tôi cất công viết hai bài vừa qua, trước hết, như đă nói là tôi c̣n vướng mắc một nghi vấn: "nghi vấn về sự hiện hữu của lương tâm và ḷng lương thiện nơi tuổi trẻ Việt Nam". Sau là nói lên sự hủy hoại niềm tin:


Ở quốc dân, hậu quả của các chính sách vô luân, bất nhân, phản bội giống ṇi... của bọn CSVN.


Ở đồng bào hải ngoại, hậu quả do lề lối hoạt động của  ban lănh đạo MT có cán bộ trí vận cộng sản cài vào.


Tôi đă nhận qua e-mail khoản thời gian đó, trong hộp thư QNgo443401@A..., một số lượng "message" kỹ lục. Tính ra có tới hơn trăm "bài viết". Ngoại trừ một số ít có nội dung phong phú, bổ ích và lành mạnh... như thông lệ của các anh em bạn bè khắp nơi thuộc nhóm tranh đấu cho Nhân Quyền, Nhóm HV, VNQDĐ...; (Tôi dành lời chân-thành cám-ơn anh em nơi đây); phần c̣n lại là của quí vị thuộc Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi. Xin gọi quí vị là "anh chị em" cho thân mật. "Anh chị em" khó ḷng mà chối. Mặc dầu chỉ có một, hai bài hiếm hoi, trên con số hàng trăm bài, tác giả tự xưng là đoàn viên MT, LMVNTD hoặc chuyên gia, th́ số c̣n lại tự xưng là "thân hữu", không dính líu ǵ tới MT. Nội dung tất cả chỉ tập trung  bêu xấu đời tư của LS Hùng và Ô Phạm văn Thành. "Anh chị em" là ai, viết để làm ǵ và tại sao phải viết th́ độc giả dư thừa thông minh để biết. Ông Hùng và Ông Thành đă can đảm nói lên, và nói lại, những sự thật sinh tử của MT với những bằng chứng cụ thể đính kèm. "Anh chị em" có bổn phận, hay nhận chỉ thị cấp trên, phải trả đũa, phải hạ uy tín hai ông nầy, để vô hiệu hóa các bằng chứng của hai ông bằng mọi cách. Tôi rất thông cảm với tâm trạng của "anh chị em". Đeo nhăn hiệu Mặt Trận hiện tại cũng giống như đội nón cối. V́ thế ai cũng chối! "Anh chị em" qua hàng trăm "bài viết" gởi qua internet, đă đốt cháy một cách phủ phàng trong tôi ḷng kính trọng Mặt Trận mong manh c̣n sót lại. Theo tôi th́ có nhiều cách để trả đủa, nhưng "anh chị em" đă xử dụng những cách tồi nhứt. Thật tôi không biết phải xếp các "bài viết" của "anh chị em" vào thể loại nào! Nếu chữ viết mà biết hổ-thẹn th́ chắc chúng phải đổi ngay sang màu đỏ! Cả trăm bài viết của "anh chị em", bài nào cũng tệ quá. Người có giáo dục không ai viết thế! "Anh chị  em" c̣n mập-mờ  dùng tên Ngô Dũng, Pháp Quốc (v́ tôi biết "anh chị em" đă biết tôi là ai, tên ǵ) - làm thơ đả kích nhóm Tiên Long của các Ông Phạm Văn Thành, Lê Hoàn Sơn, Phạm Anh Dũng. Tiếc bài thơ nầy con cóc quá, không có khả năng đâm thủng bị thóc. MT thừa "chuyên gia" ám-sát, giết người... như "le professionnel". Làm sạch-sẻ không để lộ t́ vết tung tích, nhưng MT lại thiếu "chuyên-gia" làm thơ. Cho nên không cảm được ai. V́ thế không ly gián được ai. Sẵn tôi cũng cho "anh chị em" biết luôn bút hiệu khác của tôi khi làm thơ chua là "Người Mạc Xây". "Anh chị em" cứ tự tiện lấy mà dùng để mai sau chọc bị gạo. "Anh chị em" cũng "khai sinh" tên Hoàng Đức Khâm, mạo-nhận là thân tộc của Hoàng Duy Hùng, để nhục mạ ông nầy. Cụ Hoàng Văn Đại, thân sinh Hoàng Duy Hùng lên tiếng phủ nhận sự hiện-hữu của "Hoàng Đức Khâm". "Anh chị em" liền mạo danh cụ HoàngVăn Đại cũng lên tiếng nhưng để gián tiếp xác nhận sự hiện hữu của "Hoàng Đức Khâm".


Làm việc nầy "anh chị em" không qua mặt được ai. "Anh chị em" dùng mọi cách để triệt hạ uy tín người khác. Tổn đức nhứt là cách viết nặc danh dựng chuyện đời tư, với những chuyện động trời mà có hay không th́ chỉ có... trời mới biết! Người ta cứ nói rằng tác giả các lá thơ nặc danh ở hải ngoại nầy thuộc Mặt Trận hoặc các đoàn thể ngoại vi. Người ta cũng nói Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi "đâm bị thóc, chọc bị gạo" để phá nát cộng đồng. Tôi th́ hoang mang, không tin. Mặt Trận dầu sao cũng đă là một tổ chức chống cộng có thành tích lẫy lừng. Ai mà làm vậy! Nhưng qua hàng trăm "bài viết" nầy th́ tôi bị thuyết phục, phải tin. Không những tin mà c̣n xác nhận rằng nghề thư rơi, vu khống, đâm thọc của "anh chị em" đă đạt đến tŕnh độ siêu đẳng. "Anh chị em" rất xứng với danh từ chuyên gia, "le professionnel". Tôi xác-nhận tác giả của hàng trăm "bài viết" nầy không truy tầm được và nội dung hàng trăm "bài viết" nầy đều mang tính cách vu khống. Tất cả đều được gởi lên từ các địa chỉ sau:


Quanghungviet@hotmail.com
, som_maitran@hotmail.com, quaden@hotmail.com chungsuc@hotmail.com, chungsuc@yahoo.com.


Những "bài viết" nầy ai cũng có thể viết được. V́ đặt chuyện th́ ai không đặt được? Nhưng không ai viết ra v́ con người có ác ôn lắm th́ dầu sao cũng c̣n sót lại chút lương tâm và ḷng lương thiện. Cho nên thơ nặc danh có nội dung nhục mạ và vu khống là kết quả của các đầu óc bệnh hoạn. C̣n không là của những người tư tưởng được vun bồi uốn nắn từ nhỏ bằng đạo đức duy vật súc vật cộng sản, có khuynh hướng gây tội ác. Tôi nhấn mạnh duy vật súc vật, là để phân biệt với khuynh hướng duy vật của các nhà khoa học. Nói chung là của những đầu óc không b́nh thường. Tôi không muốn ghép "anh chị em" vào thể loại "đầu óc không b́nh thường". Tôi muốn nghĩ rằng "anh chị em" dầu sao cũng c̣n một cửa thoát. Đồ tể bỏ dao xuống c̣n thành Phật nữa là! Tôi không muốn xếp "bài viết" của "anh chị em" vào "thùng rác". Tôi muốn giữ chúng như là một bằng chứng. Bằng chứng là "anh chị em" trong Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi viết thư nặc danh để nhục mạ đời tư cá nhân những người vạch trần sự thật của Mặt Trận!


"Anh chị em" cũng đă viết bài sỉ vả tôi sau khi khi hai bài "góp ư" của tôi được phổ biến. "Anh chị em" cho tôi là "thằng ba trợn", là Việt Cộng. Chỉ v́ tôi biết về CS nhiều quá. Lư-luận của "anh chị em" là chỉ có Việt-Cộng mới rành Việt-Cộng. Th́ ra "anh chị em" cũng là "professionnel" của nghề đeo dép râu, chụp nón cối cho người khác. Chư quân tử hải ngoại người nào rành về Việt Cộng th́ nh́n gương tôi mà thận trọng tấm thân! Tôi cũng xin thưa là tôi ít khi nói tuổi đời của ḿnh cho người khác biết. Nhưng nay xin tâm sự là tôi  ở lớp tuổi của những người chưa trưởng thành th́ mất nước. Chụp nón cối cho tôi th́ rất tiếc, đầu tôi v́ vậy không vừa. Tôi không dám nhận ḿnh là "tuổi trẻ" của tuổi trẻ. Chỉ có thể tôi đang bước vào giai đoạn trẻ của tuổi già. Tôi cũng sẵn dịp xin thưa là kiến thức về CS của tôi hiện có là do công tŕnh học hỏi của tôi nơi một người mà tôi tự nhận làm thầy. Đó là ông Phạm Nam Sách. "Anh chị em" mang cho tôi đôi dép râu chỉ v́ tôi rành CS như CS. Vậy ông Phạm Nam Sách "anh chị em" mang cho ông ta bao nhiêu đôi? Tôi th́ tin nơi Trời, Phật, Chúa. Thấy kiểu làm "chính-trị" của "anh chị em"tôi hăi quá! Đạo đức ở chỗ mô?! Chỉ sợ vô phúc mà đất nước lọt vào tay quí "anh chị em". Có khác chi phường Việt Cộng. Dân, nước thôi c̣n ǵ!. Cả trăm "bài viết" phần lớn "anh chị em" đều lấy Phật, Chúa ra mà tụng. Tụng kiểu nam mô một bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà. Ôi nghiệp-chướng! Nên tôi không dám lấy lời của các đấng thiêng liêng mà dạy cho "anh chị em". Tôi chỉ muốn lấy một lời mà ông Sách thường khuyên tôi để gởi đến: "hăy cố gắng giữ được tấm ḷng". Tấm ḷng "yêu nước như yêu nhà thương dân như thương thân". Đó là cái "đức" của người làm chính trị. "Anh chị em" nghe mà suy-gẫm. Tóm lại, tôi có lời khen thành-thực: "Anh chị em" giỏi lắm! Nhà nghề, "Le Professionnel" có khác. Làm chi cũng nhanh nhẩu và khéo léo hơn người. Trong một thời gian ngắn thế mà viết cả trăm lá thư nặc danh! Hỏi thật, việc nầy "anh chị em" lănh thù lao bao nhiêu?. "Kẽ Giết Mướn" - "Le Professionnel", tựa đề của một cuốn phim. Tiền trao là bắn cái "đùng"! Nh́n việc "anh chị em" làm, Chủ-Tịch Hoàng-Cơ-Minh chắc cũng phải căm phẫn mà ngậm hờn nơi chín suối!


Tôi tạm gọi "Anh-Chị-Em", nói để cho thân mật. Nhưng tôi biết thế nào cũng có người bắt bẻ: ai anh chị em ǵ với mấy người mà thân với mật?! Nhưng tôi cũng gọi vậy, v́ tôi c̣n muốn dẫn chứng thêm cho "anh chị em" thấy MỘT ÂM MƯU LỚN CỦA MẶT TRẬN trong một bài viết nhỏ sắp tới.  Nhất là các bạn trẻ. MỘT ÂM MƯU CÓ TẦM PHÁ HOẠI KINH KHỦNG. NÓ CÓ THỂ CẢN TRỞ TIẾN TR̀NH KHAI TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA QUỐC DÂN TA VÀ GÂY THÊM NHỮNG TRỞ NGẠI MỚI TRÊN CON ĐƯỜNG H̉A NHẬP VÀO TRÀO LƯU THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NƯỚC TA. Âm mưu của ban lănh đạo Mặt Trận ngây thơ(?), ngồi đó để làm v́... chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ trí vận cộng sản VN.


Nhưng trở lại vấn đề bài hôm nay, tôi xin tiếp tục cởi mở những vướng mắc c̣n lại biểu lộ qua cả trăm "bài viết" của "anh chị em" về tính ngoại vi của Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia đối với Mặt Trận, và các vấn đề "bí ẩn" của Mặt Trận, như việc tử trận của Chủ-Tịch Hoàng Cơ Minh và t́nh trạng tài chánh của Mặt Trận. Rất có thể "anh chị em" nhất là các anh em trong hội Chuyên Gia, khi gia nhập không biết ǵ về những chồng chéo nầy.


Trước hết là tính ngoại vi. Thật khó mà kết luận một đoàn thể A là một bộ phận ngoại vi của đoàn thể B nếu chỉ thấy trong đoàn thể A có vài đoàn viên của đoàn thể B. Nhưng người ta có thể kết luận một cách dễ dàng rằng đoàn thể A là một bộ phận ngoại vi của đoàn thể B nếu thành phần  lănh đạo của A là đoàn viên của B. Đoàn viên của A có bổn phận phải thi hành chỉ thị của cấp lănh đạo ḿnh. Nhưng cấp lănh đạo nầy lại phục ṭng mệnh lệnh của ban lănh đạo B, v́ họ là đoàn viên của B. Tức đoàn-viên của A phải thi hành những mệnh lệnh đến từ một cấp nào đó của B, hoặc cấp lănh đạo của B, mà ḿnh hoàn toàn không biết. Đó là ư nghĩa của tính ngoại vi.


Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh ban lănh đạo của Liên Minh Việt Nam Tự Do và ban lănh đạo hội Chuyên Gia trực thuộc Mặt Trận th́ chúng ta đă chứng minh được tính ngoại vi của các đoàn thể nầy đối với Mặt Trận. Tôi nghĩ theo lẽ ḿnh phải chứng minh việc nầy từ lâu. Ḿnh cứ ỹ y rằng hể chuyện mà ai cũng biết th́ nó đă trở thành sự thật hiển nhiên. Bây giờ th́ hơi trễ. Nhưng chắc chắn chưa quá trễ. LS Hùng và Ông Phạm Văn Thành đă đưa ra những bài viết của các ông thật đúng lúc. Mặc dầu, đă và đang diễn tiến một âm mưu (sẽ nói tới bài sau), và Mặt Trận sẽ tan thành mây thành khói trong thời gian tới. "NƯỚC CỐT" CỦA MẶT TRẬN SẼ LÀ ĐẢNG VIỆT TÂN (Việt Nam Canh Tân Đảng). Đây là một dữ kiện hoàn toàn mới đi đôi với một âm mưu mới.


Hiện tượng ai cũng dấu lư lịch Mặt Trận của ḿnh cho ta thấy phần nào của vấn đề. Nhưng tôi vẫn tin các bạn trẻ của các tổ chức nầy cũng c̣n có người thành thật và thực t́nh không biết.


Liên Minh Việt Nam Tự Do (LMVNTD) được thành h́nh vào khoảng 1991-1992, do các Ủy Ban Chống Kinh-Tài Việt Cộng từ khắp các nơi tụ về Paris hội họp tạo thành. Các Ủy Ban nầy được điều động trực tiếp bởi các cấp Thành Bộ, Chi Bộ của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam (MTQGTNGPVN). Ai hoạt động chính trị thường xuyên tại Paris cũng nắm vững việc nầy. Ban đầu để khỏi bị dị nghị, Mặt Trận (MT) vận động để Tổng Thư Kư đầu tiên của LMVNTD là ông Nguyễn Vô Kỷ. Ông này là đoàn viên "ẩn tế", tức không ra mặt, của MT. Hiện tại ông Kỷ không c̣n là thành viên MT. Phó Tổng Thư Kư là ông Nguyễn Ngọc Đức.


Sau khi đủ lông cánh, MT loại ông Nguyễn Vô Kỷ và thay thế bằng Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt. Ông Việt hiện là Ủy Viên Trung Ương Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại - Đảng Việt Tân.


Đương kim Tổng Thư Kư của LMVNTD là ông Nguyễn Ngọc Đức. Bí danh trong MT và trong đảng Việt Tân của ông Đức là Lư Quang Đức. Ông Đức là Ủy Viên Tổng Bộ Chính Trị Đảng Việt Tân. Ông Đức c̣n là đoàn viên của MT từ năm 1984, thuộc chi bộ Paris, mang bí-số C.113. Năm 1985 ông thất cử trong chức vụ Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ Pháp. Ông thua phiếu cụ Bùi Trịnh Hữu và ông được cụ Hữu mời làm Phó Xứ Bộ. Khi Cụ Hữu bạo bệnh thất lộc, ông Đức lên thay vào năm 1988. Như vậy LMVNTD là tổ chức ngoại vi vừa của MT vừa của đảng Việt Tân. MT hay đảng Việt Tân muốn LMVNTD công bố chương tŕnh chính trị "GIẢI PHÁP XÂY DỰNG DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM", và xem "những người CSVN là một thành phần của dân tộc" th́ chỉ cần ra chỉ thị để ông Nguyễn Ngọc Đức thi hành. VÀ ÔNG ĐỨC ĐĂ THI HÀNH NHƯ TA ĐĂ THẤY. MT HAY ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN LMVNTD ĐĂNG NHỮNG BÀI BÁO CA NGỢI CÔNG LAO CỦA ĐẢNG CSVN VÀ HỒ CHÍ MINH th́ chỉ cần ra lệnh cho ông Nguyễn Ngọc Đức th́ các bộ phận ngôn luận của LMVNTD cứ vậy mà đăng. Và các cơ quan ngôn luận của LMVNTD cũng đă đăng. Tôi biết chắc "anh chị em" những người thực sự chống cộng không ai đồng ư với chương tŕnh chính trị trở cờ nói trên, và cũng không ai đồng ư cho cơ quan ngôn luận của LMVNTD trở thành cơ quan tuyên truyền cho Việt Cộng. Tôi cũng biết chắc những người viết bài cho LMVNTD rất lấy làm bực ḿnh khi thấy BÀI VIẾT CHỐNG CỘNG CỦA M̀NH NGỒI KẾ BÊN BÀI VIẾT CA NGỢI CS. Hỏi: "Anh chị em" có được tham khảo ư kiến về các việc nầy hay không? Nhưng hỏi để mà hỏi. Biết chắc "anh chị em" không ai dám trả lời! Nhưng "anh chị em" nghĩ ǵ nếu lệnh ban xuống cho Ông Đức có sự đóng góp của “cán bộ trí vận CS”? Cả trăm "bài viết" của anh chị em hầu như bài nào cũng có ư muốn "lấy thúng úp voi" để cho rằng LMVNTD là một đoàn thể độc lập. Một bài viết duy nhất không có tính cách nặc danh, tác giả Quốc Trọng Lê Trọng Việt viết ngày 26-7-1999, tựa đề "Khai Dụng Phản Kháng Hay Tiêu Diệt Phản Kháng", vừa úp thúng vừa chửi khéo người khác rằng: "Nhận định rằng LMVNTD là một tổ chức ngoại vi của MTQGTNGPVN rơ ràng là thiếu suy nghĩ và thiếu cơ sở lư luận vững chắc, nếu không muốn nói là có chủ tâm đánh phá".


LMVNTD là ngoại vi của Mặt Trận th́ người ta nói LMVNTD là ngoại vi của Mặt Trận. Người ta thấy vậy th́ người ta nói vậy chớ chẳng có ǵ mà phải suy nghĩ  với lư luận. Người ta nói khác mới nguy, mới là đánh phá. Tôi nói đeo nhăn hiệu MT bây giờ cũng giống như đội nói cối. Ai cũng dấu. Ai cũng chối. Ông Việt vừa chối vừa chửi nhưng không hay. Chối như kẻ ăn vụng bột không liếm sạch mép. Chửi người v́ thế đâm ra chửi lại ḿnh. Tôi không nghĩ rằng "anh chị em" kéo xe thổ mộ đă thành thói quen nên chỉ lư luận trên căn bản sự vật, sự thể mà ḿnh chỉ thấy he hé. C̣n Ông Lê Trọng Việt ngồi trên xe thổ mộ hay kéo xe thổ mộ? Biết chắc rằng ông không phải là xà ích đánh xe đâu!


Hội Chuyên Gia được sáng lập do ông Nguyễn Ngọc Danh, bạn chí thân của Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, tức cháu nguyên cố Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh. Ông Nghĩa đă từng hoạt động lâu năm trong một vị trí lănh đạo MT. Bạn đọc có thể biết thêm nhân vật nầy qua các quyển hồi kư của các sáng lập viên MT. Ông Nguyễn Ngọc Danh nguyên và hiện là Tổng Thư Kư của hội Chuyên Gia toàn thế giới, kiêm phân hội trưởng tại Pháp và đồng thời là Ủy Viên Tổng Bộ Chính Trị Đảng Việt Tân. Ông đă từng là Khu Bộ Trưởng Khu Bộ Châu Âu của MT từ năm 1985. Hội Chuyên Gia cũng đă từng chịu sự d́u dắt của ông Vũ Quí Kỳ (chủ tịch). Ông Kỳ là đoàn viên MT với bí danh Nguyễn Trọng An, đồng thời là Ủy Viên Đảng Bộ Hải Ngoại Đảng Việt Tân. Đương kim chủ tịch hội Chuyên Gia là ông Nguyễn Minh Quân. Ông này cũng là đảng viên đảng Việt Tân: Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại. Vậy Hội Chuyên Gia cũng là tổ chức ngoại vi vừa của MT vừa của đảng Việt Tân. MẶT TRẬN VÀ ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN HỘI CHUYÊN GIA TUYÊN BỐ "SẴN SÀNG VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC" th́ chỉ cần ra lệnh cho các ông trong ban lănh đạo. Và ban lănh đạo hội Chuyên Gia đă nghiêm chỉnh thi hành. "Anh chị em" đang sẵn sàng.


Người ta nói tư tưởng Đông và Tây khác nhau. Tôi th́ học chưa tới cả Đông lẫn Tây nên không biết nó khác ở chỗ nào. Với tôi th́ Đông và Tây chỉ khác nhau nơi... cái đầu và cái bụng. Tây cho rằng trong đầu chứa "chất xám". Đông cho rằng "Kinh luân khởi tâm thượng, Binh giáp tàng hung trung", kinh luân khởi ở chỗ trên bụng, binh giáp giữ ở giữa lưng. Tôi có nói "anh chị em" là đám trí thức rỗng ruột. Tôi không dám nói "anh chị em" không có ǵ trong đầu. Tôi nghĩ "anh chị em" chắc đă "xổ" kinh luân binh giáp hết ra ngoài cho nên trong bụng không c̣n thứ chi ngoài thứ ấy! "Anh chị em" học càng cao th́ tôi phải nói càng nặng. Chỉ tội và thương cho những "anh chị em" có thực tài, đă làm rạng danh ṇi giống ta trong mọi lănh vực trên khắp năm châu. Thương và tội chỉ v́ không biết mà trao thân lầm tướng cướp. C̣n "anh chị em" nào biết mà cứ giả mù nh́n lổ th́ "anh chị em" chỉ có tài mà không có đức. Thứ thất đức ấy chỉ biết lo vinh thân ph́ gia. Dân đói việc ấy có mắc mớ ǵ tới tôi! Nước mất th́ đó là việc của kẻ... thất phu. Làm chính trị thất đức như vậy th́ không mất nước th́ cũng mất dân. Ông Thiệu vừa bất tài vừa thất đức nên thua mất nước. Cộng Sản Việt Nam đang bị mất dân.


Cả trăm "bài viết" của "anh chị em" cũng không ít lên tiếng bênh vực hội Chuyên Gia. Có "anh chị em" c̣n hung hăng sỉ vả những người cho hội Chuyên Gia là ngoại vi của MT, cho những người nầy nói dối và c̣n đ̣i vả miệng. Tôi không muốn dồn ép ai. Muốn chối th́ cứ việc chối. Nhưng đ̣i vả miệng người ta th́ ai sẽ vả miệng ḿnh đây?


Tôi chỉ muốn nói thêm với "anh chị em", nhất là những bạn trẻ, một vài ḍng thêm về  đạo đức chính-trị.


Tôi ở trời Tây xa lắc nầy cũng nghe vang dội lời kêu gào của các bạn trẻ đ̣i lớp già nua trao lại "bó đuốc". Nghe qua tôi rất đỗi vui mừng. Rồi ra th́ dân ta cũng có hậu duệ của Trần-Quốc-Toản. Một vị tiểu anh hùng 17 tuổi đă giận dữ bóp nát trái cam trong tay chỉ v́ các bô lăo trong hội nghị Diên Hồng không cho ṭng quân đánh giặc. Nhưng vô phúc cho dân ḿnh ở chỗ là các bạn trẻ muốn đuổi các bô lăo Diên Hồng về vườn!. Các bạn trẻ muốn cầm đuốc một ḿnh. Phải hồi c̣n chủ tịch Hoàng Cơ Minh mà anh em hăng vậy th́ CSVN đă bị treo cổ từ lâu rồi!


Tôi có quen ông Phạm-Nam-Sách ở San Diego, các bạn trẻ chắc cũng biết. Ông th́ xem tôi như bạn. Nhưng tôi th́ xem ông như thầy. Có việc khó tôi thường thỉnh ư của ông. Ông thường tâm sự với tôi rằng: "Khi ḿnh cảm thấy đủ khả năng để cứu dân dựng nước th́ ḿnh đă không c̣n trai tráng". Ông bằng tuổi mẹ tôi, 67 tuổi, trí tuệ linh mẫn và c̣n rất khoẻ. Vậy mà ông chỉ dám nói "cảm thấy đủ khả năng". Khiêm nhượng luôn luôn là một đức tính tốt. Nên tôi có ḷng khuyên các bạn trẻ, nhất là các bạn thích làm chính trị, học đức tánh đó. Nhưng tôi lại hoàn toàn đồng ư nếu các bạn trẻ đ̣i hỏi lớp già đang lănh đạo các tổ chức của "anh chị em" trao lại cho ḿnh bó đuốc. Các bạn trẻ hăy mạnh dạn tề gia trước đi rồi hăy ra trị quốc. Đảng Việt Tân tôi sẽ nói những ǵ tôi biết vào bài tới. Như thế tôi vừa chứng minh với "anh chị em" được tính chất ngoại vi của LMVNTD và Hội Chuyên Gia đối với MT, đồng thời công bố một dữ kiện mới là

 

 SỰ HIỆN HỮU CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN. ĐẢNG NẦY LÀ "NƯỚC CỐT" CỦA MT, HIỆN NAY C̉N TRONG BÓNG TỐI VÀ KIỂM SOÁT LMVNTD VÀ HỘI CHUYÊN GIA. ĐẢNG VIỆT TÂN XUẤT HIỆN ĐỂ SAU ĐÓ MẶT TRẬN TAN THÀNH MÂY THÀNH KHÓI.

 

Chụp MT th́ như chụp vào khói vào mây. Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh sống chết rồi ai biết hỏi ai.

 

TIỀN BẠC CỦA CẢI MT RỒI CŨNG THEO MT MÀ THÀNH MÂY THÀNH KHÓI. NGAY TỪ BÂY GIỜ T̀M ĐƯỢC MỘT ĐOÀN VIÊN MT LÀ BẮT ĐẦU THẤY KHÓ RỒI!

Kế đến là việc công bố biến cố đền nợ nước của Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh. "Anh chị em" cho rằng đây là vấn đề thuộc phạm vi gia đ́nh và của tổ chức. Không ai có quyền xía vào. LS Hùng đặt nghi vấn tại sao chủ tịch Hoàng-Cơ-Minh đă tử trận từ lâu mà sao vẫn tiếp tục tuyên bố rằng ông c̣n sống và đang lănh đạo kháng chiến tại quốc nội? Tôi biết được tin rằng có người chứng kiến trận đánh đó hiện ở Thái Lan và sẵn sàng về làm chứng. Ai cũng nói ban lănh đạo MT nói dối. "Anh chị em" th́ nói người ta đặt điều. Tôi th́ cho rằng "Anh chị em"  nói dối cũng rất chuyên nghiệp "professionnel". Trong bài góp ư tôi có nêu nghi-vấn: "CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH CHẾT V̀ NỘI PHẢN. CÓ ĐẾN 200 ĐOÀN-VIÊN CÙNG CHẾT VỚI ÔNG." Anh em bị bắt trong các đợt Đông Tiến c̣n trong tù CS đă nói như thế. Và tôi đă hỏi "anh chị em": "Các bạn trẻ  biết ǵ về việc nội phản nầy?". Trong hơn trăm "bài viết", không có đoạn nào nói ǵ về việc nầy". Sự im lặng của "anh chị em" cũng rất nhà nghề "professionnel"!


Tôi muốn nói là biến cố đền nợ nước của Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh cùng 200 chiến hữu MT không c̣n thuộc phạm vi đoàn thể hoặc gia đ́nh. Nó đă thuộc về lịch-sử. Người hi sinh v́ nước phải được Tổ Quốc ghi nhớ công ơn. Việc đ̣i hỏi MT phải công bố sự thật của LS Hùng rất chính đáng. Tôi c̣n muốn nói thêm biến cố đó không c̣n nằm trong ṿng gia đ́nh và tổ chức v́ tác nhân gây nên biến cố đó là Việt Cộng nằm vùng trong đầu năo của tổ chức. Đó không c̣n là việc của gia đ́nh hay tổ chức. Đó là việc của người Quốc Gia chống Cộng Sản. Tố cáo trước công luận việc nầy là công việc của mọi công dân Việt Nam yêu chuộng tự do, công b́nh và công lư. Không ai muốn khai tử MT. NGƯỜI TA CHỈ Đ̉I HỎI PHẢI LẬT MẶT VÀ XÉT XỬ THÀNH PHẦN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TRONG BAN LĂNH ĐẠO MT ĐỂ TRẢ THÙ CHO CỐ CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH VÀ HƠN 200 CHIẾN HỮU. ĐÂY LÀ Đ̉I HỎI CỦA LƯƠNG TÂM VÀ CÔNG LƯ. Đây cũng là mấu chốt của mọi vấn đề. Trong bài góp ư v́ thế tôi có đặt câu hỏi "CHE DẤU VIỆC NẦY CÓ LỢI CHO AI?". Hơn trăm bài viết cũng không thấy ai nói đến việc nầy. Sự im lặng lần nữa cũng rất nhà nghề "professionnel"!


"Anh chị em" không trả lời th́ tôi xin giải đáp: CÓ LỢI CHO BỌN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHỚ CHO AI! Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh c̣n sống, không có ai chết, th́ làm ǵ có thủ phạm? Nay mai, MT tan vào khói vào mây. Muốn trả thù th́ biết ai mà trả?! Các bạn trẻ nghĩ ǵ?


C̣n vấn đề tiền bạc của MT th́ LS Hùng đặt câu hỏi sao chưa chịu công bố? "Anh chị em" trả lời đại khái là cũng thuộc phạm vi của tổ chức. Không ai được quyền xía vào. Tôi muốn nói nó không c̣n thuộc phạm vi của tổ chức. Nó thuộc về phía người Quốc Gia chống cộng sản. Bọn cộng sản đang dùng “CỦI ĐẬU QUỐC GIA” để “NẤU ĐẬU QUỐC GIA”. DÙNG TIỀN BẠC CỦA NGƯỜI CHỐNG CỘNG để CHỐNG LẠI NGƯỜI CHỐNG CỘNG. Dùng tiền bạc của người chống cộng tuyên truyền làm lợi cho Việt Cộng. NGƯỜI TA ĐĂ THẤY ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ THÂN CỘNG CỦA LMVNTD VÀ HỘI CHUYÊN GIA. NGƯỜI TA CŨNG THẤY CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH SA CƠ MÀ TỬ TRẬN CŨNG V̀ TRONG ĐẦU NĂO MT CÓ VC NẰM VÙNG. NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG CÓ THẨM QUYỀN Đ̉I HỎI MT PHẢI CÔNG BỐ VIỆC TÀI CHÁNH CỦA MT. "Anh chị em" có người sỉ vả tôi, cho tôi là Việt Cộng hay sao mà đ̣i kiểm kê MT. "Anh chị em" nên tự hỏi lấy ḿnh.


NGƯỜI TA ĐANG CÓ MỘT ÂM MƯU LỚN. MẶT TRẬN SẼ TAN THÀNH KHÓI THÀNH MÂY! TẠI SAO? ĐẢNG VIỆT TÂN SẮP CHÍNH THỨC CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI. HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỂ LÀM G̀? "ANH CHỊ EM" BIẾT G̀ VỀ CHUYỆN NẦY?


Hẹn gặp "anh chị em" trong bài "NIỀM TIN ĐĂ MẤT 2" sắp tới.

 

 


DŨNG-CHÂU

(Marseille) 31-8-1999

 

 

* * * * * *

 

 

 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com