Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

LĂNH ĐẠO VIỆT TÂN

BUỘC PHẢI TRẢ LỜI ĐỒNG BÀO

VỀ NHỮNG CÂU HỎI DẶT RA

CHO VIỆT TÂN

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN
 

Tôi không quan tâm cho lắm đến Cộng đồng Hải ngoại sống thế nào, có sung sướng hay không. Điều quan tâm của tôi là Đồng bào tại Quê Hương. Tôi tái nhập đấu tranh không phải là cho Cộng đồng Hải ngoại, mà là cho Đồng bào Quốc nộị Tôi chỉ đề cập đến Cộng đồng Hải ngoại khi mà tôi thấy việc làm của Cộng đồng hay một thành phần có phương hại đến Đồng bào ở Quốc nội.

 

Trong 5 năm tái nhập đấu tranh, tôi không động chạm đến Cộng đồng Hải ngoạị Chỉ trong ṿng thời gian gần đây, tôi thấy Chính Phủ Việt Nam Tự Do ra đời và Tướng KHÁNH tự coi ḿnh là Quốc trưởng, rồi thấy một số việc Việt Tân làm mà không sáng tỏ, tôi nhập cuộc về hai việc này v́ tôi thấy những ảnh hưởng có thể có lợi cho chế độ hiện hành và có thể phương hại đến Đồng bào Quốc nội.

 

Tôi đặt ra công khai những câu hỏi liên hệ đến việc làm hiện nay của Việt Tân và chính tôi xin trả lời trước để mọi người thấy rơ lập trường của tôi. Trả lời một ḿnh trước rồi và tôi thách thức Lănh đạo Việt Tân trả lới cho nhưng câu hỏi ấy. Đối với Cộng đồng, Việt Tân và Ban Cố Vấn mà Việt Tân đưa ra buộc phải trả lời rơ rệt cho đồng bào biết về những câu hỏi này. Những câu hỏi và trả lời của tôi như sau:

a) Tại sao Việt Tân xử dụng ngày 30.04 mà bỏ hai chữ QUỐC HẬN?

 

Trả lời của tôi:

Tôi nghi Việt Tân chủ trương xóa bỏ hai chữ QUỐC HẬN. Việc làm này như theo chủ trương của Cộng sản là làm tiêu tán dần đi khỏi khối người Việt tỵ nạn cái ư chí quyết tâm chống lại thể chế độc tài của Đảng Cộng sản VN.

b) Việc bỏ hai chữ QUỐC HẬN có phải là để chiều ḷng Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

 

Trả lời của tôi:

Ngày 30 tháng Tư đă là truyền thống dành cho hai chữ QUỐC HẬN. Việt Tân đă xử dụng hai chữ TỰ DO thay thế vào. Hai chữ này lại có thể theo nghĩa của hai chữ GIẢI PHÓNG. Như vậy có hai ư nghĩa chiều ḷng Cộng sản: (1) bỏ được hai chữ QUỐC HẬN mà Cộng sản không muốn; (2) thay vào đó hai chữ TỰ DO giống nghĩa GIẢI PHÓNG mà Cộng sản áp đặt lên Dân chúng quốc nội và nay lên khối người Việt Hải ngoại.

c) Nếu Việt Tân chiều ḷng Đảng Cộng sản VN, th́ ngầm ư của Việt Tân là để đạt được điều ǵ?

 

Trả lời của tôi:

Ngầm ư là để Đảng Cộng sản VN chấp nhận Việt Tân về chia ít chức vị. Cộng sản xử dụng việc chia chút chức vị này như là cho Dân chủ để đánh lừa Dân và Quốc tế.

d) Ư nghĩa Diễn Hành Tự Do (Freedom March) trước Quốc Hội Hoa kỳ có phải là để Chính giới Mỹ lưu ư đến Việt Tân mà giới thiệu với Cộng sản VN hay không?

 

Trả lời của tôi:

Việc Diễn Hành Tự Do này là muốn quảng cáo Việt Tân với Chính giới Mỹ để cầu mong ngoại bang giới thiệu ḿnh về Việt Nam giữ ít chức vị tượng trưng cho Dân chủ trong một thể chế dàn xếp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với ngoại bang. Thể chế ấy lại được áp đặt trên đầu Dân chúng.

e) Việc kêu gọi đồng bào tỵ nạn đi Diễn Hành Tự Do ngày 30.04 có ngầm tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo của Việt Tân hay không?

 

Trả lời của tôi:

Việt Tân tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo. Việt Tân biết rằng nếu tổ chức Diễn Hành Tự Do ở một ngày khác, th́ đồng bào không đi hoặc đi rất ít. Họ cũng biết rằng đồng bào sẽ đi đông trong ngày 30 Tháng Tư v́ đây là ngày QUỐC HẬN. Khi đống bào đi đông v́ Quốc Hận, Việt Tân mươn ngày đó và thay thế vào đấy hai chữ TỰ DO. Đây c̣n coi là việc làm lừa bịp, tráo trở đồng bào nữa.

 

f) Những người phản đối Việt Tân về những hành động trên đây có phải là những người gây chia rẽ Cộng đồng Việt Nam hay chính Việt Tân là nguồn gây chia rẽ Cộng đồng?

 

Trả lời của tôi:

Mỗi lần một Đảng Chính trị xen vào những sinh hoạt của Cộng đồng là mỗi lần dễ xẩy ra những lộn xộn gây chia rẽ. Tổ chức ngày QUỐC HẬN là sinh hoạt thuộc Cộng đồng chứ không thuộc riêng cho một đảng phái chính trị Cái lư do gây chia rẽ là: (i) Làm việc chung, nhưng đảng muốn tính toán cho việc riêng của đảng; (ii) Nếu đảng chính trị này xen vào và tính toán lợi riêng, th́ đảng chính trị khác cũng muốn chen vô để tính toán lợi riêng cho đảng ḿnh; (iii) V́ ngầm tính toán lợi riêng của đảng, những đảng này chọi nhau, th́ Cộng đồng lộn xôn và chia rẽ. Việt Tân là một đảng chính trị muốn mượn đầu heo nấu cháo trong ngày QUỐC HẬN, v́ vậy là nguồn gây chia rẽ. cho Cộng đồng. Việc phản đối Việt Tân không những không phải là việc gây chia rẽ mà c̣n là công việc phải làm để gạt ra ngoài Cộng đồng cái nguồn gây chia rẽ vậy.

Trên đây là những nghi ngờ cho hành động mập mờ của Việt Tân. Trước những nghi ngờ này, Việt Tân vẫn yên tiếng như cố đấm ăn xôi. Điều ấy càng làm cho nghi ngờ tăng thêm. Cuộc Phỏng Vấn Truyền H́nh Lănh đạo Việt Tân tại Hoa Thịnh Đống càng làm cho nghi ngờ này tăng lên hơn nữa.

 

Tôi theo nguyên tắc Pḥng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, nhân danh việc tránh cho Dân chúng Quốc nội bị áp bức từ khổ đau này sang khổ đau khác, mỗi lần sau những dối trá lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù chỉ nghi ngờ 20-30% mà không được giải đáp và có việc làm chứng thực thỏa đáng, th́ tôi buộc ḷng phải chống. Đối với Đảng Cộng sản, Dân tộc Việt Nam đă phải nhiều lần nói hai chữ KHÔNG NGỜ đau đớn rồi, sau mỗi lần Cộng sản bịp bợm: năm 1954, Mậu Thân 1968, năm 1975. Hai chữ KHÔNG NGỜ ấy đ̣i chúng ta không được phiêu lưu trong nghi ngờ nữa dù chỉ 20-30%. Những bậc Trưởng Thượng đă phải 3 lần nói hai tiếng KHÔNG NGỜ. Tôi tha thiết xin các bậc Trưởng Thượng ấy đừng nằm trên giường bệnh trước khi chết phải thoát ra hai tiếng KHÔNG NGỜ nữa.

 

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

* * * * * * * * *

(Vietnet)

LA~NH DDA.O VIE^.T TA^N

BUO^.C PHA?I TRA? LO+`I DDO^`NG BA`O

VE^` NHU+~NG CA^U HO?I DA(.T RA

CHO VIE^.T TA^N

 

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

 

 

To^i kho^ng quan ta^m cho la('m dde^'n Co^.ng ddo^`ng Ha?i ngoa.i so^'ng the^' na`o, co' sung su+o+'ng hay kho^ng. DDie^`u quan ta^m cu?a to^i la` DDo^`ng ba`o ta.i Que^ Hu+o+ng. To^i ta'i nha^.p dda^'u tranh kho^ng pha?i la` cho Co^.ng ddo^`ng Ha?i ngoa.i, ma` la` cho DDo^`ng ba`o Quo^'c no^.i. To^i chi? dde^` ca^.p dde^'n Co^.ng ddo^`ng Ha?i ngoa.i khi ma` to^i tha^'y vie^.c la`m cu?a Co^.ng ddo^`ng hay mo^.t tha`nh pha^`n co' phu+o+ng ha.i dde^'n DDo^`ngh ba`o o+? Quo^'c no^.i.

 

Trong 5 na(m ta'i nha^.p dda^'u tranh, to^i kho^ng ddo^.ng cha.m dde^'n Co^.ng ddo^`ng Ha?i ngoa.i. Chi? trong vo`ng tho+`i gian ga^`n dda^y, to^i tha^'y Chi'nh Phu? Vie^.t Nam Tu+. Do ra ddo+`i va` Tu+o+'ng KHA'NH tu+. coi mi`nh la` Quo^'c tru+o+?ng, ro^`i tha^'y mo^.t so^' vie^.c Vie^.t Ta^n la`m ma` kho^ng sa'ng to?, to^i nha^.p cuo^.c ve^` hai vie^.c na`y vi` to^i tha^'y nhu+~ng a?nh hu+o+?ng co' the^? co' lo+.i cho che^' ddo^. hie^.n ha`nh va` co' the^? phu+o+ng ha.i dde^'n DDo^`ng ba`o Quo^'c no^.i.

 

To^i dda(.t ra co^ng khai nhu+~ng ca^u ho?i lie^n he^. dde^'n vie^.c la`m hie^.n nay cu?a Vie^.t Ta^n va` chi'nh to^i xin tra? lo+`i tru+o+'c dde^? mo.i ngu+o+`i tha^'y ro~ la^.p tru+o+`ng cu?a to^i. Tra? lo+`i mo^.t mi`nh tru+o+'c ro^`i va` to^i tha'ch thu+'c La~nh dda.o Vie^.t Ta^n tra? lo+'i cho nhu+ng ca^u ho?i a^'y. DDo^'i vo+'i Co^.ng ddo^`ng, Vie^.t Ta^n va` Ban Co^' Va^'n ma` Vie^.t Ta^n ddu+a ra buo^.c pha?i tra? lo+`i ro~ re^.t cho ddo^`ng ba`o bie^'t ve^` nhu+~ng ca^u ho?i na`y. Nhu+~ng ca^u ho?i va` tra? lo+`i cu?a to^i nhu+ sau:

a) Ta.i sao Vie^.t Ta^n xu+? du.ng nga`y 30.04 ma` bo? hai chu+~ QUO^'C HA^.N?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

To^i nghi Vie^.t Ta^n chu? tru+o+ng xo'a bo? hai chu+~ QUO^'C HA^.N. Vie^.c la`m na`y nhu+ theo chu? tru+o+ng cu?a Co^.ng sa?n la` la`m tie^u ta'n da^`n ddi kho?i kho^'i ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n ca'i y' chi' quye^'t ta^m cho^'ng la.i the^? che^' ddo^.c ta`i cu?a DDa?ng Co^.ng sa?n VN

b) Vie^.c bo? hai chu+~ QUO^'C HA^.N co' pha?i la` dde^? chie^`u lo`ng DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam hay kho^ng?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

Nga`y 30 tha'ng Tu+ dda~ la` truye^`n tho^'ng da`nh cho hai chu+~ QUO^'C HA^.N. Vie^.t Ta^n dda~ xu+? du.ng hai chu+~ TU+. DO thay the^' va`o. Hai chu+~ na`y la.i co' the^? theo nghi~a cu?a hai chu+~ GIA?I PHO'NG. Nhu+ va^.y co' hai y' nghi~a chie^`u lo`ng Co^.ng sa?n: (1) bo? ddu+o+.c hai chu+~ QUO^'C HA^.N ma` Co^.ng sa?n kho^ng muo^'n; (2) thay va`o ddo' hai chu+~ TU+. DO gio^'ng nghi~a GIA?I PHO'NG ma` Co^.ng sa?n a'p dda(.t le^n Da^n chu'ng quo^'c no^.i va` nay le^n kho^'i ngu+o+`i Vie^.t Ha?i ngoa.i.

c) Ne^'u Vie^.t Ta^n chie^`u lo`ng DDa?ng Co^.ng sa?n VN, thi` nga^`m y' cu?a Vie^.t Ta^n la` dde^? dda.t ddu+o+.c ddie^`u gi`?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

Nga^`m y' la` dde^? DD)a?ng Co^.ng sa?n VN cha^'p nha^.n Vie^.t Ta^n ve^` chia i't chu+'c vi.. Co^.ng sa?n xu+? du.ng vie^.c chia chu't chu+'c vi. na`y nhu+ la` cho Da^n chu? dde^? dda'nh lu+`a Da^n va` Quo^'c te^'.

d) Y' nghi~a Die^~n Ha`nh Tu+. Do (Freedom March) tru+o+'c Quo^'c Ho^.i Hoa ky` co' pha?i la` dde^? Chi'nh gio+'i My~ lu+u y' dde^'n Vie^.t Ta^n ma` gio+'i thie^.u vo+'i Co^.ng sa?n VN hay kho^ng?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

Vie^.c Die^~n Ha`nh Tu+. Do na`y la` muo^'n qua?ng ca'o Vie^.t Ta^n vo+'i Chi'nh gio+'i My~ dde^? ca^`u mong ngoa.i bang gio+'i thie^.u mi`nh ve^` Vie^.t Nam giu+~ i't chu+'c vi. tu+o+.ng tru+ng cho Da^n chu? trong mo^.t the^? che^' da`n xe^'p giu+~a DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam vo+'i ngoa.i bang. The^? che^' a^'y la.i ddu+o+.c a'p dda(.t tre^n dda^`u Da^n chu'ng.

e) Vie^.c ke^u go.i ddo^`ng ba`o ty. na.n ddi Die^~n Ha`nh Tu+. Do nga`y 30.04 co' nga^`m ti'nh toa'n Mu+o+.n DDa^`u Heo Na^'u Cha'o cu?a Vie^.t Ta^n hay kho^ng?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

Vie^.t Ta^n ti'nh toa'n Mu+o+.n DDa^`u Heo Na^'u Cha'o. Vie^.t Ta^n bie^'t ra(`ng ne^'u to^? chu+'c Die^~n Ha`nh Tu+. Do o+? mo^.t nga`y kha'c, thi` ddo^`ng ba`o kho^ng ddi hoa(.c ddi ra^'t i't. Ho. cu~ng bie^'t ra(`ng ddo^`ng ba`o se~ ddi ddo^ng trong nga`y 30 Tha'ng Tu+ vi` dda^y la` nga`y QUO^'C HA^.N. Khi ddo^'ng ba`o ddi ddo^ng vi` Quo^'c Ha^.n, Vie^.t Ta^n mu+o+n nga`y ddo' va` thay the^' va`o dda^'y hai chu+~ TU+. DO. DDa^y co`n coi la` vie^.c la`m lu+`a bi.p, tra'o tro+? ddo^`ng ba`o nu+~a.

f) Nhu+~ng ngu+o+`i pha?n ddo^'i Vie^.t Ta^n ve^` nhu+~ng ha`nh ddo^.ng tre^n dda^y co' pha?i la` nhu+~ng ngu+o+`i ga^y chia re~ Co^.ng ddo^`ng Vie^.t Nam hay chi'nh Vie^.t Ta^n la` nguo^`n ga^y chia re~ Co^.ng ddo^`ng?

 

Tra? lo+`i cu?a to^i:

Mo^~i la^`n mo^.t DDa?ng Chi'nh tri. xen va`o nhu+~ng sinh hoa.t cu?a Co^.ng ddo^`ng la` mo^~i la^`n de^~ xa^?y ra nhu+~ng lo^.n xo^.n ga^y chia re~. To^? chu+'c nga`y QUO^'C HA^.N la` sinh hoa.t thuo^.c Co^.ng ddo^`ng chu+' kho^ng thuo^.c rie^ng cho mo^.t dda?ng pha'i chi'nh tri. Ca'i ly' do ga^y chia re~ la`:(i) La`m vie^.c chung, nhu+ng dda?ng muo^'n ti'nh toa'n cho vie^.c rie^ng cu?a dda?ng; (ii) Ne^'u dda?ng chi'nh tri. na`y xen va`o va` ti'nh toa'n lo+.i rie^ng, thi` dda?ng chi'nh tri. kha'c cu~ng muo^'n chen vo^ dde^? ti'nh toa'n lo+.i rie^ng cho dda?ng mi`nh; (iii) Vi` nga^`m ti'nh toa'n lo+.i rie^ng cu?a dda?ng, nhu+~ng dda?ng na`y cho.i nhau, thi` Co^.ng ddo^`ng lo^.n xo^n va` chia re~. Vie^.t Ta^n la` mo^.t dda?ng chi'nh tri. muo^'n mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o trong nga`y QUO^'C HA^.N, vi` va^.y la` nguo^`n ga^y chia re~. cho Co^.ng ddo^`ng. Vie^.c pha?n ddo^'i Vie^.t Ta^n kho^ng nhu+~ng kho^ng pha?i la` vie^.c ga^y chia re~ ma` co`n la` co^ng vie^.c pha?i la`m dde^? ga.t ra ngoa`i Co^.ng ddo^`ng ca'i nguo^`n ga^y chia re~ va^.y.

 

Tre^n dda^y la` nhu+~ng nghi ngo+` cho ha`nh ddo^.ng ma^.p mo+` cu?a Vie^.t Ta^n. Tru+o+'c nhu+~ng nghi ngo+` na`y, Vie^.t Ta^n va^~n ye^n tie^'ng nhu+ co^' dda^'m a(n xo^i. DDie^`u a^'y ca`ng la`m cho nghi ngo+` ta(ng the^m. Cuo^.c Pho?ng Va^'n Truye^`n Hi`nh La~nh dda.o Vie^.t Ta^n ta.i Hoa Thi.nh DDo^'ng ca`ng la`m cho nghi ngo+` na`y ta(ng le^n ho+n nu+~a.

 

To^i theo nguye^n ta('c Pho`ng Be^.nh Ho+n Chu+~a Be^.nh, nha^n danh vie^.c tra'nh cho Da^n chu'ng Quo^'c no^.i bi. a'p bu+'c tu+` kho^? ddau na`y sang kho^? ddau kha'c, mo^~i la^`n sau nhu+~ng do^'i tra' lu+`a dda?o cu?a DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam. Du` chi? nghi ngo+` 20-30% ma` kho^ng ddu+o+.c gia?i dda'p va` co' vie^.c la`m chu+'ng thu+.c tho?a dda'ng, thi` to^i buo^.c lo`ng pha?i cho^'ng. DDo^'i vo+'i DDa?ng Co^.ng sa?n, Da^n to^.c Vie^.t Nam dda~ pha?i nhie^`u la^`n no'i hai chu+~ KHO^NG NGO+` ddau ddo+'n ro^`i, sau mo^~i la^`n Co^.ng sa?n bi.p bo+.m: na(m 1954, Ma^.u Tha^n 1968, na(m 1975. Hai chu+~ KHO^NG NGO+` a^'y ddo`i chu'ng ta kho^ng ddu+o+.c phie^u lu+u trong nghi ngo+` nu+~a du` chi? 20-30%. Nhu+~ng ba^.c Tru+o+?ng Thu+o+.ng dda~ pha?i 3 la^`n no'i hai tie^'ng KHO^NG NGO+`. To^i tha thie^'t xin ca'c ba^.c Tru+o+?ng Thu+o+.ng a^'y ddu+`ng na(`m tre^n giu+o+`ng be^.nh tru+o+'c khi che^'t pha?i thoa't ra hai tie^'ng KHO^NG NGO+` nu+~a.

 

 

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com