QUỐC HẬN, 30 THNG TƯ
 

KHỈ ĂN THEO TỴ NẠN

(gởi bọn hoạt đầu chnh trị lm tay sai ti
tớ cho đảng cướp csvn, ph hoại cng cuộc
đấu tranh của Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại)

Sống rừng r ! Khỉ quen nhảy nht !
"Ngy lẫn Đm" ! Khỉ ht diễn tr
Bng quan thường gọi Khỉ ho,
Bản chất của chng, rnh m chỉa chm.

Hồ đ v ! đảng khn như Khỉ !?
Vo nh ăn, thợ K chẻ đầu ?
Thế l Khỉ ha thnh Tru !
Ba Đnh phơi xc, hồn chầu m tị

Một lũ Khỉ ! bất tri bất nghĩa !
Dựa đạn bom, gc ta lầu hồng
Đảng xy xương mu chất chồng !
Khỉ ra Hải Ngoại, Đỏ-Hồng ! trồng cy ??

Tr lường gạt ! Khỉ by hủ bt !
Tiền thu gom, chiến dịch "Kinh Ti"
Nhiệt tnh Tỵ Nạn khẩn khai !
Hội Đon, Tổ chức, ai ai cũng lm.

Lũ tr tệ ! c tham bạc khối !
Khỉ Ba Đnh ! tạo Cối cng Chy ?
Chiu bi phản gin đnh ngay ?
"Đng Tiến" hốt trọn ! vng vy Khỉ Hồ !??

Tỵ Nạn thấy ! ma c đ lộ !!
Mất niềm tin, truy tố "lồng đn"
Việt Tn tự nhận trắng đen
Thế l Xanh Đỏ ! đảng hn nhng tay !!

Cn g nữa ! bịa by cho lắm !?
Lũ đnh hi ! con mắm Ba Đnh
Ba Mươi năm ! Nước điu linh !
Khỉ mốc tiếp mu, xc snh nằm trơ ???

Tr Khỉ Đột ! treo cờ cộng sản !
Đảng Việt Tn ! cộng đảng nhị trng
Cơ Định, Xun Nghĩa, Thi Hng !
Kim Hườn, Thanh Chị, ha chung mu th.

Đặng Tiến Dũng ! hỏa m "Trường Tộ" !
Sch đầu giường, biểu lộ tặc Hồ ?
"Danh nhn" cng đảng ma c
Diễn tr bưng bt, tội đồ khng sai !

Ba bước tiến ! chiu bi cộng sản !
Ba Mươi năm, lập đảng bn ngoi ?
Tai to ! mặt đ ! nhặng di !
Đổi ngy QUỐC HẬN ! lm ti giặc Hồ !!

KHAI TRINH
 
 

(Vietnet)

KHI? A(N THEO TY. NA.N

(go+?i bo.n hoa.t dda^`u chi'nh tri. la`m tay sai to^i
to+' cho dda?ng cu+o+'p csvn, pha' hoa.i co^ng cuo^.c
dda^'u tranh cu?a Co^.ng DDo^`ng Ty. Na.n Ha?i Ngoa.i)

So^'ng ru+`ng ru' ! Khi? quen nha?y nho't !
"Nga`y la^~n DDe^m" ! Khi? ho't die^~n tro`
Ba`ng quan thu+o+`ng go.i Khi? ho,
Ba?n cha^'t cu?a chu'ng, ri`nh mo` chi?a cho^m.

Ho^` dda~ vi' ! dda?ng kho^n nhu+ Khi? !?
Va`o nha` a(n, tho+. Ky' che? dda^`u ?
The^' la` Khi? ho'a tha`nh Tra^u !
Ba DDi`nh pho+i xa'c, ho^`n cha^`u a^m ti.

Mo^.t lu~ Khi? ! ba^'t tri ba^'t nghi~a !
Du+.a dda.n bom, ga'c ti'a la^`u ho^`ng
DDa?ng xa^y xu+o+ng ma'u cha^'t cho^`ng !
Khi? ra Ha?i Ngoa.i, DDo?-Ho^`ng ! tro^`ng ca^y ??

Tro` lu+o+`ng ga.t ! Khi? ba`y hu? bi't !
Tie^`n thu gom, chie^'n di.ch "Kinh Ta`i"
Nhie^.t ti`nh Ty. Na.n kha^?n khai !
Ho^.i DDoa`n, To^? chu+'c, ai ai cu~ng la`m.

Lu~ tri' te^. ! O'c tham ba.c kho^'i !
Khi? Ba DDi`nh ! ta.o Co^'i cu`ng Cha`y ?
Chie^u ba`i pha?n gia'n dda'nh ngay ?
"DDo^ng Tie^'n" ho^'t tro.n ! vo`ng va^y Khi? Ho^` !??

Ty. Na.n tha^'y ! ma co^ dda~ lo^. !!
Ma^'t nie^`m tin, truy to^' "lo^`ng dde`n"
Vie^.t Ta^n tu+. nha^.n tra('ng dden
The^' la` Xanh DDo? ! dda?ng he`n nhu'ng tay !!

Co`n gi` nu+~a ! bi.a ba`y cho la('m !?
Lu~ dda'nh ho^i ! con ma('m Ba DDi`nh
Ba Mu+o+i na(m ! Nu+o+'c ddie^u linh !
Khi? mo^'c tie^'p ma'u, xa'c si`nh na(`m tro+ ???

Tro` Khi? DDo^.t ! treo co+` co^.ng sa?n !
DDa?ng Vie^.t Ta^n ! co^.ng dda?ng nhi. tru`ng
Co+ DDi.nh, Xua^n Nghi~a, Tha'i Hu`ng !
Kim Hu+o+`n, Thanh Chi., ho`a chung ma'u thu`.

DDa(.ng Tie^'n Du~ng ! ho?a mu` "Tru+o+`ng To^." !
Sa'ch dda^`u giu+o+`ng, bie^?u lo^. ta(.c Ho^` ?
"Danh nha^n" cu`ng dda?ng ma co^
Die^~n tro` bu+ng bi't, to^.i ddo^` kho^ng sai !

Ba bu+o+'c tie^'n ! chie^u ba`i co^.ng sa?n !
Ba Mu+o+i na(m, la^.p dda?ng be^n ngoa`i ?
Tai to ! ma(.t dda' ! nha(.ng do`i !
DDo^?i nga`y QUO^'C HA^.N ! la`m to^i gia(.c Ho^` !!

KHAI TRINH
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHO !!!

DNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

TẨY CHAY NGY TỰ DO CỦA VIỆT TN


TẨY CHAY NGY TỰ DO CỦA VIỆT TN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com