Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)

 

 

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÊN ÁN
VIỆC XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975 ?

 

 

 

 

 

 

 

 Ư DÂN


Trong mấy tháng vừa qua, hầu hết trên các diễn đàn mạng lưới điện toán hoặc trên một số báo chí tại hải ngoại đă có nhiều hội đoàn, cá nhân bày tỏ thái độ phẩn nộ cùng lên án nặng nề việc làm của đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, viết tắt là Việt Tân, thoái thân của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu t́nh trước tiền đ́nh Quốc Hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 30-4-2005 với chủ đề là "Ngày Tự Do cho Việt Nam".Nhưng sau đó, trước sự phản đối dữ dội của dư luận người Việt Quốc Gia, đảng Việt Tân bèn đổi danh xưng lại là:"30 năm đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ: Nh́n lại quá khứ ố Hướng đến tương lai".

Câu hỏi được nêu ra là tại sao đảng Việt Tân, một đảng chính trị có nhiều nhà khoa băng, từng hoạt động chính trị lâu năm tại hải ngoại lại vô t́nh hay ngây thơ khi đổi ngày Quốc Hận 30-4-1975 thành "Ngày Tự Do cho Việt Nam"? Và tại sao nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân người Việt Quốc Gia lại lên án mạnh mẽ việc làm trên của đảng Việt Tân. ?

Bởi v́ : Đảng Việt Tân từ khi được chính thức ra mắt vào ngày 19-9-2004 tại nước Đức và tuyên bố giải tán Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đă cho chúng ta thấy phương cách đấu tranh của Việt Tân nay đă hoàn toàn thay đổị Phải chăng, người ta thấy đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) đă không c̣n dùng cụm từ Quốc Gia và Giải Phóng Việt Nam trong danh xưng của đảng có nghĩa là phương cách đấu tranh của Việt Tân nay đă đă từ bỏ giải pháp bằng vũ lực nhằm giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam tại quê nhà mà thay bằng giải pháp đấu tranh chính trị nhằm chia chát quyền lực cùng với đảng CSVN trong một thể chế đa đảng? Cũng v́ mục đích nêu trên, người ta đă không ngạc nhiên khi thấy đảng Việt Tân không chọn địa điểm biểu t́nh cho ngày 30-4-2005 trước toà đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn mà được chuyển sang tuần hành trước tiền đ́nh Quốc Hội Hoa Kỳ và cuộc biểu t́nh nầy được mệnh danh là cuộc Diễn Hành Tự Do cho Việt Nam.

Riêng khối người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản cực lực lên án việc làm nầy của đảng Việt Tân chỉ v́ năm nay tại quốc nội, CSVN cũng sẽ tổ chức một cuộc diễn hành vĩ đại vào ngày 30-4-2005 để ăn mừng 30 năm "Ngày Giải Phóng Miền Nam" và "Ngày Tự Do cho Việt Nam".

Bên cạnh đấy, một khi tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại không c̣n xem ngày 30-4-1975 là ngày Quốc Hận th́ đă chính danh cho hành động cưỡng chiếm miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt và xóa đi nhiều tộc ác của CSVN đối với dân tộc Việt, đặc biệt là đối với nhân dân miền Nam bấy lâu naỵ Đây chính là mục tiêu ưu tiên hàng đầu màợ tập đoàn lănh đạo đảng CSVN đang ra tay vận động, tuyên truyền, mua chuộc một số đoàn thể và cá nhân người Việt hải ngoại nhẹ dạ, háo danh, ham tiền làm việc cho chúng mà chưa đạt được. Bởi v́, một khi xóa bỏ đi được biểu tượng ngày Quốc Hận 30-4-1975 th́ CSVN đă hoá giải được tất cả những chiến dịch đấu tranh của người Việt hải ngoại tỉ như việc đ̣i Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền và Tự Do tôn giáo cho đồng bào ở trong nước. Đồng thời các phong trào tổ chức đối kháng tai quốc nội v́ thế sẽ bị triệt tiêụ

Chấp nhận ngày 30-4-1975 là "Ngày Tự Do cho Việt Nam"là tập thể người Việt ở hải ngoại chấp nhận để cho đảng CSVN có lư do đè đầu đè cổ trên 80 triệu người dân trong nước tiếp tục cuộc sống làm trâu ngựa cho bạo quyền CSVN. Ngoài ra c̣n làm cho thế giới tự do phải ngộ nhận lư do tỵ nạn cộng sản của người Việt Quốc Gia trước đây và sẽ ủng hộ chế độ độc tài toàn trị ở trong nước.

Để chấm dứt bài nầy, chúng tôi xin mượn các câu thơ của nhà thơ đấu tranh Ngô Minh Hằng như sau:

Ba Mươi Tháng Tư : Độc tài cướp nước.
Ba Mươi Tháng Tư: Dân tộc đau buồn
Ba Mươi Tháng Tư: Máu đỏ quê hương
Mà ai bảo: "Ngày Tự Do" Lạ nhỉ !!!


Ư DÂN


 

* * * * * * * *

 

 

 

TA.I SAO NGU+O+`I VIE^.T QUO^’C GIA LE^N A'N

VIE^.C XO'A BO? NGA`Y QUO^'C HA^.N 30-4-1975 ?

 

 

Y' DA^N

 

 

 

Trong ma^'y tha'ng vu+`a qua, ha^`u he^'t tre^n ca'c die^~n dda`n ma.ng lu+o+'i ddie^.n toa'n hoa(.c tre^n mo^.t so^' ba'o chi' ta.i ha?i ngoa.i dda~ co' nhie^`u ho^.i ddoa`n, ca' nha^n ba`y to? tha'i ddo^. pha^?n no^. cu`ng le^n a'n na(.ng ne^` vie^.c la`m cu?a dda?ng Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng, vie^'t ta('t la` Vie^.t Ta^n, thoa'i tha^n cu?a Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam cho bie^'t se~ to^? chu+'c mo^.t cuo^.c bie^?u ti`nh tru+o+'c tie^`n ddi`nh Quo^'c Ho^.i Hoa Ky` ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n va`o nga`y 30-4-2005 vo+'i chu? dde^` la` "Nga`y Tu+. Do cho Vie^.t Nam".Nhu+ng sau ddo', tru+o+'c su+. pha?n ddo^'i du+~ do^.i cu?a du+ lua^.n ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia, dda?ng Vie^.t Ta^n be`n ddo^?i danh xu+ng la.i la`:"30 na(m dda^'u tranh cho Tu+. Do, Da^n Chu?: Nhi`n la.i qua' khu+' o^' Hu+o+'ng dde^'n tu+o+ng lai".

 

Ca^u ho?i ddu+o+.c ne^u ra la` ta.i sao dda?ng Vie^.t Ta^n, mo^.t dda?ng chi'nh tri. co' nhie^`u nha` khoa ba~ng, tu+`ng hoa.t ddo^.ng chi'nh tri. la^u na(m ta.i ha?i ngoa.i la.i vo^ ti`nh hay nga^y tho+ khi ddo^?i nga`y Quo^'c Ha^.n 30-4-1975 tha`nh "Nga`y Tu+. Do cho Vie^.t Nam"? Va` ta.i sao nhie^`u to^? chu+'c, ddoa`n the^? va` ca' nha^n ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia la.i le^n a'n ma.nh me~ vie^.c la`m tre^n cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n. ?

 

Bo+?i vi` : DDa?ng Vie^.t Ta^n tu+` khi ddu+o+.c chi'nh thu+'c ra ma('t va`o nga`y 19-9-2004 ta.i nu+o+'c DDu+'c va` tuye^n bo^' gia?i ta'n Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam dda~ cho chu'ng ta tha^'y phu+o+ng ca'ch dda^'u tranh cu?a Vie^.t Ta^n nay dda~ hoa`n toa`n thay ddo^?i. Pha?i cha(ng, ngu+o+`i ta tha^'y dda?ng Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng (Vie^.t Ta^n) dda~ kho^ng co`n du`ng cu.m tu+` Quo^'c Gia va` Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam trong danh xu+ng cu?a dda?ng co' nghi~a la` phu+o+ng ca'ch dda^'u tranh cu?a Vie^.t Ta^n nay dda~ dda~ tu+` bo? gia?i pha'p ba(`ng vu~ lu+.c nha(`m gia?i the^? che^' ddo^. Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam ta.i que^ nha` ma` thay ba(`ng gia?i pha'p dda^'u tranh chi'nh tri. nha(`m chia cha't quye^`n lu+.c cu`ng vo+'i dda?ng CSVN trong mo^.t the^? che^' dda dda?ng? Cu~ng vi` mu.c ddi'ch ne^u tre^n, ngu+o+`i ta dda~ kho^ng nga.c nhie^n khi tha^'y dda?ng Vie^.t Ta^n kho^ng cho.n ddi.a ddie^?m bie^?u ti`nh cho nga`y 30-4-2005 tru+o+'c toa` dda.i su+' CSVN ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n ma` ddu+o+.c chuye^?n sang tua^`n ha`nh tru+o+'c tie^`n ddi`nh Quo^'c Ho^.i Hoa Ky` va` cuo^.c bie^?u ti`nh na^`y ddu+o+.c me^.nh danh la` cuo^.c Die^~n Ha`nh Tu+. Do cho Vie^.t Nam.

 

Rie^ng kho^'i ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ty. na.n Co^.ng Sa?n cu+.c lu+.c le^n a'n vie^.c la`m na^`y cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n chi? vi` na(m nay ta.i quo^'c no^.i, CSVN cu~ng se~ to^? chu+'c mo^.t cuo^.c die^~n ha`nh vi~ dda.i va`o nga`y 30-4-2005 dde^? a(n mu+`ng 30 na(m "Nga`y Gia?i Pho'ng Mie^`n Nam" va` "Nga`y Tu+. Do cho Vie^.t Nam".

 

Be^n ca.nh dda^'y, mo^.t khi ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n Co^.ng Sa?n ta.i ha?i ngoa.i kho^ng co`n xem nga`y 30-4-1975 la` nga`y Quo^'c Ha^.n thi` dda~ chi'nh danh cho ha`nh ddo^.ng cu+o+~ng chie^'m mie^`n Nam cu?a Co^.ng Sa?n Ba('c Vie^.t va` xo'a ddi nhie^`u to^.c a'c cu?a CSVN ddo^'i vo+'i da^n to^.c Vie^.t, dda(.c bie^.t la` ddo^'i vo+'i nha^n da^n mie^`n Nam ba^'y la^u nay. DDa^y chi'nh la` mu.c tie^u u+u tie^n ha`ng dda^`u ma`o+. ta^.p ddoa`n la~nh dda.o dda?ng CSVN ddang ra tay va^.n ddo^.ng, tuye^n truye^`n, mua chuo^.c mo^.t so^' ddoa`n the^? va` ca' nha^n ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i nhe. da., ha'o danh, ham tie^`n la`m vie^.c cho chu'ng ma` chu+a dda.t ddu+o+.c. Bo+?i vi`, mo^.t khi xo'a bo? ddi ddu+o+.c bie^?u tu+o+.ng nga`y Quo^'c Ha^.n 30-4-1975 thi` CSVN dda~ hoa' gia?i ddu+o+.c ta^'t ca? nhu+~ng chie^'n di.ch dda^'u tranh cu?a ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i ti? nhu+ vie^.c ddo`i Tu+. Do, Da^n chu?, Nha^n quye^`n va` Tu+. Do to^n gia'o cho ddo^`ng ba`o o+? trong nu+o+'c. DDo^`ng tho+`i ca'c phong tra`o to^? chu+'c ddo^'i kha'ng tai quo^'c no^.i vi` the^' se~ bi. trie^.t tie^u.

 

Cha^'p nha^.n nga`y 30-4-1975 la` "Nga`y Tu+. Do cho Vie^.t Nam"la` ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t o+? ha?i ngoa.i cha^'p nha^.n dde^? cho dda?ng CSVN co' ly' do dde` dda^`u dde` co^? tre^n 80 trie^.u ngu+o+`i da^n trong nu+o+'c tie^'p tu.c cuo^.c so^'ng la`m tra^u ngu+.a cho ba.o quye^`n CSVN. Ngoa`i ra co`n la`m cho the^' gio+'i tu+. do pha?i ngo^. nha^.n ly' do ty. na.n co^.ng sa?n cu?a ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia tru+o+'c dda^y va` se~ u?ng ho^. che^' ddo^. ddo^.c ta`i toa`n tri. o+? trong nu+o+'c.

 

DDe^? cha^'m du+'t ba`i na^`y, chu'ng to^i xin mu+o+.n ca'c ca^u tho+ cu?a nha` tho+ dda^'u tranh Ngo^ Minh Ha(`ng nhu+ sau:

 

            Ba Mu+o+i Tha'ng Tu+ : DDo^.c ta`i cu+o+'p nu+o+'c.

            Ba Mu+o+i Tha'ng Tu+: Da^n to^.c ddau buo^`n

            Ba Mu+o+i Tha'ng Tu+: Ma'u ddo? que^ hu+o+ng

            Ma` ai ba?o: "Nga`y Tu+. Do" La. nhi?!!!

 

 

Y' DA^N

 
 

* * * * * * *

 

 

 

 

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com