Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

 

NÚT NGHIỆT OAN CỦA LỊCH SỬ...

VỌNG TRẤN QUỐC
7-29-2001


 

 

 

Date: Sun Jul 29, 2001-3:00 pm

Subject: MTQGTNGPVN: J' ACCUSE

MTQGTNGPVN: J' ACCUSE

(MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM: LET ME SHOW YOU)

 

Kính gửi anh TTVN và quí vị,

Đọc mail của anh, tôi rất cảm thông mối ưu tư và nổi bức xúc của anh và của mọi người. Nhất là sau khi nhận được "Thông Báo của Tổng Vụ Hải Ngoại - MTQGTNGPVN về tổn thất lănh đạo của MT" ngày 20 tháng 7 năm 2001. Thật ra, TỪ LÂU, RẤT LÂU, TRONG THÂM TÂM MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA ĐỀU ĐĂ BIẾT RƠ SỰ THẬT(!). Cũng đă... nhắm mắt nín thở qua sông (tánh người VN thoải mái và xuề x̣a là thế!) và trong một chừng mực nào đó, đă mong đợi một hành động "chuộc tội" cuối cùng nào đó, của Ban Lănh Đạo MT. . . Nhưng khi nhận được Thông Báo 20-07-2001 chúng tôi không khỏi phải bàng hoàng và sửng sốt:

1/ "Danh sách vỏn vẹn có 4 nhân vật lănh đạo đă hy sinh". Có ai c̣n đoái hoài đến gần 200 NGHĨA BINH HY SINH VÀ TÙ TỘI?

2/ "Đă anh dũng hy sinh trên bước đường tranh đấu giải phóng Tổ Quốc". Hy sinh trong hoàn cảnh nào, ngày tháng?

3/ "V́ nhu cầu đấu tranh, đă không thể thông báo sớm hơn cùng quư thân hữu và đồng bào biến cố trọng đại này". CÓ CẦN PHẢI CHỜ MĂI ĐẾN 14 NĂM SAU KHÔNG? Chẳng lẽ MT sắp giải thể, không c̣n nhu cầu đấu tranh hiện nay, nên mới thông báo biến cố trọng đại nầy?

4/ "Lễ Truy Điệu sẽ được cử hành trọng thể vào ngày 26-08-2001". MT sẽ ăn nói làm sao với gia đ́nh những anh hùng đă hy sinh? Sinh mạng của những con người đang c̣n nằm tù CS thế nào? AI SẼ TRẢ LẠI GIỌT MÁU CỦA NHỮNG ĐOÀN VIÊN VIỆT TÂN ĐĂ BỊ XỬ TỬ v́ tội... "phản bội" 14 NĂM TRƯỚC? AI SẼ TRẢ LẠI DANH DỰ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐOÀN VIÊN MT hoặc tự ư rút lui hoặc bị trục xuất ra khỏi đảng mười mấy năm về trước? Và AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NIỀM TIN RÁCH NÁT CỦA NHIỀU THẾ HỆ ĐẤU TRANH?

5/ Kư tên Nguyễn Kim, TVT/TVHN/MTQGTNGPVN. Không có một địa chỉ để liên lạc! Ông Nguyễn Kim là ai? Phải chăng cũng là người lèo lái vở kịch từ đầu đến cuối? Nếu chúng tôi là đoàn viên MT th́ đă CÁCH CHỨC ông từ lâu, và giả sử ông là một nhà lănh đạo có ḷng TỰ TRỌNG th́ cũng đă TỪ CHỨC từ lâu, phải không ạ?

Thưa anh TTVN và quư vị;

Anh em trong nhóm bè bạn chúng tôi đă tâm sự rất nhiều về cái chết bi thảm của Tướng Hoàng Cơ Minh với gần 200 nghĩa binh (chết và bị tù) trong một trận đánh kéo dài 49 ngày trên đường xâm nhập vào Đất Mẹ... măi 14 năm sau mới được công bố! Đối với Ban Lănh Đạo MT, đây là:

1/ HÀNH VI TỘI LỖI VỚI NGƯỜI ĐĂ KHUẤT, những người hùng Đất Mẹ đă nằm xuống v́ núi sông và cho sự... VINH THÂN PH̀ GIA CỦA CHÓP BU LĂNH ĐẠO!

2/ HÀNH VI VÔ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGHĨA BINH đang c̣n phải trả cái giá phải trả TRONG NHỮNG TRẠI TÙ CỘNG SẢN!

3/ HÀNH VI SÁT NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG CỰU ĐOÀN VIÊN VIỆT TÂN ĐĂ BỊ XỬ TỬ với tội phản quốc, chính v́ HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC SỰ LỪA DỐI TRẮNG TRỢN CỦA BAN LĂNH ĐẠO!

4/ HÀNH VI COI THƯỜNG NGƯỜI SỐNG, ĐỐI VỚI GIA QUYẾN TỬ SỈ VÀ ĐỐI VỚI GIA Đ̀NH NGHĨA BINH C̉N BỊ TÙ TỘI!

5/ HÀNH VI ĐẠP ĐỔ NIỀM TIN CỦA NHIỀU THẾ HỆ TRANH ĐẤU. Tuổi trẻ xa lăng dần với công cuộc chung. Một mặt v́ NIỀM TIN ĐĂ MẤT. Mặt khác không được hướng dẫn một cách xứng đáng với những thế hệ đàn anh đă vị quốc vong thân. Lư Tưởng Tự Do, Nhân Quyền bây giờ cùng lắm là được thay thế bởi những cuộc vui vô bổ và lăng phí nhân tài. Đại Hội Thế Giới tháng Bảy vừa qua tại Paris là một điển h́nh!

6/ Hoặc v́ quá Non Yếu trên phương diện t́nh báo để bên CHUYÊN ÁN HCM887 mặc t́nh thao túng, GẦY DỰNG MỘT HOÀNG CƠ MINH ẢO (của phản gián) để tiếp tục chỉ thị và hướng dẫn Mặt Trận Hải Ngoại!

7/ Hoặc v́ GIAN XẢO mà BƯNG BÍT CÁI CHẾT CỦA ĐOÀN NGƯỜI NGHĨA SĨ, con số lên đến hàng trăm con người!

8/ HÀNH VI PHẢN BỘI CÓ CHIỀU HƯỚNG ĐI ĐÊM VỚI CỘNG SẢN!

9/ Và cuối cùng là BẤT XỨNG VỚI DANH XƯNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁCH MẠNG LÈO LÁI ĐẠI CUỘC. Binh pháp thường dạy "Dụng binh chi đạo, toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi". Thế nhưng bước ngoặc sắp tới của vận nước sẽ thiếu vắng những Tinh Anh đă vĩnh viễn nằm xuống, v́ viên đạn kẻ thù, v́ Thuốc Độc Niềm Tin.

Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi c̣n phải ngẩn ngơ đặt câu hỏi: VỚI NHÂN TÂM NHƯ THẾ, LÀM SAO MẶT TRẬN C̉N CÓ THỂ ĐỨNG VỮNG CÙNG THẾ GIAN? Tất cả phải chăng nằm ở chữ THỜI?

Quan niệm Xuất Xử của tiền nhân vẫn măi là bài học đáng quư. Khi đă đúng Thời th́ người câu cá như Hàn Tín, kẻ bán thịt chó như Phàn Khoái cũng thành công. Bằng không th́ có tài như Sở Bá Vương cũng phải tự vận trên bến Ô Giang. Há phải chăng c̣n có chữ TÂM?

VÀNG MẤT T̀M LẠI ĐƯỢC, NHƯNG NGƯỜI MẤT, NIỀM TIN ĐỔ VỠ, AI SẼ LÀ NGƯỜI THÁO GỠ NÚT NGHIỆT OAN CỦA LỊCH SỬ? C̣n giả nếu không c̣n biết đâu là thau, đâu là vàng trong thời buổi nhiễu nhương này để dám cầm mà lội qua sông, thế th́ chúng ta, chân đất, tay không đi t́m thép đúc lại Can Tương vậy. Vận nước lúc ấy sẽ chuyển ḿnh. Mong lắm thay!

Trang sử cũ, chúng ta nên lật. Và chú tâm vào việc gầy dựng lại tương lai.

Vài lời thô thiển kính gửi anh TTVN và quư vị,

Ba Lê, ngày 26-07-2001

Một người cũng c̣n rất trẻ

VỌNG TRẤN QUỐC

 

* * * * * *

 

 

(Vietnet)

Date: Sun Jul 29, 2001-3:00 pm –

Subject: MTQGTNGPVN: J' ACCUSE

MTQGTNGPVN: J' ACCUSE

 

 

Ki'nh gu+?i anh TTVN va` qui' vi.,

DDo.c mail cu?a anh, to^i ra^'t ca?m tho^ng mo^'i u+u tu+ va` no^?i bu+'c xu'c cu?a anh va` cu?a mo.i ngu+o+`i\. Nha^'t la` sau khi nha^.n ddu+o+.c "Tho^ng Ba'o cu?a To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i/MTQGTNGPVN ve^` to^?n tha^'t la~nh dda.o cu?a MT" nga`y 20 tha'ng 7 na(m 2001\. Tha^.t ra, TU+` LA^U, RA^'T LA^U, TRONG THA^M TA^M MO.I NGU+O+`I, CHU'NG TA DDE^`U DDA~ BIE^'T RO~ SU+. THA^.T(!)\. Cu~ng dda~\... nha('m ma('t ni'n tho+? qua so^ng (ta'nh ngu+o+`i VN thoa?i ma'i va` xue^` xo`a la` the^'!) va` trong mo^.t chu+`ng mu+.c na`o ddo', dda~ mong ddo+.i mo^.t ha`nh ddo^.ng "chuo^.c to^.i" cuo^'i cu`ng na`o ddo', cu?a Ban La~nh DDa.o MT\. \. \. Nhu+ng khi nha^.n ddu+o+.c Tho^ng Ba'o 20-07-2001 chu'ng to^i kho^ng kho?i pha?i ba`ng hoa`ng va` su+?ng so^'t:

1/ "Danh sa'ch vo?n ve.n co' 4 nha^n va^.t la~nh dda.o dda~ hy sinh"\. Co' ai co`n ddoa'i hoa`i dde^'n ga^`n 200 NGHI~A BINH HY SINH VA` TU` TO^.I\?

2/ "DDa~ anh du~ng hy sinh tre^n bu+o+'c ddu+o+`ng tranh dda^'u gia?i pho'ng To^? Quo^'c"\. Hy sinh trong hoa`n ca?nh na`o, nga`y tha'ng\?

3/ "Vi` nhu ca^`u dda^'u tranh, dda~ kho^ng the^? tho^ng ba'o so+'m ho+n cu`ng quy' tha^n hu+~u va` ddo^`ng ba`o bie^'n co^' tro.ng dda.i na`y"\. CO' CA^`N PHA?I CHO+` MA~I DDE^'N 14 NA(M SAU KHO^NG\? Cha(?ng le~ MT sa('p gia?i the^?, kho^ng co`n nhu ca^`u dda^'u tranh hie^.n nay, ne^n mo+'i tho^ng ba'o bie^'n co^' tro.ng dda.i na^`y\?

4/ "Le^~ Truy DDie^.u se~ ddu+o+.c cu+? ha`nh tro.ng the^? va`o nga`y 26-08-2001"\. MT se~ a(n no'i la`m sao vo+'i gia ddi`nh nhu+~ng anh hu`ng dda~ hy sinh\? Sinh ma.ng cu?a nhu+~ng con ngu+o+`i ddang co`n na(`m tu` CS the^' na`o\? AI SE~ TRA? LA.I GIO.T MA'U CU?A NHU+~NG DDOA`N VIE^N VIE^.T TA^N DDA~ BI. XU+? TU+? vi` to^.i\... "pha?n bo^.i" 14 NA(M TRU+O+'C\? AI SE~ TRA? LA.I DANH DU+. CHO NHU+~NG NGU+O+`I DDOA`N VIE^N MT hoa(.c tu+. y' ru't lui hoa(.c bi. tru.c xua^'t ra kho?i dda?ng mu+o+`i ma^'y na(m ve^` tru+o+'c\? Va` AI SE~ CHI.U TRA'CH NHIE^.M VE^` NIE^`M TIN RA'CH NA'T CU?A NHIE^`U THE^' HE^. DDA^'U TRANH\?

5/ Ky' te^n Nguye^~n Kim, TVT/TVHN/MTQGTNGPVN\. Kho^ng co' mo^.t ddi.a chi? dde^? lie^n la.c! O^ng Nguye^~n Kim la` ai\? Pha?i cha(ng cu~ng la` ngu+o+`i le`o la'i vo+? ki.ch tu+` dda^`u dde^'n cuo^'i\? Ne^'u chu'ng to^i la` ddoa`n vie^n MT thi` dda~ CA'CH CHU+'C o^ng tu+` la^u, va` gia? su+? o^ng la` mo^.t nha` la~nh dda.o co' lo`ng TU+. TRO.NG thi` cu~ng dda~ TU+` CHU+'C tu+` la^u, pha?i kho^ng a.\?

Thu+a anh TTVN va` quy' vi.;

Anh em trong nho'm be` ba.n chu'ng to^i dda~ ta^m su+. ra^'t nhie^`u ve^` ca'i che^'t bi tha?m cu?a Tu+o+'ng Hoa`ng Co+ Minh vo+'i ga^`n 200 nghi~a binh (che^'t va` bi. tu`) trong mo^.t tra^.n dda'nh ke'o da`i 49 nga`y tre^n ddu+o+`ng xa^m nha^.p va`o DDa^'t Me.\... ma~i 14 na(m sau mo+'i ddu+o+.c co^ng bo^'! DDo^'i vo+'i Ban La~nh DDa.o MT, dda^y la`:

1/ HA`NH VI TO^.I LO^~I VO+'I NGU+O+`I DDA~ KHUA^'T, nhu+~ng ngu+o+`i hu`ng DDa^'t Me. dda~ na(`m xuo^'ng vi` nu'i so^ng va` cho su+.\... VINH THA^N PHI` GIA CU?A CHO'P BU LA~NH DDA.O!

2/ HA`NH VI VO^ TRA'CH NHIE^.M DDO^'I VO+'I NHU+~NG NGHI~A BINH ddang co`n pha?i tra? ca'i gia' pha?i tra? TRONG NHU+~NG TRA.I TU` CO^.NG SA?N!

3/ HA`NH VI SA'T NHA^N DDO^'I VO+'I NHU+~NG CU+.U DDOA`N VIE^N VIE^.T TA^N DDA~ BI. XU+? TU+? vo+'i to^.i pha?n quo^'c, chi'nh vi` HO. KHO^NG CHA^'P NHA^.N DDU+O+.C SU+. LU+`A DO^'I TRA('NG TRO+.N CU?A BAN LA~NH DDA.O!

4/ HA`NH VI COI THU+O+`NG NGU+O+`I SO^'NG, DDO^'I VO+'I GIA QUYE^'N TU+? SI? VA` DDO^'I VO+'I GIA DDI`NH NGHI~A BINH CO`N BI. TU` TO^.I!

5/ HA`NH VI DDA.P DDO^? NIE^`M TIN CU?A NHIE^`U THE^' HE^. TRANH DDA^'U\. Tuo^?i tre? xa la~ng da^`n vo+'i co^ng cuo^.c chung\. Mo^.t ma(.t vi` NIE^`M TIN DDA~ MA^'T\. Ma(.t kha'c kho^ng ddu+o+.c hu+o+'ng da^~n mo^.t ca'ch xu+'ng dda'ng vo+'i nhu+~ng the^' he^. dda`n anh dda~ vi. quo^'c vong tha^n\. Ly' Tu+o+?ng Tu+. Do, Nha^n Quye^`n ba^y gio+` cu`ng la('m la` ddu+o+.c thay the^' bo+?i nhu+~ng cuo^.c vui vo^ bo^? va` la~ng phi' nha^n ta`i\. DDa.i Ho^.i The^' Gio+'i tha'ng Ba?y vu+`a qua ta.i Paris la` mo^.t ddie^?n hi`nh!

6/ Hoa(.c vi` qua' Non Ye^'u tre^n phu+o+ng die^.n ti`nh ba'o dde^? be^n CHUYE^N A'N HCM887 ma(.c ti`nh thao tu'ng, GA^`Y DU+.NG MO^.T HOA`NG CO+ MINH A?O (cu?a pha?n gia'n) dde^? tie^'p tu.c chi? thi. va` hu+o+'ng da^~n Ma(.t Tra^.n Ha?i Ngoa.i!

7/ Hoa(.c vi` GIAN XA?O ma` BU+NG BI'T CA'I CHE^'T CU?A DDOA`N NGU+O+`I NGHI~A SI~, con so^' le^n dde^'n ha`ng tra(m con ngu+o+`i!

8/ HA`NH VI PHA?N BO^.I CO' CHIE^`U HU+O+'NG DDI DDE^M VO+'I CO^.NG SA?N!

9/ Va` cuo^'i cu`ng la` BA^'T XU+'NG VO+'I DANH XU+NG TO^? CHU+'C CHI'NH TRI. VA` CA'CH MA.NG LE`O LA'I DDA.I CUO^.C\. Binh pha'p thu+o+`ng da.y "Du.ng binh chi dda.o, toa`n qua^n vi thu+o+.ng, pha' qua^n thu+' chi"\. The^' nhu+ng bu+o+'c ngoa(.c sa('p to+'i cu?a va^.n nu+o+'c se~ thie^'u va('ng nhu+~ng Tinh Anh dda~ vi~nh vie^~n na(`m xuo^'ng, vi` vie^n dda.n ke? thu`, vi` Thuo^'c DDo^.c Nie^`m Tin\.

Cho dde^'n nga`y ho^m nay, chu'ng to^i co`n pha?i nga^?n ngo+ dda(.t ca^u ho?i: VO+'I NHA^N TA^M NHU+ THE^', LA`M SAO MA(.T TRA^.N CO`N CO' THE^? DDU+'NG VU+~NG CU`NG THE^' GIAN\? Ta^'t ca? pha?i cha(ng na(`m o+? chu+~ THO+`I\?

Quan nie^.m Xua^'t Xu+? cu?a tie^`n nha^n va^~n ma~i la` ba`i ho.c dda'ng quy'\. Khi dda~ ddu'ng Tho+`i thi` ngu+o+`i ca^u ca' nhu+ Ha`n Ti'n, ke? ba'n thi.t cho' nhu+ Pha`n Khoa'i cu~ng tha`nh co^ng\. Ba(`ng kho^ng thi` co' ta`i nhu+ So+? Ba' Vu+o+ng cu~ng pha?i tu+. va^.n tre^n be^'n O^ Giang\. Ha' pha?i cha(ng co`n co' chu+~ TA^M\?

VA`NG MA^'T TI`M LA.I DDU+O+.C, NHU+NG NGU+O+`I MA^'T, NIE^`M TIN DDO^? VO+~, AI SE~ LA` NGU+O+`I THA'O GO+~ NU'T NGHIE^.T OAN CU?A LI.CH SU+?\? Co`n gia? ne^'u kho^ng co`n bie^'t dda^u la` thau, dda^u la` va`ng trong tho+`i buo^?i nhie^~u nhu+o+ng na`y dde^? da'm ca^`m ma` lo^.i qua so^ng, the^' thi` chu'ng ta, cha^n dda^'t, tay kho^ng ddi ti`m the'p ddu'c la.i Can Tu+o+ng va^.y\. Va^.n nu+o+'c lu'c a^'y se~ chuye^?n mi`nh\. Mong la('m thay!

Trang su+? cu~, chu'ng ta ne^n la^.t\. Va` chu' ta^m va`o vie^.c ga^`y du+.ng la.i tu+o+ng lai\.

Va`i lo+`i tho^ thie^?n ki'nh gu+?i anh TTVN va` quy' vi.,

Ba Le^, nga`y 26-07-2001

Mo^.t ngu+o+`i cu~ng co`n ra^'t tre?

VO.NG TRA^'N QUO^'C

 

* * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com