Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

Tháng tư ấy,

ngày đau thương lịch sử ...

 

 

 

Phạm thanh Phương (Úc Châu)


 

 
 

Thấm thoát đă 30 năm, 30 mươi cái tháng tư lần lượt ra đi, nhưng khi nh́n lại đất nước vẫn mỗi ngày một thêm tác tệ. Ngay từ khởi điểm 30-4-1975, người Việt Nam đă mệnh danh cho biến cố đau thương này là ‘Tháng Tư Đen’. Tại sao??? Bởi v́ cái ư nghĩa dựa trên thực tế của nó. Ngày 30-4, ngày đánh dấu một khúc quanh đen tối nhất của lịch sử, một ngày toàn dân miền Nam đă phải trắng tay, để dắt díu nhau đi vào một nhà tù không cửa sổ ṛng ră đă 30 năm.

 

Năm nay tháng tư lại sắp về, cuốn phim lịch sử một lần nữa lại được tŕnh chiếu một cách rất tự nhiên. trong tâm tư của mỗi người Tỵ Nạn chúng ta. Cuốn phim như nhắc nhở những đau thương, tang tóc của quá khứ và đang được CSVN kéo lê lết trong hiện tại trên từng nẻo đường đất nước. Hơn nữa, cuốn phim cũng nhắc nhở chúng ta cái thân phận lưu vong và đừng bao giờ quên ḿnh vẫn c̣n một quê hương để cùng nhau giữ vững niềm tin, nỗ lực đi t́m một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

 

Tháng tư ấy, ngày đau thương lịch sử

Khắp Sơn Hà đều mất trắng niềm vui

Ôi! Quê Hương đi từng bước thụt lùi

Và ngụp lặn trong màn đêm ma quái

 

Trong ư nghĩa Quốc hận của ngày 30-4-1975 là một sự hiển nhiên, bất khả chối từ, th́ có một số người không hiểu v́ u mê, hay muốn chạy tội cho CS, lại cố gắng t́m cách xuyên tạc, họ biến ngày Quốc Hận thành ngày Tự Do! Những người này đă dấy động một phong trào mới lạ, họ đ̣i đổi mầu cho ngày Quốc Hận, đ̣i biến ngày Quốc Hận thành ‘Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do’, trong khi họ quên mất rằng, với người Việt tự Do trên toàn thế giới, ai ai cũng tâm niệm, mỗi một ngày trôi qua là một ngày đấu tranh chống CSVN để giành tự do, nhân quyền cho dân tộc. Từ một Tháng Tư Đen đầy tang thương và đại họa do bọn CSVN gây ra, họ đă muối mặt hô hào đổi thành Tháng Tư của ‘mầu xanh hy vọng’, như muốn toa rập với CSVN biến ngày 30-4 tang tóc điêu linh thành ngày ‘tươi thắm đầy sinh khí’ cho dân tộc.

 

Nh́n lại 30 năm qua, nhiều người đồng ư rằng, chắc chắn chẳng ai dám hy vọng nơi CSVN bất cứ một điều ǵ có lợi cho đất nước, mà chỉ có thể nh́n thấy một cách rất rơ ràng là chúng sẽ biến đất nước trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng trong một ngày rất gần, nếu chúng ta không đoàn kết đấu tranh. Như vậy đám tay sai, hoạt đầu chính trị này muốn ǵ? Có phải chăng họ đang diễn một vở tuồng ‘siêu cấp’ để tiếp tay cho đám CSVN tiếp tục lừa đảo dân tộc đi vào một vũng lầy đen tối hơn? Cũng may, trước sự sáng suốt của đồng hương, ‘vở tuồng’ này phải hủy bỏ. Tuy vậy, bọn tay sai CS và đám hoạt đầu cũng chưa chịu buông tha, họ lại hô hào đổi ‘Tháng Tư Xanh’ trở thành ‘Ngày tự do cho Việt Nam’, đây mới là một tṛ bỉ ổi chua chát cho dân tộc.

 

Kể từ ngày CSVN cướp đi hai chữ tự do đích thực của người dân, để thế vào đấy hai chữ ‘tự do’ đốn mạt, lừa bịp. Đó là sự tự do đói rách, tự do đi tù, phụ nữ và trẻ em được tự do đi làm nô lệ t́nh dục một cách công khai và tự do câm điếc, v.v... Ngoài ra toàn dân c̣n được tự do nhục nhă, uất hận, than khóc ngấm ngầm khi nh́n đất, biển của Tổ Tiên bị bọn tội đồ CSVN cắt dâng cho Tầu. Tuy vậy, cũng không xong, bọn họ lại họp nhau nghĩ thêm tṛ bịp khác bằng cách chêm vào đó hai chữ ‘đấu tranh’ và nhóm chữ trở thành ‘Ngày đấu tranh tự do cho Việt Nam’ một cách lúng túng và khôi hài...

 

Trở về thực tế của biến cố lịch sử 30 tháng 4, có lẽ tất cả mọi người Việt Nam dù được sinh ra và lớn lên từ miền Nam hay miền Bắc, chắc chắn không thể phủ nhận, nó chính là cái ngày tang thương nhất của toàn dân, ngày VC đă xé rộng thêm vết thương của dân tộc chưa ráo máu của một 20-7-1954. Và sau cùng nó được coi như một ấn tích đă ăn sâu trong tâm khảm của khối người Việt Tỵ Nạn nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Như vậy, thiết nghĩ chỉ có ba chữ ‘Tháng Tư Đen’ mới có thể diễn tả đầy đủ được ư nghĩa cái chân giá trị của một giai đoạn đen tối nhất trong ḍng lịch sử Việt Nam.

 

Trong công cuộc đấu tranh hiện tại, mục đính tối hậu của cuộc chiến là phải tẩy uế cái mầu đen ma quái mà CSVN đă và đang đè nặng trên đầu dân tộc từ 75 năm qua đối với người dân miền Bắc và 30 năm với người dân miền Nam. Không một ai có quyền thay đổi hay bẻ cong Lịch Sử, để chạy tội cho bè lũ khát máu vô lương CSVN, dù bất cứ lư do nào.

 

Ai dám đổi mầu đen thành hy vọng

Lối cưỡng từ đoạt lư, lũ đầu tôm

Mảnh Quê Hương, một cái xác vô hồn

Trên nhầy nhụa, lặng câm trong nhẫn nhục

 

Tóm lại, trong bối cảnh cam go của hiện tại, cái điều căn bản tầm thường nhất là mỗi cá nhân trong chúng ta phải tự tranh đấu với chính ḿnh, để thoát khỏi những vị kỷ thấp hèn, dù rất tầm thường nhưng sẽ có hại cho đại cuộc. Có như thế mới mong xây dựng được một lực lượng đại đoàn kết trong toàn dân để tiêu trừ cái tập đoàn cai trị phi nhân CSVN và mang lại thanh b́nh, tự do cho dân tộc.

 

Sau cùng, chúng ta cũng cần phải sáng suốt nhận định với những luận điệu tuyên truyền 'Tiền hậu bất nhất' của CSVN và đám tay sai hoạt đầu chính trị, để tránh được những sai lầm có thể làm suy yếu tiềm lực trên con đường quang phục quê hương.

 

 

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

 

 

* * * * * * *


 

(Vietnet)

Tha'ng tu+ a^'y, nga`y ddau thu+o+ng li.ch su+?

 
Pha.m thanh Phu+o+ng (U'c Cha^u)
 
 

Tha^'m thoa't dda~ 30 na(m, 30 mu+o+i ca'i tha'ng tu+ la^`n lu+o+.t ra ddi, nhu+ng khi nhi`n la.i dda^'t nu+o+'c va^~n mo^~i nga`y mo^.t the^m ta'c te^.\. Ngay tu+` kho+?i ddie^?m 30-4-1975, ngu+o+`i Vie^.t Nam dda~ me^.nh danh cho bie^'n co^' ddau thu+o+ng na`y la` ‘Tha'ng Tu+ Đen’\. Ta.i sao\??? Bo+?i vi` ca'i y' nghi~a du+.a tre^n thu+.c te^' cu?a no'\. Nga`y 30-4, nga`y dda'nh da^'u mo^.t khu'c quanh dden to^'i nha^'t cu?a li.ch su+?, mo^.t nga`y toa`n da^n mie^`n Nam dda~ pha?i tra('ng tay, dde^? da('t di'u nhau ddi va`o mo^.t nha` tu` kho^ng cu+?a so^? ro`ng ra~ dda~ 30 na(m\.

 

Na(m nay tha'ng tu+ la.i sa('p ve^`, cuo^'n phim li.ch su+? mo^.t la^`n nu+~a la.i ddu+o+.c tri`nh chie^'u mo^.t ca'ch ra^'t tu+. nhie^n\. trong ta^m tu+ cu?a mo^~i ngu+o+`i Ty. Na.n chu'ng ta\. Cuo^'n phim nhu+ nha('c nho+? nhu+~ng ddau thu+o+ng, tang to'c cu?a qua' khu+' va` ddang ddu+o+.c CSVN ke'o le^ le^'t trong hie^.n ta.i tre^n tu+`ng ne?o ddu+o+`ng dda^'t nu+o+'c\. Ho+n nu+~a, cuo^'n phim cu~ng nha('c nho+? chu'ng ta ca'i tha^n pha^.n lu+u vong va` ddu+`ng bao gio+` que^n mi`nh va^~n co`n mo^.t que^ hu+o+ng dde^? cu`ng nhau giu+~ vu+~ng nie^`m tin, no^~ lu+.c ddi ti`m mo^.t tu+o+ng lai tu+o+i sa'ng cho da^n to^.c\.

 

Tha'ng tu+ a^'y, nga`y ddau thu+o+ng li.ch su+?
Kha('p So+n Ha` dde^`u ma^'t tra('ng nie^`m vui
O^i! Que^ Hu+o+ng ddi tu+`ng bu+o+'c thu.t lu`i
Va` ngu.p la(.n trong ma`n dde^m ma qua'i

 

Trong y' nghi~a Quo^'c ha^.n cu?a nga`y 30-4-1975 la` mo^.t su+. hie^?n nhie^n, ba^'t kha? cho^'i tu+`, thi` co' mo^.t so^' ngu+o+`i kho^ng hie^?u vi` u me^, hay muo^'n cha.y to^.i cho CS, la.i co^' ga('ng ti`m ca'ch xuye^n ta.c, ho. bie^'n nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh nga`y Tu+. Do! Nhu+~ng ngu+o+`i na`y dda~ da^'y ddo^.ng mo^.t phong tra`o mo+'i la., ho. ddo`i ddo^?i ma^`u cho nga`y Quo^'c Ha^.n, ddo`i bie^'n nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh ‘Nga`y Đa^'u Tranh Cho Tu+. Do’, trong khi ho. que^n ma^'t ra(`ng, vo+'i ngu+o+`i Vie^.t tu+. Do tre^n toa`n the^' gio+'i, ai ai cu~ng ta^m nie^.m, mo^~i mo^.t nga`y tro^i qua la` mo^.t nga`y dda^'u tranh cho^'ng CSVN dde^? gia`nh tu+. do, nha^n quye^`n cho da^n to^.c\. Tu+` mo^.t Tha'ng Tu+ Đen dda^`y tang thu+o+ng va` dda.i ho.a do bo.n CSVN ga^y ra, ho. dda~ muo^'i ma(.t ho^ ha`o ddo^?i tha`nh Tha'ng Tu+ cu?a ‘ma^`u xanh hy vo.ng’, nhu+ muo^'n toa ra^.p vo+'i CSVN bie^'n nga`y 30-4 tang to'c ddie^u linh tha`nh nga`y ‘tu+o+i tha('m dda^`y sinh khi'’ cho da^n to^.c\.

 

Nhi`n la.i 30 na(m qua, nhie^`u ngu+o+`i ddo^`ng y' ra(`ng, cha('c cha('n cha(?ng ai da'm hy vo.ng no+i CSVN ba^'t cu+' mo^.t ddie^`u gi` co' lo+.i cho dda^'t nu+o+'c, ma` chi? co' the^? nhi`n tha^'y mo^.t ca'ch ra^'t ro~ ra`ng la` chu'ng se~ bie^'n dda^'t nu+o+'c tro+? tha`nh mo^.t ti?nh ly. cu?a Trung Co^.ng trong mo^.t nga`y ra^'t ga^`n, ne^'u chu'ng ta kho^ng ddoa`n ke^'t dda^'u tranh\. Nhu+ va^.y dda'm tay sai, hoa.t dda^`u chi'nh tri. na`y muo^'n gi`\? Co' pha?i cha(ng ho. ddang die^~n mo^.t vo+? tuo^`ng ‘sie^u ca^'p’ dde^? tie^'p tay cho dda'm CSVN tie^'p tu.c lu+`a dda?o da^n to^.c ddi va`o mo^.t vu~ng la^`y dden to^'i ho+n\? Cu~ng may, tru+o+'c su+. sa'ng suo^'t cu?a ddo^`ng hu+o+ng, ‘vo+? tuo^`ng’ na`y pha?i hu?y bo?\. Tuy va^.y, bo.n tay sai CS va` dda'm hoa.t dda^`u cu~ng chu+a chi.u buo^ng tha, ho. la.i ho^ ha`o ddo^?i ‘Tha'ng Tu+ Xanh’ tro+? tha`nh ‘Nga`y tu+. do cho Vie^.t Nam’, dda^y mo+'i la` mo^.t tro` bi? o^?i chua cha't cho da^n to^.c\.

 

Ke^? tu+` nga`y CSVN cu+o+'p ddi hai chu+~ tu+. do ddi'ch thu+.c cu?a ngu+o+`i da^n, dde^? the^' va`o dda^'y hai chu+~ ‘tu+. do’ ddo^'n ma.t, lu+`a bi.p\. Đo' la` su+. tu+. do ddo'i ra'ch, tu+. do ddi tu`, phu. nu+~ va` tre? em ddu+o+.c tu+. do ddi la`m no^ le^. ti`nh du.c mo^.t ca'ch co^ng khai va` tu+. do ca^m ddie^'c, v.v\... Ngoa`i ra toa`n da^n co`n ddu+o+.c tu+. do nhu.c nha~, ua^'t ha^.n, than kho'c nga^'m nga^`m khi nhi`n dda^'t, bie^?n cu?a To^? Tie^n bi. bo.n to^.i ddo^` CSVN ca('t da^ng cho Ta^`u\. Tuy va^.y, cu~ng kho^ng xong, bo.n ho. la.i ho.p nhau nghi~ the^m tro` bi.p kha'c ba(`ng ca'ch che^m va`o ddo' hai chu+~ ‘dda^'u tranh’ va` nho'm chu+~ tro+? tha`nh ‘Nga`y dda^'u tranh tu+. do cho Vie^.t Nam’ mo^.t ca'ch lu'ng tu'ng va` kho^i ha`i\...

 

Tro+? ve^` thu+.c te^' cu?a bie^'n co^' li.ch su+? 30 tha'ng 4, co' le~ ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i Vie^.t Nam du` ddu+o+.c sinh ra va` lo+'n le^n tu+` mie^`n Nam hay mie^`n Ba('c, cha('c cha('n kho^ng the^? phu? nha^.n, no' chi'nh la` ca'i nga`y tang thu+o+ng nha^'t cu?a toa`n da^n, nga`y VC dda~ xe' ro^.ng the^m ve^'t thu+o+ng cu?a da^n to^.c chu+a ra'o ma'u cu?a mo^.t 20-7-1954\. Va` sau cu`ng no' ddu+o+.c coi nhu+ mo^.t a^'n ti'ch dda~ a(n sa^u trong ta^m kha?m cu?a kho^'i ngu+o+`i Vie^.t Ty. Na.n no'i rie^ng va` toa`n da^n to^.c no'i chung\. Nhu+ va^.y, thie^'t nghi~ chi? co' ba chu+~ ‘Tha'ng Tu+ Đen’ mo+'i co' the^? die^~n ta? dda^`y ddu? ddu+o+.c y' nghi~a ca'i cha^n gia' tri. cu?a mo^.t giai ddoa.n dden to^'i nha^'t trong do`ng li.ch su+? Vie^.t Nam\.

 

Trong co^ng cuo^.c dda^'u tranh hie^.n ta.i, mu.c ddi'nh to^'i ha^.u cu?a cuo^.c chie^'n la` pha?i ta^?y ue^' ca'i ma^`u dden ma qua'i ma` CSVN dda~ va` ddang dde` na(.ng tre^n dda^`u da^n to^.c tu+` 75 na(m qua ddo^'i vo+'i ngu+o+`i da^n mie^`n Ba('c va` 30 na(m vo+'i ngu+o+`i da^n mie^`n Nam\. Kho^ng mo^.t ai co' quye^`n thay ddo^?i hay be? cong Li.ch Su+?, dde^? cha.y to^.i cho be` lu~ kha't ma'u vo^ lu+o+ng CSVN, du` ba^'t cu+' ly' do na`o\.

 

Ai da'm ddo^?i ma^`u dden tha`nh hy vo.ng
Lo^'i cu+o+~ng tu+` ddoa.t ly', lu~ dda^`u to^m
Ma?nh Que^ Hu+o+ng, mo^.t ca'i xa'c vo^ ho^`n
Tre^n nha^`y nhu.a, la(.ng ca^m trong nha^~n nhu.c

 

To'm la.i, trong bo^'i ca?nh cam go cu?a hie^.n ta.i, ca'i ddie^`u ca(n ba?n ta^`m thu+o+`ng nha^'t la` mo^~i ca' nha^n trong chu'ng ta pha?i tu+. tranh dda^'u vo+'i chi'nh mi`nh, dde^? thoa't kho?i nhu+~ng vi. ky? tha^'p he`n, du` ra^'t ta^`m thu+o+`ng nhu+ng se~ co' ha.i cho dda.i cuo^.c\. Co' nhu+ the^' mo+'i mong xa^y du+.ng ddu+o+.c mo^.t lu+.c lu+o+.ng dda.i ddoa`n ke^'t trong toa`n da^n dde^? tie^u tru+` ca'i ta^.p ddoa`n cai tri. phi nha^n CSVN va` mang la.i thanh bi`nh, tu+. do cho da^n to^.c\.

 

Sau cu`ng, chu'ng ta cu~ng ca^`n pha?i sa'ng suo^'t nha^.n ddi.nh vo+'i nhu+~ng lua^.n ddie^.u tuye^n truye^`n 'Tie^`n ha^.u ba^'t nha^'t' cu?a CSVN va` dda'm tay sai hoa.t dda^`u chi'nh tri., dde^? tra'nh ddu+o+.c nhu+~ng sai la^`m co' the^? la`m suy ye^'u tie^`m lu+.c tre^n con ddu+o+`ng quang phu.c que^ hu+o+ng\.

 

Pha.m thanh Phu+o+ng (U'c Cha^u)

 

* * * * * * *

 
 
* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com