MU+O+.N DDA^`U HEO NA^'U CHA'O !!!
DU`NG CU?I DDA^.U NA^'U DDA^.U !!!
 

QUYE^'T TA^?Y CHAY NGA`Y TU+. DO CU?A VIE^.T TA^N

QUYE^'T TA^?Y CHAY NGA`Y TU+. DO CU?A VIE^.T TA^N
 

NÓI THẲNG MẶT VIỆT TÂN
 

Điểu Việt Sào Nam
Biến cố 30 tháng 04 - 1975, Ngày bọn thổ phỉ Măt Trận Giải phóng Miền Nam tay sai lũ hung đồ Cộng Sản Hà Nội phản bội Tổ Quốc, đầy tớ trung thành Chủ Nghĩa Vô thần, Vô Sản Nga-Tàu đă toa bầy xua quân cưỡng cướp Miền Nam Nước Việt.

 Ngày 30 - 04 - 1975 đánh dấu một trang sử đen tối, ô nhục nhất Lịch Sử Việt Nam. 30 - 04- 1975 là NGÀY ĐẠI TANG DÂN TỘC VN. Toàn Dân Việt Nam gọi đó là NGÀY QUỐC HẬN, ghi tâm khắc cốt ngàn đời. Ngày Ma Vương, Qủy Sứ Địa Ngục ngoi lên chễm chệ thống trị Quê Hương VN. Ngày lương tâm loài người đi vắng, trốn lánh, ngoảnh mặt tráo trâng đồng lơa Tội Ác.

 30 tháng 04, Ngày Toàn Dân Việt măi c̣n chất chứa hận căm ắp đầy loài Qủy Đỏ phương Bắc, giặc cạn Cộng cáo Hồ ngoại nô gieo rắc thê lương, tang tóc thảm họa nghèo khốn triền miên hơn 60 năm qua trên Quê Hương Việt Nam.

 Người Việt Quốc Gia tị nạn CS. Hải Ngoại luôn khẳng định rằng : Ngày 30 tháng 04 hàng năm là Ngày Lịch Sử QUỐC HẬN bất di, bất dịch, bất biến, bất hoán mạo danh mạo nghĩa. Không cá nhân, đoàn thể, tổ chức, đảng phái u mê ám chướng nào có quyền hạn thay đổi Danh Xưng ĐẠI NHẬT HÚY linh thiêng này của Dân Tộc, Tổ Quốc VIỆT NAM.

 Thử hỏi cái đảng VietTan kia, kể từ đầu thập niên 1980, Măt Trận QGTNGPVN của Hoàng Cơ Minh đă hô hào kháng chiến, phục quốc, thống nhất Giải Phóng VN theo lối nào? đă làm được ích lợi ǵ cho Đại Cuộc đấu tranh DânTộc VN chưa? Hay ngược lại, Mặt Trận HCM chỉ biết láo gian bịp bợm, thi hành kinh tài bán buôn Chính Trị, lừa gạt Niềm Tin Diệt Cộng của Người Việt tị nạn CS ở Hải Ngoại, đă khiến bao người thác oan thiệt mạng, tù tội, tán gia bại sản, sống dở chết d́m?

 Đảng VietTan là hậu thân, hậu kiếp của Măt Trân HCM, thừa kế gia tài nối nghiệp " hổ phụ hổ tử " lưu xú thiên thu !!! Tháng 9 - 2004 vừa qua, Toàn Ban Bộ Sậu Mạt Trận đă khăn gói lận của kéo nhau từ Mỹ qua tận BERLIN thủ phủ hồn ma CS. Đông Đức, Nazi Hitler để " bôi mặt hóa tuồng rượu cũ b́nh mới " thành Đảng VẸT TÂN tế lễ ra mắt linh đ́nh đại yến đẹp mặt các Cựu Đồng Chí Đảng CS. Đông Âu. Tấn tuồng " tẩu mă cửa sau kích dương cửa trước " này chẳng bịt mắt che tai được Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại chân chính nào. Tại sao Vẹt Tân phải lấp lén bày tuồng khuất tất này?

 Sau màn vải thưa che mắt Thánh, cải tử hồi sinh này, Đảng Vẹt Tân vội vàng lo xa tính trước ra tay soạn thảo ngay kế sách cũ mèm theo kinh điển Các Mác, Bác Ǵa Dâm Tặc chuẩn bị " trồng cây, trồng người " cho Đảng CS. Me. trong Nước.Mới cuối năm 2004 mà đă sắp đặt các đồng hội đồng thuyền ngoại vi, Cộng Đồng cụi MA, đoàn thể CUỘI rỡm Hải Ngoại : Hội Chuyên Giả Trí Lùi, Tuổi Trẻ Lên Rừng, Tổng Đoàn Thanh Niên Phản Bội Chau mày, khệ nệ tủ sách Nhân Danh Hồ Chó Minh, Liên Minh , Liên Đảng Dân Chu, Dân Xá lạy hô hào giựt giây xúi giục Đồng Bào tị nạn ở Mỹ tham gia hưởng ứng kéo về Thủ Đô Washington DC.xuống đường tuần hành TỰ DO lung tung ngay vào NGÀY QUỐC HẬN 30 - 04 năm nay của Người Việt tị nạn CS Hải Ngoại với Mưu Đồ " bạch tuột " biến đổi NGÀY QUỐC HẬN của TOÀN DÂN ra : NGÀY TRANH ĐẤU TỰ DO CHO VN nỗi ǵ? Tại Sao?

 Ngôn ngữ chữ nghĩa Việt Nam có gần 5000 năm đă định nghĩa rơ ràng giữa thanh thiên bạch nhật QUỐC HẬN là ǵ? trẻ con có Cha Mẹ giáo dục cũng biết rơ nằm ḷng : QUỐC là NƯỚC NON XỨ SỞ có Lănh Thổ, Dân Cư, Chủ Quyền. HẬN là HỜN CĂM, PHẨN UẤT BUỒN PHIỀN. Như thế đă phân minh Ngày 30 tháng 04 năm 1975 là NGÀY QUỐC HẬN. NGÀY QUỐC TANG. Hà cớ chi mà Vẹt Tân reo ḥ Vinh Danh TỰ DO cuồng rộ đần độn đến thế !!!

 Ba triệu Người Việt tị nạn CS ở Hải Ngoại và hàng triệu triệu Người Việt trong nước đă ghi khắc tâm khảm thừa nhận NGÀY LỊCH SỬ QUỐC HẬN này từ 30 năm nay chưa đủ cho Vẹt Tân thuộc ḷng sao?

 Đảng VietTan có hoàn toàn TỰ DO rừng rú chọn lựa một ngày nào trong năm, trừ ngày 30 tháng 04 để rêu rao : " Ngày Tranh Đâu cho Tư Do cho VietNam " ( nguyên văn ), không ai buồn quan tâm thắc mắc làm ǵ chuyện đồ đảng Mạt Trận chuyên nghiệp láo lừa thậm thụt manh tâm tiểu kế hát tṛ trống chiêng bán thuốc cám ph́ thân ấy. Tại sao Vẹt Tân lại vớ va vớ vẩn chọn Ngày 30 tháng 04 là một Ngày Đau Thương, Húy Kỵ linh thiêng nhất của Dân Tộc để tung tăng nhảy múa gọi là : " Ngày TranhĐấu TựDo VN ". Ngày nào phải ra Ngày đó, đen trắng tỏ bày.

 Ngày 30 tháng 04 năm 1975 là NGÀY QUỐC HẬN đă ghi vào sử kư ngàn đời của Dân Tộc Việt, không thể nào lẫn lộn, lập lờ với Ngày Vờ Vịt nào khác được. Ư đồ, mưu kế lặt vặt mủn mẳn của bọn Mạt Trận / Vẹt Tân qúa lộ liễu, trơ trẽn. Những tṛ " Ḥa Hợp Ḥa Giải, Tổng Nổi Dậy Ḥa B́nh, Dân Tộc bất phân ranh giới Quốc Cộng, Tháng Tư Xanh, Ngày Tranh Đâu cho Tu Do cho VN " ǵ ǵ đi nữa cũng chỉ là bổn cũ xào nấu lại của cái " Ranh Ngôn Hồ Tặc : " Không ǵ qúy bằng Độc Lập Tự Do " đă đem lại khốn khổ cho Nhân Dân, Đất Nước VN như hiện nay đấy.

 Đó là kết quả lư tưởng " Tranh Đấu v́ Dân, v́ Nước " của bọn Việt Gian Phản Quốc tôi đ̣i Cộng Sản đấy sao? Bọn chuyên đi bằng đầu gối, khum lưng chường mặt cam chịu xiềng xích nô lệ lũ quan thầy Tàu Cộng để khất thực từng miếng đỉnh chung ô uế, van xin cầu hầu ban tước lộc quan liêu, ăn trên ngồi trước thống lănh độc tài, độc đảng buôn dân bán Nước, đè đầu đạp cổ hút máu dân đen VietNam muôn đời mà thôi.

 LỜI CHỈ DẠY NGHIÊM KHẮC CHO VIỆT TÂN :

 --- VietTan hăy tự cư xử trước khi Toàn Dân Việt Nam đồng loạt đứng lên xét xử trọng tội hoán danh NGÀY QUỐC HẬN. Đó là tội Đại H́nh Quốc Phạm.

 --- Viet Tan hăy lập tức bỏ ngay ư định lợi dụng NGÀY QUỐC HẬN 30 - 04 năm nay cổ xúy lừa bịp Đồng Bào tị nạn tuần hành > NGÀY TƯ DO CHO VN với tà ư thâm độc : Bôi Xóa quán niệm tư tưởng Hận Thù CS., Quang Phục Quê Hương Việt Nam của Người Việt Quốc Gia tị nạn Hải Ngoại.

 --- Viet Tan hăy bỏ ngay lập tức ư định đại diện Người Việt tị nạn Hải Ngoại như là một Đảng đối lập cuội đối đầu CSVN để toan tính tranh cử, tranh giành chui tuột vô cái Chánh Quyền hậu CSVN nay mai.

 --- Viet Tan hăy chấm dứt ngay lập tức tṛ ma bùn, thả văn nô lên Internet, truyền thông báo chí dụ dỗ thuyết phục Đồng Bào tị nạn chấp nhận đặt để CỜ MÁU của Vẹt Cộng lên ngang hàng với CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ của QUỐC GIA VIỆT NAM, để thi hành theo Ố Quyết 36 Hoà Hợp Ḥa Ḷa bịp bợm của Vẹt Cộng.

 --- Viet Tan hăy phục thiện lập trường tư tưởng Chính Kiến. Nên đứng hẳn về chiến tuyến Người Việt Quốc Gia cùng đấu tranh cho nền TƯ DO, DÂN CHỦ THẬT SỰ cho VIỆT NAM không liên hệ Cộng Sản Tàu Chệt, trước khi quá trễ không thể quay đầu hồi lương.. --- Một lần chót, Mạt Trận Viet Tan chấm dứt ngay lập tức tṛ hề trí trá tuyên truyền xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30 tháng 04, là Ngày Hận Sử Việt Nam, Ngày trường sử chống Bè Đảng Việt Cộng HàNội và Tàu Cộng bá quyền thôn tính Giang Sơn Việt Nam. Chấm dứt ngay sự lợi dụng danh nghĩa Tranh Đấu cho Tự do cho VietNam để lừa bịp Niềm Tin nhẹ dạ của giới B́nhDân Đại Chúng VietNam tị nạn CS.

 Lư Thái Hùng ( Bùi Minh Đoàn ), Trần Diệu chân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Huờn,Hoang Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Ngọc Bích.... là ai? Làm tay sai cho ai? Ai ai cũng đă biết. Qúy vị không nên đội măi cái lốt " V́ Quốc Gia DânTộc " để lường gạt giết Dân hại Nước nũa. Hăy nhớ Hồn Sử Việt sẽ quả báo nhăn tiền. CHỈ MẶT CẢNH CÁO VIET TAN :

 Nói trắng ra một lần cho Qúy Vị Vẹt Tân biết : Ngay từ những ngày đầu 1980, Phạm Văn Liễu và Hoàng Cơ Minh vừa thành lập MTQGTNGPVN th́ Tổng Cục Phản Gián HàNội đă gài rất nhiều cán bộ đảng viên của chúng vô nằm vùng như : TRƯƠNG BỔN TÀI, VƠ QÚY HOÀNH, TRƯƠNG NGỌC TÍNH và đồng bọn thuộc Việt Đoàn Thống Nhất do bọn Mặt Trận GPMN dựng lên tại vùng Tây Bắc Mỹ để tập trung tất cả thành phần SinhViên Du Học của Miền Nam VN trước 1975 theo Phản Chiến MỸ, thân Cộng.

 TRƯƠNG BỔN TÀI là Chủ Tịch cái Việt Đoàn Thống Nhất của VC này, có vợ Nhật, hắn kiêm luôn chức Chủ Tịch Hộí Sinh Viên Du Học tại Đại Học PSU, Oregon thời đó. Trong nhà của hắn và các cơ sở ngoại vi đều có bàn thờ h́nh HỒ CHÓ MINH to lớn. Người viết chẳng lạ lùng ǵ đồng bọn Việt -Mỹ Cộng Sản của hắn đâu. Ngay năm 1975 khi vừa có đợt người Việt tị nạn đầu tiên đến vùng Tây Bắc Mỹ, Trương Bổn Tài, Vơ Qúy Hoành đă cho tay chân Việt và Mỹ Cộng của hắn đi thu tuyển nhừng người tị nạn độc thân thất thểu vừa chân ướt chân ráo xứ lạ quê người vô cái Ổ QỦY VC. Việt Đoàn Thống Nhất của chúng. Đến n năm 1978 chúng mới phân tán rút vào bóng tối.

 Ly Thái Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Diê.uChân, Nguyễn Việt Nữ ( tức Trịnh thi Tư, Trân Kim Anh ), Vơ Thanh Hoài, Huỳnh Quốc B́nh biết rơ Đồng Chí TRƯƠNG BỔN TÀI và đồng bọn của chúng là ai? Chính TRƯƠNG BỔN TÀI là kẻ đă sát cánh bên Hoàng Cơ Minh qua UBON, Thái Lan để đạo diễn dựng lên Sào Huyệt, quay phim Kháng Chiến Quân Ma vào tháng 08- 1981. Thật không ai ngờ, một tên Cán Bộ VC Cao Cấp, một Gián Điệp Phản Gián CS. Quốc Tế như TRƯƠNG BỔN TÀI xăm xăm bám sát Hoàng Cơ Minh hằng ngày rơ ràng như thế, mà các vị LănhTụ Anh Minh lớn nhỏ của Mạt Trận VT không ai biết ǵ hết mới là lạ !!! chuyện khó tin có thật đấy.

 TRƯƠNG BỔN TÀI có thần thông bí pháp " siêu gián " ǵ chăng mà cái vỏ bọc Tổng Hộ i Sinh Viên Du Học của hắn có thể qua mắt đuợc hết các Đại Khoa Bảng, Chuyên Gia Đại Óc của Mặt Trận? Chẳng ai điều tra lư lịch gốc tích của hắn cả sao? lại c̣n để hắn lợi dụng biết tiếng Nhật, tiếng Thái làm thông dịch cho Hoang Cơ Minh, làm thầy cho Hoàng Cơ Minh và Tổ chức KCQ đầu tiên, nên tất cả Kế Hoạch nội bộ của Mạt Trận đều được báo cáo về HANOI theo dơi từng bước đi của Hoàng Cơ Minh và các Chiến Hữu khác, thế th́ sao mà qua lọt Mạng Lưới t́nh báo của VC rải rác khắp biên giới Thái- Miên - Lào - Việt???

 Nguyễn Xuân Nghĩa, Lư thái Hùng, Trần Diệu Chân là 3 quân sư ChínhTrị, lư thuyết gia của Mạt Trận HCM ở Hải Ngoại cũng như Kháng Chiến Quân biên thùy hăy trả lời : Hiện nay TRƯƠNG BỔN TÀI và đồng bọn Việt Đoàn Thống Nhất của VC đang đóng vai tṛ ǵ trong Đảng Vẹt Tân? Hay đă biến dạng thành các cố vấn, quân sư điều khiển Hội Chuyên Gỉa, Liên Minh, Liên Đảng Ma Chay Tống Táng KCQ?Tháng 10- 2004 vừa qua " Lồng Chí " TRƯƠNG BỔN TÀI có lên tiếng trên Đài Radio Quê Hương của Mụ Phù Thủy ĐOAN TRANG ở San Jose, Bắc Cali. Hơn 20 năm nay - 1981 - 2004 - hắn ẩn tích nơi nao vậy Qúy Vị Mạt Trận Vẹt Tân? Hiện nay hắn đang bày " Tôn Tử Binh Pháp " ǵ cho Vẹt Tân??? Hăy công khai ra hết đi.

 Nếu cần, nên tham khảo thêm với Huỳnh Quốc B́nh là một Cựu Thành Viên Cao Cấp của Mạt Trận / Vẹt Tân. Huynh Quốc B́nh đang ở Tiểu Bang OREGON, hiện hợp tác với Đài Radio Viet Nam Hải Ngoại ( Vietnamese Public Radio ) của MA đầm Ngô thi Hiền chuyên nghề Tự do tôn Giáo như thầy tuồng Vơ Văn Ái Paris thuộc hệ GiaoHôi PGVNTN ( Quốc Doanh ).

 Nếu quên th́ Huỳnh Quốc Binh đă nhớ công bố số phone trên Đài : ( 503 ) 249 - 9333 rồi này. Vẹt Tân hăy liên lạc ngay để trả lời cho Đồng Bào tị nạn biết tông tích Đồng Chí TRƯƠNG BỔN TÀI va đồng bọn của hắn đang ẩn núp Ô DÙ bè đảng nào? Hăy yêu cầu TRƯƠNG BỔN TÀI bạch hóa thời kỳ làm công tác Kháng Chiến MA từ 1981 với Hoàng Cơ Minh ra sao? và tại sao Hoàng Cơ Minh bị giết hay tự sát? v.v......

 Một người có tên tuổi trong Cộng Đồng Người Việt tị nạn ở Nam Cali trong 20 năm qua là Mục Sư Nguyễn Quang Minh, và vợ cũng là Mục Sư Nguyễn thi Minh Hạnh cũng thuộc thành phần Du Học trước nam 1975, và đă cư ngụ cùng thành phố có Việt Đoàn Thống Nhất VC của TRƯƠNG BỔN TÀI.

 Khoảng 7-8 năm nay MS. Nguyễn Quang Minh này đă đi về Viet Nam hoạt động Tôn Gíao Tin Lành hay Phong Trào Hướng Đạo ǵ ǵ đó ( Who knows? ) Ask Drknow ttngo của Vẹt Tân chăng?.Tên Nguyền Quang Minh này đă từng biển thủ Ngân Sách tị nạn tại Oregon năm 1978, bị ra ṭa xử phạt một thời gian, sau đó di chuyển về Nam CaLi 1983 hợp tác với bọn thân Cộng.

 Từ đây đến 30 thang Tư - 2005 là Ngày Kỷ Niệm 30 năm QUỐC HẬN biển dâu tang điền. Một thời gian dài non nửa đời người, tưởng cũng đă đủ để lật sang trang Sử Mới Minh Quang hơn cho Dân Tộc Việt Nam. Những dấu hiệu DÂN CHỦ HÓA VIET NAM THẬT SỰ theo tiến tŕnh từng ngày trong nội bộ Đảng Cộng Sản VN tan ră dần.

 HàNội đang quắn quít như ngồi trên Hoả Ḷ chảo lửa do chính chúng đốt lên, chúng đang t́m kế rút để lại tḥng ḷng như Vẹt Tân, Dân Tộc Chánh Bịp, Duy Dân, Duy Xă... và nhiều nhiều Qủy Con, Qủy Cóc nhái sẽ nhoi lên ra mặt nữa. Loài Ngạ Qủy này sẽ bị tiêu vong ngay trước Chính Nghĩa sáng ngời Thiện Mỹ của Triết Việt An Vi.

 Trong năm 2005 này Việt Nam sẽ tái lập Chính Quyền, ổn định chế độ Chính Trị Dân Chủ tôn trọng Nhân Quyền, Nhân Bản, xúc tiến hội nhập Văn Minh Toàn Cầu trong những năm tới.

 Từ đây, Người Việt Quốc Gía chân chính hăy kiên tâm quyết tâm giữ vững Niềm Tin Chiến Đấu loại trừ các đảng Việt Cộng, Việt Gian và bọn ác ma Tổng Cục Phản Gián Hà Nội từng ngày một trên mọi chiến tuyến để mang lại thắng đạt CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC cho Quê HƯƠNG VIỆT NAM.

 Người Việt Quốc Gia chân chính hăy luôn b́nh tâm Kết Đ̣an bên nhau, thông tri thầm lặng hoặc công khai chia sẻ mọi sinh hoạt, nguồn tin khẩn thiết. Thời điểm đang đến ! Toàn Dân Việt sẽ nhất tề đồng loạt đứng lên giật sập bọn Cộng Việt độc Đảng, độc ác, độc tài. Chúng ta thanh tẩy, trừng phạt, b́nh loạn tế thế.

 Chuyện dài QUỐC HẬN trường thiên sa lệ bi ai c̣n đó. Người viết sẽ c̣n có nhiều dịp hầu chuyện tường tŕnh với Qúy Vị đồng bào, đồng tộc tị nạn muôn phương. Sẽ giải tan, giải mật bao nỗi oan khiên, uất khuất tồn động.

 Xin tạm dừng cơn Quốc Hận nơi đây.

 Trân Trọng
 

Điểu Việt Sào Nam
Tháng 03 Ất Dậu Kiến B́nh
 

*  *  *  *  *  *
 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com