Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

NHẬN ĐỊNH VỀ THƯ MINH XÁC:

LỄ TRUY ĐIỆU QUÂN-DÂN-CÁN-CHÍNH VNCH
TẠI BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN

 

NGUYỄN XUÂN TÙNG

CỰU THIẾU TÁ QLVNCH
 

Nhận Đinh Về Thư Minh Xác:

 

LỄ TRUY ĐIỆU QUÂN-DÂN-CÁN-CHÍNH VNCH
TẠI BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN

 

 

Kính gửi Niên Trưởng TRẦN THIỆN HIỆU, Văn Pḥng Thường Trực Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Ḥa (TT/CS/VNCH), Trưởng Ban Tổ chức Lễ Truy Điệu Tử Sỹ VNCH Tại Bức Tường Đá Đen,


Kính thưa Niên Trưởng,


Khi ai làm ǵ thiếu minh bạch, họ cứ tùy theo diễn biến, t́nh h́nh biện minh cho việc làm của họ. V́ thế họ càng lộ sơ hở cho người khác biết nhưng chính họ th́ lại không biếtï. Giống người say thuốc lào, càng cố nói, cố làm những cử chỉ để chứng minh họ không say th́ lại càng làm cho người khác thấy họ đang say.


Niên Trưởng khẳng định: "Thư của Bác Sỹ Đặng Vũ Chấn (lănh đạo đảng Việt Tân) gửi cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần để giải thích Lễ Truy Điệu ở Bức Tường Đá Den đă vô t́nh tạo ngộ nhận đảng Việt Tân là một thành phần trong Ban Tổ Chức (BTC) Lễ Truy Điệu của TT/CS/VNCH. Niên Trưởng c̣n khẳng quyết Lễ Truy Điệu là tổ chức độc lập của TT/CS/VNCH, không dính dáng tới Việt Tân, không mời đảng Việt Tân tham dự vv... Những lư lẽ đó chưa đủ sức thuyết phục v́:


1-Nếu TT/CS/VNCH và Việt Tân là hai tổ chức độc lập th́ mạnh ai nấy làm, không biết việc của nhau. Như TT/CS/VNCH không biết tới sai sót đổi tên Quốc Hận của Việt Tân nên không lên tiếng nhận lỗi như bác sỹ Đặng Vũ Chấn đă làm, điều đó đúng về phía TT/CS/VNCH. Thế nhưng về phía đảng Việt Tân nếu quả thực cũng không dây mơ rễ má ǵ với TT/CS/VNCH, th́ mắc mớ ǵ bác sỹ Đặng Vũ Chấn, một bác sỹ, một lănh tụ cao cấp của đảng Việt Tân chứ không phải là một thất phu lại điên khùng vô cớ viết thư trần t́nh với cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần về việc tổ chức lễ truy điệu. Trong khi cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần chỉ viết thư cho cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh để phàn nàn về một việc hoàn toàn có tính cách nội bộ của TT/CS/VNCH, không liên quan ǵ tới đảng Việt Tân cả? Đó là điều khó hiểu, làm cho ta liên tưởng tới việc luật pháp tách riêng các nghi can trong một vụ án để có lời khai khác biệt của họ là có lư. Trong Kiều có câu: "Nghĩ là bưng bít miệng b́nh, Nào ai có khảo mà ḿnh lại xưng". Chẳng lẽ bác sỹ Đặng Vũ Chấn là người không khảo mà xưng?


2-Ngay từ đầu, chương tŕnh của đảng Việt Tân đă có tiết mục Lễ Truy Điệu tại Bức Tường Đá Đen vào buổi chiều. Nhưng khi Tổ Chức của Niên Trưởng Trần Thiện Hiệu xuấn hiện với danh xưng mập mờ không biết là của ai, bây giờ mới rơ là của TT/CS/VNCH qua văn thư niên trưởng phủ nhận nội dung thư của bác sỹ Đặng Vũ Chấn. Khi TT/CS/VNCH xuất hiện tổ chức lễ truy điệu th́ trong chương tŕnh của đảng Việt Tân không c̣n tiết mục truy điệu nữa. Nhưng ngay giờ phút này th́ lại có tiết mục lễ truy điệu CÙNG NGÀY, CÙNG ĐỊA ĐIỂM với Lễ Truy Điệu của TT/CS/VNCH, chỉ khác giờ: TT/CS/VNCH buổi sáng, Việt Tân buổi chiều. Không biết sắp tới Việt Tân c̣n thay đổi ǵ để cố chèo chống nữa không. Thí dụ sẽ không diễn hành v́ đă có người khác xin rồi chẳng hạn vv...


3-Trong Thông Báo trước đây của niên trưởng Trần Thiện Hiệu, truy điệu xong, khách sẽ tùy nghi tới biểu t́nh tại đại sứ quán Việt Cộng, có nhhĩa khách tới hay không tùy ư, không liên quan tới BTC lễ truy điệu. Biểu t́nh tại sứ quán VC đ̣i tự do cho Việt Nam là do CĐVN tại Hoa Thịnh Đốn và 17 CĐVN khác tổ chức nhân ngày Quốc Hận. Nhưng nay chương tŕnh của Niên Trưởng lại có thêm tiết mục Họp Báo và Ăn Trưa tại Bức Tường Đá Đen kéo dài măi tới 2, 3 giờ chiều. Thay đổi chương tŕnh và thêm tiết mục như thế có thể gây ngộ nhận: (1)-Cầm chân khách khỏi đi biểu t́nh? (2)-Hoặc dùng kế hoăn binh, kéo dài thời gian để Việt Tân kịp tới tiếp thu địa điểm tổ chức Lễ Truy Điệu của Việt Tân, để cố chứng minh hai buổi lễ độc lập! Nhưng có lẽ càng cố chứng minh th́ cả hai càng mắc thêm sơ hở, v́:

 

4-Trên nguyên tắc tại nước Mỹ không bao giờ chính quyền địa phương cấp hai giấy phép cho hai tổ chức cùng làm một việc trong cùng một ngày tại cùng một địa điểm, nhất là từ 911 tới nay. Vậy phải hiểu: (1)-Hoặc TT/CS/VNCH đă xin được Giấy Phép rồi kéo dài thời gian cho đảng Việt Tân tổ chức ké vào để chính quyền địa phương hiểu rằng hai tổ chức chỉ là một và buổi lễ truy điệu đă kéo dài cả sáng lẫn chiều. (2)-Hoặc ngược lại, Việt Tân đă xin được Giấy Phép trước, và qua các đảng viên Việt Tân ṇng cốt đang có mặt trong các cơ quan đầu năo TT/CS/VNCH, đă lèo lái để TT/CS/VNCH đứng ra đảm trách lễ truy điệu gây thanh thế cho Việt Tân. Nhưng nay v́ có quá nhiều điều tiếng nên TT/CS/VNCH phải e dè, đổi lễ truy điệu vào buổi sáng rồi kéo dài thời gian cho Việt Tân tới truy điệu buổi chiều. (3)-Nếu TT/CS/VNCH cử hành lễ truy điệu xong buổi sáng, giải tán ngay cho khách đi biểu t́nh hoặc nếu có bầy thêm tiết mục họp báo, ăn trưa th́ đừng câu giờ quá lâu, chắc chắn đảng Việt Tân sẽ không thể tới Bức Tường Đá Đen lúc 3 giờ chiều để làm lễ truy điệu được, trừ phi có hai giấy phép thực sự. Nhưng như trên đă nói, hầu như không thể có hai giấy phép.


5-Vậy chỉ có cách chứng minh hay nhất là hai bên cùng trưng Giấy Phép độc lập. Lúc đó hai bên đều đúng, chỉ có chính quyền địa phương Hoa Thịnh Đốn là sai. Và họ phải chịu trách nhiệm đă cấp hai Giấy Phép cho hai tổ chức trong cùng một ngày tại cùng một địa điểm, gây ngộ nhận. Và như vậy cả hai bên TT/CS/VNCH và đảng Việt Tân đều có quyền kiện chính quyền địa phương Hoa Thịnh Đốn đă vô cớ làm mất uy tín danh dự của tổ chức ḿnh v́ đă tạo cớ cho công luận hiểu nhầm phê phán.


6-Xin cựu đại tá Trương Như Phùng, thuộc Ban Giám Sát TT/CS/VNCH vui ḷng xin Tập Thể bản sao Giấy Phép để công luận được sáng tỏ.


7-Giả như niên trưởng Trần Thiện Hiệu chứng minh được tư cách độc lập của ḿnh, niên trưởng vẫn có khuyết điểm rất lớn là đă không phối hợp công việc với chiến hữu Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch CĐNV/Hoa Thịnh Đốn la,ø người cùng địa phương, cùng đơn vị với nhau, gặp nhau hàng tuần, để cùng phối trí tổ chức 30 Năm Quốc Hận. Cùng sắp xếp chương tŕnh thích hợp cho Lễ Truy Điệu và Lễ Đặt Tên Đường vinh danh 5 Tướng Lănh VNCH đă tuẫn tiết ngày quốc hận 30-04-05, sao cho không trùng hợp để khách có thể tới dự ở cả hai nơi.


Kính thưa niên trưởng Trần thiện Hiệu và TT/CS/VNCH,

 

Tôi tŕnh sự việc để TT/CS/VNCH đừng vô t́nh làm giảm uy tín trách nhiệm của Tập Thể. Đừng để đồng bào tỵ nạn hải ngoại đang kỳ vọng vào TT/CS/VNCH như một tổ chức, đại đơn vị chống cộng hữu hiệu phải thất vọng. TT/CS/VNCH tuy chưa làm được những điều hữu ích từ ngày thành lập đă gần 3 năm any. Nhưng thiết tưởng TT/CS/VNCH không thể làm mất uy tín, tín nhiệm, kỳ vọng của đồng bào. Tôi thành tâm mong ước được Niên trưởng Trần Thiện Hiệu chỉ dẫn những sai sót để tôi được vinh dự công khai nhận lỗi trước công luận hầu bảo toàn danh dự và uy tín cho TT/CS/VNCH . Tôi chỉ đơn thành một ḷng một dạ ước mong QLVNCH đă được khai sinh để chống cộng th́ TT/CS/VNCH hải ngoại cũng phải một ḷng một dạ tiếp bước con đường đă vạch. Đừng ngả nghiêng, đừng yếu ḷng mềm ḷng để đảng phái bất chính lợi dụng. Nếu TT/CS/VNCH độc lập tự lập, kiện toàn tổ chức, kiện toàn đường hướng chính sách chống cộng trong sáng để thu hút các cựu quân nhân chung vai sát cánh chống cộng, tôi tin chắc TT/CS/VNCH sẽ là tổ chức mạnh nhất, kiên vững nhất, đáng tín nhiệm kỳ vọng nhất của đồng bào tỵ nạn hải ngoại mà các tổ chức, phe phái khác sẽ phải cậy dựa vào TT/CS/VNCH. C̣n chính TT/CS/VNCH, th́ tôi van xin các Niên Trưởng, Đại Niên Trưởng hăy đứng thẳng để các cựu quân nhân chúng tôi được chút thơm lây, đừng ngả nghiêng hệ lụy vào bất cứ ai, nhất là những phe phái bất chính!


Kính thưa Quư Niên Trưởng TT/CS/VNCH,


QLVNCH chúng ta v́ thế "chẳng đặng đừng trên bàn cờ thế giới" mà phải như thế này! QLVNCH chúng ta v́ "thế chiến quốc thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế" mà phải đến nông nỗi như thế này đă là quá oan khiên oan nghiệt rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại thua một nàng Kiều, c̣n chút DANH DỰ TRÁCH NHIỆM cuối cùng không cầm cho vững lại dày cho tan sao?!


Trân trong./-
Nguyễn Xuân Tùng
Cựu Thiếu Tá QLVNCH
050422

*Trích đoạn nguyên văn bài viết có liên quan tới Lễ Truy Điệu Tử Sỹ VNCH tại Bức Tường Đá Đen:

 

...................


(3)-Mặt Trận, đảng Việt Tân và một số đoàn thể ngoại vi trong quá khứ đă từng nhiều lần muốn biến ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen thành xanh thành đỏ, biến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thành Ngày Quốc Khánh, Quốc Kháng vv... đă bị đồng hương tỵ nạn khắp nơi phản đối. Nay tại thủ đô Washington DC Việt Tân và các đoàn thể này lại hớ hênh đổi ngày Quốc Hận thành "Vietnam Freedom March". Khi bị đồng bào hải ngoại khắp nơi phản đối, họ đổi thành "Ngày Tự Do Cho Việt Nam". Bị phản đối tiếp họ lại đổi thành "Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam". Đường lối mập mờ thiếu minh bạch đó đă làm nhiều người nghi ngại không tin Mặt Trận lại càng không tin Việt Tân và các tổ chức hội đoàn đồng hội đồng thuyền với Việt Tân. Quốc Hận là QUỐC HẬN c̣n đổi khác làm ǵ cho phí công vô ích, gây tranh căi sáo trộn cộng đồng.


Trong buổi Phỏng vấn tuyền h́nh tại Hoa Thịnh Đốn do kư giả Bùi Dương Liêm phỏng vấn các đại diện của đảng Việt Tân tổ chức "Ngày dấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do"là bác sỹ Đặng Vũ Chấn, cựu Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng và ông Ngô Đắc Hiếu, các vị này đă nh́n nhận sai lầm của Việt Tân đổi Ngày Quốc Hận thành Freedom March và xác quyết lỗi lầm đó do giới trẻ của đảng Việt Tân gây ra. Biết sai mà dám sửa là có dũng khí. Nhưng đồng bào khắp nơi vẫn c̣n thắt mắc là giới già của đảng Việt Tân đi đâu hết mà để giới trẻ của đảng mắc sai lầm nghiêm trọng liên tục trong mấy tháng trời, sau khi không c̣n lư lẽ cù cư chống chế được những phê phán xây dựng của đồng bào khắp nơi, lúc đó giới già của đảng mới xuất đầu lộ diện sửa sai và trút trách nhiệm cho giới trẻ? Nhưng không chỉ sai trong việc đổi tên Quốc Hận, c̣n nhiều cái mập mờ bất minh bất tường khác nữa như Freedom March To Capitol Hill, "Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam" tại Quốc Hội Hoa kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ có đàn áp tự do Việt Nam đâu mà đấu tranh ở đó. Lẽ ra Việt Tân nên đến ṭa đại sứ Việt Cộng "Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam" rồi tới quốc Hoa Kỳ vận động các giới chức dân cử Hoa Kỳ áp lực cộng sản đ̣i tự do cho Việt Nam th́ hợp lưù hơn. Hoặc Việt Tân phối hợp với CĐVN tại Washington DC rồi phân công phân nhiệm: CĐVN tới biểu t́nh tại đại sứ quán Việt Cộng c̣n Việt Tân vào Quốc Hội vận động cho Tự Do Việt Nam th́ ai cũng hoan nghênh, không ai dị nghị. Ở Nam Cali ông Ngô Chí Thiềng được phỏng vấn đă biện minh cho Việt Tân bằng lư luận Mục Sư Luther King đă làm như vậy. Nhưng ông Ngô Chí Thiềng quên là Mục sư Luther King tranh đấu cho quyền lợi người Mỹ da đen đang sống trên đất Mỹ làm như vậy là chí lư, c̣n Việt Tân tranh đấu với Việt Cộng đ̣i Tự Do Cho dân tộc Việt Nam mà lại bắt chước y hệt Mục Sư King tới quốc hội Hoa Kỳ đ̣i tự do cho Việt Nam là khôi hài, là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.


Việc tổ chức lễ truy điệu các Chiến Sỹ VNCH đă Vị Quốc Vong Thân tại Bức Tường Đá Đen khắc tên 58 ngàn Tử Sỹ Hoa Kỳ đă gục ngă trên chiến trường Việt Nam cũng là điều "nói không được". Nói không được v́ danh bất chính th́ ngôn bất thuận, lư bất thông. Đành rằng Hoa Kỳ là đồng minh trong cuộc chiến, nôm na giống như người hàng xóm đồng minh thân thiết của gia đ́nh chúng ta lúc tối lửa tắt dèn bảo vệ nhau chống đạo tặc. Nhưng không thể v́ là hàng xóm đồng minh thân thiết với nhau mà lại bỏ nhà ḿnh sang nhà hàng xóm tổ chức cúng giỗ người ruột thịt quá cố của ḿnh được. Bức Tường Đá Đen là Đài Tưởng Niệm khắc tên 58 ngàn Tử Sỹ Hoa Kỳ đă chết tại Việt Nam, họ đâu có khắc ké vào đó tên một Tử Sỹ VNCH đồng minh nào của họ đâu? Họ cẩn trọng đối với tử sỹ của họ như vậy tại sao chúng ta lại xuề x̣a bất kính bất cẩn buông tuồng tới mức đem cả triệu vong linh Tử Sỹ QLVNCH của chúng ta tới truy điệu ké ở đài tưởng niệm của họ. Như vậy có khác ǵ chúng ta đi tảo mộ thăm mộ ở nghĩa trang, nhưng chỉ thắp nhang tượng trưng ở ngôi mộ người bạn thân hàng xóm rồi đứng ngay ở đó cầu nguyện cho người hàng xóm và cho cả những người thân yêu ruột thịt của chúng ta đang nằm trong nghĩa trang rồi lư luận với các thành viên trong gia tộc là người hàng xóm đồng minh cũng kể như thân nhân ruột thịt. Lư luận như vậy có hợp t́nh hợp lư không? Điều đáng tiếc hơn nữa là các đảng viên Việt Tân đang len lỏi nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Tập Thể Cựu Chiến Sỹ VNCH Hải Ngoại của cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo đă bị Việt Tân lèo lái và đă vô t́nh hay cố ư đứng ra tổ chức lễ truy điệu Tử Sỹ QLVNCH tại Bức Tường Đá Đen. Điều này đă được chiến hữu Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch CĐVN/ Washington DC và vùng phụ cận Maryland và Virginia hội luận với chúng tôi về việc tổ chức Quốc Hận tại Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng phát thanh của đài Sống Trên Đất Mỹ (khắp 50 Tiểu bang Hoa Kỳ và Canada), và đă công khai loan báo làø chính cựu trung tá Trần Thiện Hiệu xác nhận đă nhận lệnh tướng Lê Minh tổ chức lễ truy điệu tại Bức Tường Đá Đen. Bây giờ lỡ giở, có lẽ quư vị đó đang cố vận động các hội cựu chiến binh Hoa Kỳ đă từng chiến đấu tại Việt Nam đến dự để biện minh cho việc làm của ḿnh. Nhưng dù có nhiều hội đoàn cựu quân nhân Hoa Kỳ tới dự th́ chủ yếu vẫn là họ tới đài kỷ niệm của họ để tưởng niệm các chiến hữu của họ, rồi kế đó mới là đồng minh.
.........................

 

* * * * * * * * *

(Vietnet)

Nha^.n DDinh Ve^` Thu+ Minh Xa'c:

 

LE^~ TRUY DDIE^.U QUA^NDDA^N-CA'N-CHI'NH VNCH
TA.I BU+'C TU+O+`NG DDA' DEN

 


Ki'nh gu+?i Nie^n Tru+o+?ng TRA^`N THIE^.N HIE^.U, Va(n Pho`ng Thu+o+`ng Tru+.c Ho^.i DDo^`ng DDa.i Die^.n Ta^.p The^? Chie^'n Sy~ Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a (TT/CS/VNCH), Tru+o+?ng Ban To^? chu+'c Le^~ Truy DDie^.u Tu+? Sy~ VNCH Ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen,


 

Ki'nh thu+a Nie^n Tru+o+?ng,


Khi ai la`m gi` thie^'u minh ba.ch, ho. cu+' tu`y theo die^~n bie^'n, ti`nh hi`nh bie^.n minh cho vie^.c la`m cu?a ho.. Vi` the^' ho. ca`ng lo^. so+ ho+? cho ngu+o+`i kha'c bie^'t nhu+ng chi'nh ho. thi` la.i kho^ng bie^'ty`. Gio^'ng ngu+o+`i say thuo^'c la`o, ca`ng co^' no'i, co^' la`m nhu+~ng cu+? chi? dde^? chu+'ng minh ho. kho^ng say thi` la.i ca`ng la`m cho ngu+o+`i kha'c tha^'y ho. ddang say.


Nie^n Tru+o+?ng kha(?ng ddi.nh: "Thu+ cu?a Ba'c Sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n (la~nh dda.o dda?ng Vie^.t Ta^n) gu+?i cu+.u Trung Tu+o+'ng Pha.m Quo^'c Thua^`n dde^? gia?i thi'ch Le^~ Truy DDie^.u o+? Bu+'c Tu+o+`ng DDa' Den dda~ vo^ ti`nh ta.o ngo^. nha^.n dda?ng Vie^.t Ta^n la` mo^.t tha`nh pha^`n trong Ban To^? Chu+'c (BTC) Le^~ Truy DDie^.u cu?a TT/CS/VNCH. Nie^n Tru+o+?ng co`n kha(?ng quye^'t Le^~ Truy DDie^.u la` to^? chu+'c ddo^.c la^.p cu?a TT/CS/VNCH, kho^ng di'nh da'ng to+'i Vie^.t Ta^n, kho^ng mo+`i dda?ng Vie^.t Ta^n tham du+. vv... Nhu+~ng ly' le~ ddo' chu+a ddu? su+'c thuye^'t phu.c vi`:


1-Ne^'u TT/CS/VNCH va` Vie^.t Ta^n la` hai to^? chu+'c ddo^.c la^.p thi` ma.nh ai na^'y la`m, kho^ng bie^'t vie^.c cu?a nhau. Nhu+ TT/CS/VNCH kho^ng bie^'t to+'i sai so't ddo^?i te^n Quo^'c Ha^.n cu?a Vie^.t Ta^n ne^n kho^ng le^n tie^'ng nha^.n lo^~i nhu+ ba'c sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n dda~ la`m, ddie^`u ddo' ddu'ng ve^` phi'a TT/CS/VNCH. The^' nhu+ng ve^` phi'a dda?ng Vie^.t Ta^n ne^'u qua? thu+.c cu~ng kho^ng da^y mo+ re^~ ma' gi` vo+'i TT/CS/VNCH, thi` ma('c mo+' gi` ba'c sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n, mo^.t ba'c sy~, mo^.t la~nh tu. cao ca^'p cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n chu+' kho^ng pha?i la` mo^.t tha^'t phu la.i ddie^n khu`ng vo^ co+' vie^'t thu+ tra^`n ti`nh vo+'i cu+.u Trung Tu+o+'ng Pha.m Quo^'c Thua^`n ve^` vie^.c to^? chu+'c le^~ truy ddie^.u. Trong khi cu+.u Trung Tu+o+'ng Pha.m Quo^'c Thua^`n chi? vie^'t thu+ cho cu+.u dda.i ta' Nguye^~n Xua^n Vinh dde^? pha`n na`n ve^` mo^.t vie^.c hoa`n toa`n co' ti'nh ca'ch no^.i bo^. cu?a TT/CS/VNCH, kho^ng lie^n quan gi` to+'i dda?ng Vie^.t Ta^n ca?? DDo' la` ddie^`u kho' hie^?u, la`m cho ta lie^n tu+o+?ng to+'i vie^.c lua^.t pha'p ta'ch rie^ng ca'c nghi can trong mo^.t vu. a'n dde^? co' lo+`i khai kha'c bie^.t cu?a ho. la` co' ly'. Trong Kie^`u co' ca^u: "Nghi~ la` bu+ng bi't mie^.ng bi`nh, Na`o ai co' kha?o ma` mi`nh la.i xu+ng". Cha(?ng le~ ba'c sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n la` ngu+o+`i kho^ng kha?o ma` xu+ng?


2-Ngay tu+` dda^`u, chu+o+ng tri`nh cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n dda~ co' tie^'t mu.c Le^~ Truy DDie^.u ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen va`o buo^?i chie^`u. Nhu+ng khi To^? Chu+'c cu?a Nie^n Tru+o+?ng Tra^`n Thie^.n Hie^.u xua^'n hie^.n vo+'i danh xu+ng ma^.p mo+` kgo^ng bie^'t la` cu?a ai, ba^y gio+` mo+'i ro~ la` cu?a TT/CS/VNCH qua va(n thu+ nie^n tru+o+?ng phu? nha^.n no^.i dung thu+ cu?a ba'c sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n. Khi TT/CS/VNCH xua^'t hie^.n to^? chu+'c le^~ truy ddie^.u thi` trong chu+o+ng tri`nh cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n kho^ng co`n tie^'t mu.c truy ddie^.u nu+~a. Nhu+ng ngay gio+` phu't na`y thi` la.i co' tie^'t mu.c le^~ truy ddie^.u CU`NG NGA`Y, CU`NG DDI.A DDIE^?M vo+'i Le^~ Truy DDie^.u cu?a TT/CS/VNCH, chi? kha'c gio+`: TT/CS/VNCH buo^?i sa'ng, Vie^.t Ta^n buo^?i chie^`u. Kho^ng bie^'t sa('p to+'i Vie^.t Ta^n co`n thay ddo^?i gi` dde^? co^' che`o cho^'ng nu+~a kho^ng. Thi' du. se~ kho^ng die^~n ha`nh vi` dda~ co' ngu+o+`i kha'c xin ro^`i cha(?ng ha.n vv...


3-Trong Tho^ng Ba'o tru+o+'c dda^y cu?a nie^n tru+o+?ng Tra^`n Thie^.n Hie^.u, truy ddie^.u xong, kha'ch se~ tu`y nghi to+'i bie^?u ti`nh ta.i dda.i su+' qua'n Vie^.t Co^.ng, co' nhhi~a kha'ch to+'i hay kho^ng tu`y y', kho^ng lie^n quan to+'i BTC le^~ truy ddie^.u. Bie^?u ti`nh ta.i su+' qua'n VC ddo`i tu+. do cho Vie^.t Nam la` do CDDVN ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n va` 17 CDDVN kha'c to^? chu+'c nha^n nga`y Quo^'c Ha^.n. Nhu+ng nay chu+o+ng tri`nh cu?a Nie^n Tru+o+?ng la.i co' the^m tie^'t mu.c Ho.p Ba'o va` A(n Tru+a ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen ke'o da`i ma~i to+'i 2, 3 gio+` chie^`u. Thay ddo^?i chu+o+ng tri`nh va` the^m tie^'t mu.c nhu+ the^' co' the^? ga^y ngo^. nha^.n: (1)-Ca^`m cha^n kha'ch kho?i ddi bie^?u ti`nh? (2)-Hoa(.c du`ng ke^' hoa~n binh, ke'o da`i tho+`i gian dde^? Vie^.t Ta^n ki.p to+'i tie^'p thu ddi.a ddie^?m to^? chu+'c Le^~ Truy DDie^.u cu?a Vie^.t Ta^n, dde^? co^' chu+'ng minh hai buo^?i le^~ ddo^.c la^.p! Nhu+ng co' le~ ca`ng co^' chu+'ng minh thi` ca? hai ca`ng ma('c the^m so+ ho+?, vi`:

4-Tre^n nguye^n ta('c ta.i nu+o+'c My~ kho^ng bao gio+` chi'nh quye^`n ddi.a phu+o+ng ca^'p hai gia^'y phe'p cho hai to^? chu+'c cu`ng la`m mo^.t vie^.c trong cu`ng mo^.t nga`y ta.i cu`ng mo^.t ddi.a ddie^?m, nha^'t la` tu+` 911 to+'i nay. Va^.y pha?i hie^?u: (1)-Hoa(.c TT/CS/VNCH dda~ xin ddu+o+.c Gia^'y Phe'p ro^`i ke'o da`i tho+`i gian cho dda?ng Vie^.t Ta^n to^? chu+'c ke' va`o dde^? chi'nh quye^`n ddi.a phu+o+ng hie^?u ra(`ng hai to^? chu+'c chi? la` mo^.t va` buo^?i le^~ truy ddie^.u dda~ ke'o da`i ca? sa'ng la^~n chie^`u. (2)-Hoa(.c ngu+o+.c la.i, Vie^.t Ta^n dda~ xin ddu+o+.c Gia^'y Phe'p tru+o+'c, va` qua ca'c dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n no`ng co^'t ddang co' ma(.t trong ca'c co+ quan dda^`u na~o TT/CS/VNCH, dda~ le`o la'i dde^? TT/CS/VNCH ddu+'ng ra dda?m tra'ch le^~ truy ddie^.u ga^y thanh the^' cho Vie^.t Ta^n. Nhu+ng nay vi` co' qua' nhie^`u ddie^`u tie^'ng ne^n TT/CS/VNCH pha?i e de`, ddo^?i le^~ truy ddie^.u va`o buo^?i sa'ng ro^`i ke'o da`i tho+`i gian cho Vie^.t Ta^n to+'i truy ddie^.u buo^?i chie^`u. (3)-Ne^'u TT/CS/VNCH cu+? ha`nh le^~ truy ddie^.u xong buo^?i sa'ng, gia?i ta'n ngay cho kha'ch ddi bie^?u ti`nh hoa(.c ne^'u co' ba^`y the^m tie^'t mu.c ho.p ba'o, a(n tru+a thi` ddu+`ng ca^u gio+` qua' la^u, cha('c cha('n dda?ng Vie^.t Ta^n se~ kho^ng the^? to+'i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen lu'c 3 gio+` chie^`u dde^? la`m le^~ truy ddie^.u ddu+o+.c, tru+` phi co' hai gia^'y phe'p thu+.c su+.. Nhu+ng nhu+ tre^n dda~ no'i, ha^`u nhu+ kho^ng the^? co' hai gia^'y phe'p.


5-Va^.y chi? co' ca'ch chu+'ng minh hay nha^'t la` hai be^n cu`ng tru+ng Gia^'y Phe'p ddo^.c la^.p. Lu'c ddo' hai be^n dde^`u ddu'ng, chi? co' chi'nh quye^`n ddi.a phu+o+ng Hoa Thi.nh DDo^'n la` sai. Va` ho. pha?i chi.u tra'ch nhie^.m dda~ ca^'p hai Gia^'y Phe'p cho hai to^? chu+'c trong cu`ng mo^.t nga`y ta.i cu`ng mo^.t ddi.a ddie^?m, ga^y ngo^. nha^.n. Va` nhu+ va^.y ca? hai be^n TT/CS/VNCH va` dda?ng Vie^.t Ta^n dde^`u co' quye^`n kie^.n chi'nh quye^`n ddi.a phu+o+ng Hoa Thi.nh DDo^'n dda~ vo^ co+' la`m ma^'t uy ti'n danh du+. cu?a to^? chu+'c mi`nh vi` dda~ ta.o co+' cho co^ng lua^.n hie^?u nha^`m phe^ pha'n.


6-Xin cu+.u dda.i ta' Tru+o+ng Nhu+ Phu`ng, thuo^.c Ban Gia'm Sa't TT/CS/VNCH vui lo`ng xin Ta^.p The^? ba?n sao Gia^'y Phe'p dde^? co^ng lua^.n ddu+o+.c sa'ng to?.

7-Gia? nhu+ nie^n tru+o+?ng Tra^`n Thie^.n Hie^.u chu+'ng minh ddu+o+.c tu+ ca'ch ddo^.c la^.p cu?a mi`nh, nie^n tru+o+?ng va^~n co' khuye^'t ddie^?m ra^'t lo+'n la` dda~ kho^ng pho^'i ho+.p co^ng vie^.c vo+'i chie^'n hu+~u Nguye^~n Va(n Ta^`n, Chu? Ti.ch CDDNV/Hoa Thi.nh DDo^'n la,o+. ngu+o+`i cu`ng ddi.a phu+o+ng, cu`ng ddo+n vi. vo+'i nhau, ga(.p nhau ha`ng tua^`n, dde^? cu`ng pho^'i tri' to^? chu+'c 30 Na(m Quo^'c Ha^.n. Cu`ng sa('p xe^'p chu+o+ng tri`nh thi'ch ho+.p cho Le^~ Truy DDie^.u va` Le^~ DDa(.t Te^n DDu+o+`ng vinh danh 5 Tu+o+'ng La~nh VNCH dda~ tua^~n tie^'t nga`y quo^'c ha^.n 30-04-05, sao cho kho^ng tru`ng ho+.p dde^? kha'ch co' the^? to+'i du+. o+? ca? hai no+i.


Ki'nh thu+a nie^n tru+o+?ng Tra^`n thie^.n Hie^.u va` TT/CS/VNCH,


To^i tri`nh su+. vie^.c dde^? TT/CS/VNCH ddu+`ng vo^ ti`nh la`m gia?m uy ti'n tra'ch nhie^.m cu?a Ta^.p The^?. DDu+`ng dde^? ddo^`ng ba`o ty. na.n ha?i ngoa.i ddang ky` vo.ng va`o TT/CS/VNCH nhu+ mo^.t to^? chu+'c, dda.i ddo+n vi. cho^'ng co^.ng hu+~u hie^.u pha?i tha^'t vo.ng. TT/CS/VNCH tuy chu+a la`m ddu+o+.c nhu+~ng ddie^`u hu+~u i'ch tu+` nga`y tha`nh la^.p dda~ ga^`n 3 na(m any. Nhu+ng thie^'t tu+o+?ng TT/CS/VNCH kho^ng the^? la`m ma^'t uy ti'n, ti'n nhie^.m, ky` vo.ng cu?a ddo^`ng ba`o. To^i tha`nh ta^m mong u+o+'c ddu+o+.c Nie^n tru+o+?ng Tra^`n Thie^.n Hie^.u chi? da^~n nhu+~ng sai so't dde^? to^i ddu+o+.c vinh du+. co^ng khai nha^.n lo^~i tru+o+'c co^ng lua^.n ha^`u ba?o toa`n danh du+. va` uy ti'n cho TT/CS/VNCH . To^i chi? ddo+n tha`nh mo^.t lo`ng mo^.t da. u+o+'c mong QLVNCH dda~ ddu+o+.c khai sinh dde^? cho^'ng co^.ng thi` TT/CS/VNCH ha?i ngoa.i cu~ng pha?i mo^.t lo`ng mo^.t da. tie^'p bu+o+'c con ddu+o+`ng dda~ va.ch. DDu+`ng nga? nghie^ng, ddu+`ng ye^'u lo`ng me^`m lo`ng dde^? dda?ng pha'i ba^'t chi'nh lo+.i du.ng. Ne^'u TT/CS/VNCH ddo^.c la^.p tu+. la^.p, kie^.n toa`n to^? chu+'c, kie^.n toa`n ddu+o+`ng hu+o+'ng chi'nh sa'ch cho^'ng co^.ng trong sa'ng dde^? thu hu't ca'c cu+.u qua^n nha^n chung vai sa't ca'nh cho^'ng co^.ng, to^i tin cha('c TT/CS/VNCH se~ la` to^? chu+'c ma.nh nha^'t, kie^n vu+~ng nha^'t, dda'ng ti'n nhie^.m ky` vo.ng nha^'t cu?a ddo^`ng ba`o ty. na.n ha?i ngoa.i ma` ca'c to^? chu+'c, phe pha'i kha'c se~ pha?i ca^.y du+.a va`o TT/CS/VNCH. Co`n chi'nh TT/CS/VNCH, thi` to^i van xin ca'c Nie^n Tru+o+?ng, DDa.i Nie^n Tru+o+?ng ha~y ddu+'ng tha(?ng dde^? ca'c cu+.u qua^n nha^n chu'ng to^i ddu+o+.c chu't tho+m la^y, ddu+`ng nga? nghie^ng he^. lu.y va`o ba^'t cu+' ai, nha^'t la` nhu+~ng phe pha'i ba^'t chi'nh!


Ki'nh thu+a Quy' Nie^n Tru+o+?ng TT/CS/VNCH,


QLVNCH chu'ng ta vi` the^' "cha(?ng dda(.ng ddu+`ng tre^n ba`n co+` the^' gio+'i" ma` pha?i nhu+ the^' na`y! QLVNCH chu'ng ta vi` "the^' chie^'n quo^'c the^' xua^n thu, ga(.p tho+`i the^' the^' tho+`i pha?i the^'" ma` pha?i dde^'n no^ng no^~i nhu+ the^' na`y dda~ la` qua' oan khie^n oan nghie^.t ro^`i. Cha(?ng le~ chu'ng ta la.i thua mo^.t na`ng Kie^`u, co`n chu't DANH DU+. TRA'CH NHIE^.M cuo^'i cu`ng kho^ng ca^`m cho vu+~ng la.i da`y cho tan sao?!


Tra^n trong./-
Nguye^~n Xua^n Tu`ng
Cu+.u Thie^'u Ta' QLVNCH
050422

*Tri'ch ddoa.n nguye^n va(n ba`i vie^'t co' lie^n quan to+'i Le^~ Truy DDie^.u Tu+? Sy~ VNCH ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen:

 


...................


(3)-Ma(.t Tra^.n, dda?ng Vie^.t Ta^n va` mo^.t so^' ddoa`n the^? ngoa.i vi trong qua' khu+' dda~ tu+`ng nhie^`u la^`n muo^'n bie^'n nga`y Quo^'c Ha^.n 30 Tha'ng Tu+ DDen tha`nh xanh tha`nh ddo?, bie^'n nga`y Gio^~ To^? Hu`ng Vu+o+ng tha`nh Nga`y Quo^'c Kha'nh, Quo^'c Kha'ng vv... dda~ bi. ddo^`ng hu+o+ng ty. na.n kha('p no+i pha?n ddo^'i. Nay ta.i thu? ddo^ Washington DC Vie^.t Ta^n va` ca'c ddoa`n the^? na`y la.i ho+' he^nh ddo^?i nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh "Vietnam Freedom March". Khi bi. ddo^`ng ba`o ha?i ngoa.i kha('p no+i pha?n ddo^'i, ho. ddo^?i tha`nh "Nga`y Tu+. Do Cho Vie^.t Nam". Bi. pha?n ddo^'i tie^'p ho. la.i ddo^?i tha`nh "Nga`y DDa^'u Tranh Cho Tu+. Do Vie^.t Nam". DDu+o+`ng lo^'i ma^.p mo+` thie^'u minh ba.ch ddo' dda~ la`m nhie^`u ngu+o+`i nghi nga.i kho^ng tin Ma(.t Tra^.n la.i ca`ng kho^ng tin Vie^.t Ta^n va` ca'c to^? chu+'c ho^.i ddoa`n ddo^`ng ho^.i ddo^`ng thuye^`n vo+'i Vie^.t Ta^n. Quo^'c Ha^.n la` QUO^'C HA^.N co`n ddo^?i kha'c la`m gi` cho phi' co^ng vo^ i'ch, ga^y tranh ca~i sa'o tro^.n co^.ng ddo^`ng.


Trong buo^?i Pho?ng va^'n tuye^`n hi`nh ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n do ky' gia? Bu`i Du+o+ng Lie^m pho?ng va^'n ca'c dda.i die^.n cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n to^? chu+'c "Nga`y da^'u Tranh Cho Vie^.t Nam Tu+. Do"la` ba'c sy~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n, cu+.u DDe^` DDo^'c DDinh Ma.nh Hu`ng va` o^ng Ngo^ DDa('c Hie^'u, ca'c vi. na`y dda~ nhi`n nha^.n sai la^`m cu?a Vie^.t Ta^n ddo^?i Nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh Freedom March va` xa'c quye^'t lo^~i la^`m ddo' do gio+'i tre? cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n ga^y ra. Bie^'t sai ma` da'm su+?a la` co' du~ng khi'. Nhu+ng ddo^`ng ba`o kha('p no+i va^~n co`n tha('t ma('c la` gio+'i gia` cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n ddi dda^u he^'t ma` dde^? gio+'i tre? cu?a dda?ng ma('c sai la^`m nghie^m tro.ng lie^n tu.c trong ma^'y tha'ng tro+`i, sau khi kho^ng co`n ly' le~ cu` cu+ cho^'ng che^' ddu+o+.c nhu+~ng phe^ pha'n xa^y du+.ng cu?a ddo^`ng ba`o kha('p no+i, lu'c ddo' gio+'i gia` cu?a dda?ng mo+'i xua^'t dda^`u lo^. die^.n su+?a sai va` tru't tra'ch nhie^.m cho gio+'i tre?? Nhu+ng kho^ng chi? sai trong vie^.c ddo^?i te^n Quo^'c Ha^.n, co`n nhie^`u ca'i ma^.p mo+` ba^'t minh ba^'t tu+o+`ng kha'c nu+~a nhu+ Freedom March To Capitol Hill, "DDa^'u Tranh Cho Tu+. Do Vie^.t Nam" ta.i Quo^'c Ho^.i Hoa ky`. Quo^'c ho^.i Hoa Ky` co' dda`n a'p tu+. do Vie^.t Nam dda^u ma` dda^'u tranh o+? ddo'. Le~ ra Vie^.t Ta^n ne^n dde^'n to`a dda.i su+' Vie^.t Co^.ng "DDa^'u Tranh Cho Tu+. Do Vie^.t Nam" ro^`i to+'i quo^'c Hoa Ky` va^.n ddo^.ng ca'c gio+'i chu+'c da^n cu+? Hoa Ky` a'p lu+.c co^.ng sa?n ddo`i tu+. do cho Vie^.t Nam thi` ho+.p ly'O^ ho+n. Hoa(.c Vie^.t Ta^n pho^'i ho+.p vo+'i CDDVN ta.i Washington DC ro^`i pha^n co^ng pha^n nhie^.m: CDDVN to+'i bie^?u ti`nh ta.i dda.i su+' qua'n Vie^.t Co^.ng co`n Vie^.t Ta^n va`o Quo^'c Ho^.i va^.n ddo^.ng cho Tu+. Do Vie^.t Nam thi` ai cu~ng hoan nghe^nh, kho^ng ai di. nghi.. O+? Nam Cali o^ng Ngo^ Chi' Thie^`ng ddu+o+.c pho?ng va^'n dda~ bie^.n minh cho Vie^.t Ta^n ba(`ng ly' lua^.n Mu.c Su+ Luther King dda~ la`m nhu+ va^.y. Nhu+ng o^ng Ngo^ Chi' Thie^`ng que^n la` Mu.c su+ Luther King tranh dda^'u cho quye^`n lo+.i ngu+o+`i My~ da dden ddang so^'ng tre^n dda^'t My~ la`m nhu+ va^.y la` chi' ly', co`n Vie^.t Ta^n tranh dda^'u vo+'i Vie^.t Co^.ng ddo`i Tu+. Do Cho da^n to^.c Vie^.t Nam ma` la.i ba('t chu+o+'c y he^.t Mu.c Su+ King to+'i quo^'c ho^.i Hoa Ky` ddo`i tu+. do cho Vie^.t Nam la` kho^i ha`i, la` la^'y ra^u o^ng no. ca('m ca(`m ba` kia.


Vie^.c to^? chu+'c le^~ truy ddie^.u ca'c Chie^'n Sy~ VNCH dda~ Vi. Quo^'c Vong Tha^n ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen kha('c te^n 58 nga`n Tu+? Sy~ Hoa Ky` dda~ gu.c nga~ tre^n chie^'n tru+o+`ng Vie^.t Nam cu~ng la` ddie^`u "no'i kho^ng ddu+o+.c". No'i kho^ng ddu+o+.c vi` danh ba^'t chi'nh thi` ngo^n ba^'t thua^.n, ly' ba^'t tho^ng. DDa`nh ra(`ng Hoa Ky` la` ddo^`ng minh trong cuo^.c chie^'n, no^m na gio^'ng nhu+ ngu+o+`i ha`ng xo'm ddo^`ng minh tha^n thie^'t cu?a gia ddi`nh chu'ng ta lu'c to^'i lu+?a ta('t de`n ba?o ve^. nhau cho^'ng dda.o ta(.c. Nhu+ng kho^ng the^? vi` la` ha`ng xo'm ddo^`ng minh tha^n thie^'t vo+'i nhau ma` la.i bo? nha` mi`nh sang nha` ha`ng xo'm to^? chu+'c cu'ng gio^~ ngu+o+`i ruo^.t thi.t qua' co^' cu?a mi`nh ddu+o+.c. Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen la` DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m kha('c te^n 58 nga`n Tu+? Sy~ Hoa Ky` dda~ che^'t ta.i Vie^.t Nam, ho. dda^u co' kha('c ke' va`o ddo' te^n mo^.t Tu+? Sy~ VNCH ddo^`ng minh na`o cu?a ho. dda^u? Ho. ca^?n tro.ng ddo^'i vo+'i tu+? sy~ cu?a ho. nhu+ va^.y ta.i sao chu'ng ta la.i xue^` xo`a ba^'t ki'nh ba^'t ca^?n buo^ng tuo^`ng to+'i mu+'c ddem ca? trie^.u vong linh Tu+? Sy~ QLVNCH cu?a chu'ng ta to+'i truy ddie^.u ke' o+? dda`i tu+o+?ng nie^.m cu?a ho.. Nhu+ va^.y co' kha'c gi` chu'ng ta ddi ta?o mo^. tha(m mo^. o+? nghi~a trang, nhu+ng chi? tha('p nhang tu+o+.ng tru+ng o+? ngo^i mo^. ngu+o+`i ba.n tha^n ha`ng xo'm ro^`i ddu+'ng ngay o+? ddo' ca^`u nguye^.n cho ngu+o+`i ha`ng xo'm va` cho ca? nhu+~ng ngu+o+`i tha^n ye^u ruo^.t thi.t cu?a chu'ng ta ddang na(`m trong nghi~a trang ro^`i ly' lua^.n vo+'i ca'c tha`nh vie^n trong gia to^.c la` ngu+o+`i ha`ng xo'm ddo^`ng minh cu~ng ke^? nhu+ tha^n nha^n ruo^.t thi.t. Ly' lua^.n nhu+ va^.y co' ho+.p ti`nh ho+.p ly' kho^ng? DDie^`u dda'ng tie^'c ho+n nu+~a la` ca'c dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n ddang len lo?i na('m giu+~ nhu+~ng chu+'c vu. quan tro.ng trong Ta^.p The^? Cu+.u Chie^'n Sy~ VNCH Ha?i Ngoa.i cu?a cu+.u thie^'u tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o dda~ bi. Vie^.t Ta^n le`o la'i va` dda~ vo^ ti`nh hay co^' y' ddu+'ng ra to^? chu+'c le^~ truy ddie^.u Tu+? Sy~ QLVNCH ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen. DDie^`u na`y dda~ ddu+o+.c chie^'n hu+~u Nguye^~n Va(n Ta^`n, Chu? Ti.ch CDDVN/ Washington DC va` vu`ng phu. ca^.n Maryland va` Virginia ho^.i lua^.n vo+'i chu'ng to^i ve^` vie^.c to^? chu+'c Quo^'c Ha^.n ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n tre^n la`n so'ng pha't thanh cu?a dda`i So^'ng Tre^n DDa^'t My~ (kha('p 50 Tie^?u bang Hoa Ky` va` Canada), va` dda~ co^ng khai loan ba'o la`o+. chi'nh cu+.u trung ta' Tra^`n Thie^.n Hie^.u xa'c nha^.n dda~ nha^.n le^.nh tu+o+'ng Le^ Minh to^? chu+'c le^~ truy ddie^.u ta.i Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen. Ba^y gio+` lo+~ gio+?, co' le~ quy' vi. ddo' ddang co^' va^.n ddo^.ng ca'c ho^.i cu+.u chie^'n binh Hoa Ky` dda~ tu+`ng chie^'n dda^'u ta.i Vie^.t Nam dde^'n du+. dde^? bie^.n minh cho vie^.c la`m cu?a mi`nh. Nhu+ng du` co' nhie^`u ho^.i ddoa`n cu+.u qua^n nha^n Hoa Ky` to+'i du+. thi` chu? ye^'u va^~n la` ho. to+'i dda`i ky? nie^.m cu?a ho. dde^? tu+o+?ng nie^.m ca'c chie^'n hu+~u cu?a ho., ro^`i ke^' ddo' mo+'i la` ddo^`ng minh.


.....................

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com