GIẢI THỂ MẶT TRẬN HOÀNG CƠ MINH

RA MẮT ĐẢNG VIỆT TÂN

 

Nguyễn Văn Huy

http://www.shcd.de/tn_danchu/410/ra%20mat%20viet%20tan.html


 


Giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh
Ra mắt đảng Việt Tân

Nguyễn Văn Huy

Ngày 19-9-2004, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là đảng Việt Tân, đă tổ chức lễ ra mắt long trọng tại Berlin, Đức. Trong dịp này, những người lănh đạo (các ông Nguyễn Kim Huờn, Lư Thái Hùng, Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Ngọc Đức, Trần Đức Tường) đều tuyên bố giải thể tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, thường được gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Lư do để họ tự cho có thẩm quyền để giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là lănh đạo của hai tổ chức này chỉ là một.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ra đời năm 1982 sau nhiều cố gắng kéo dài gần hai năm để kết hợp các tổ chức cựu quân nhân và công chức miền Nam Việt Nam tị nạn ở nước ngoài. Mặt trận này đă khai thác ḷng căm thù chế độ cộng sản và sự luyến tiếc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa của các cựu công chức và quân nhân. Họ dàn cảnh quay một cuốn phim tại Thái Lan rồi nói đó là hoạt động của "kháng chiến quân" tại "chiến khu quốc nội" để dẫn dụ cho dư luận hiểu là họ có mười ngàn quân đang chiến đấu chống chế độ cộng sản ở trong nước. Nhờ mưu lược này họ đă tổ chức quyên tiền yểm trợ kháng chiến và rất được hưởng ứng. Nhiều người làm ăn vất vả đă dành cả phần lương cho họ, nhiều người khác tặng họ tiền trợ cấp an sinh xă hội. Tuy tổng số tiền thu được chưa bao giờ được công bố, nhưng một số người đă bỏ mặt trận thường đưa ra những con số từ 10 đến 20 triệu USD. Điều chắc chắn là số tiền quyên góp được, dù tổng số là bao nhiêu đi nữa, cũng nhỏ hơn số tiền do họ kinh doanh. Một trong những sáng kiến kinh doanh nổi tiếng là mạng lưới Phở Ḥa rất thành công. Trong những năm đầu thập niên 1980, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đă tạo ra được một nếp sống trong cộng đồng người Việt tại Mỹ: ăn phở Ḥa là chống cộng. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh bị tan vỡ làm hai đầu năm 1985, và bị mất gần hết số đoàn viên rất đông đảo trước đó, do khủng hoảng nội bộ giữa hai người cầm đầu: ông Hoàng Cơ Minh và ông Phạm Văn Liễu. Từ đó Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ít xuất hiện, chủ yếu hoạt động qua các tổ chức ngoại vi như Liên Minh Việt Nam Tự Do.

Lư do của sự tan vỡ này có thể chính là đảng Việt Tân. Cuối năm 1982, đảng này được thành lập trong nội bộ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh với những người thân cận của ông Hoàng Cơ Minh và trở thành "đảng cầm quyền" trong mặt trận, gây khó chịu và tức tối cho nhiều người khác. Sau 1985, mặt trận chỉ c̣n lại những thành phần ủng hộ ông Hoàng Cơ Minh. Năm 1987, chính phủ Thái Lan đổi chính sách, dẹp bỏ "chiến khu", thực tế chỉ là một trang trại, mà họ đă cho phép ông Hoàng Cơ Minh lập ra trên đất Thái. Ông Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông phải dời vào đất Lào rồi bị chặn đánh và tiêu diệt ngay sau đó. Khoảng 20 người, trong đó có ông Hoàng Cơ Minh tử trận, những người khác bị bắt giải về Việt Nam và kết án tù. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, hoàn toàn do Việt Tân khống chế, đă cố t́nh phủ nhận sự kiện mà ai cũng biết này, họ chỉ chính thức nh́n nhận 15 năm sau.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đă từng bị cảnh sát Mỹ (FBI) điều tra v́ tội trốn thuế. Họ cũng bị tai tiếng sau những vụ án mạng mà dư luận gán cho họ dù không thể chứng minh. Điều chắc chắn là họ đă sử dụng những biện pháp xuyên tạc, chụp mũ và bạo hành.

Dư luận nói chung đánh giá việc ra mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là có mục đích xí xóa những tai tiếng của mặt trận và mở ra một giai đoạn mới với đảng Việt Tân. Nếu nhận định theo những phản ứng sau buổi lễ ra mắt th́ mục tiêu này đă không đạt được. Quan điểm chung là "rượu cũ b́nh mới". Vẫn nhân sự cũ, tâm lư cũ, chỉ có cái tên khác.

Một số thắc mắc đă được nêu ra. Việt Tân lấy tư cách nào để tiếp thu tài sản của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ? Tài sản này là do đồng bào ủng hộ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, hoặc do nhiều người ở trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nhưng không thuộc đảng Việt Tân tạo ra. Việt Tân có sáng giá hơn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh không ? Mặt Trận Hoàng Cơ Minh quả nhiên đă tuyên truyền dối trá về huyền thoại "kháng chiến quốc nội" để quyên tiền nhưng cũng đă trả giá ṣng phẳng. Đảng Việt Tân xét cho cùng c̣n gặp khó khăn hơn của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Họ đă được thành lập một cách bí mật trong nội bộ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh để khống chế mặt trận này, đây là một điều không lương thiện đối với các thành viên khác của mặt trận đưa tới sự đổ vỡ của tổ chức này. Từ đó đảng này hoàn toàn kiểm soát Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, do đó họ phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi tiếng xấu của mặt trận này. Như vậy nếu muốn đổi mới th́ phải giải tán đảng Việt Tân chứ không phải Mặt Trận Hoàng Cơ Minh.

Ngoài ra, danh xưng "Viêt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng" cũng đă lỗi thời, không phù hợp với một đảng ra đời năm 1982 với chủ trương mới. Đây là cách viết theo cấu trúc chữ Hán của thập niên 1930-1940, tiếng Việt hiện nay đă đổi mới nhiều. Hơn nữa, canh tân (đổi mới) và cách mạng (thay đổi toàn diện) là hai khái niệm rất khó dung hợp với nhau về mức độ cũng như về tầm vóc.

Nguyễn Văn Huy


* * * * * * * * * * *

(Vietnet)

 

Gia?i the^? Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh
Ra ma('t dda?ng Vie^.t Ta^n

Nguye^~n Va(n Huy

Nga`y 19-9-2004, Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng, go.i ta('t la` dda?ng Vie^.t Ta^n, dda~ to^? chu+'c le^~ ra ma('t long tro.ng ta.i Berlin, DDu+'c\. Trong di.p na`y, nhu+~ng ngu+o+`i la~nh dda.o (ca'c o^ng Nguye^~n Kim Huo+`n, Ly' Tha'i Hu`ng, Tra^`n Xua^n Ninh, Hoa`ng Co+ DDi.nh, Nguye^~n Ngo.c DDu+'c, Tra^`n DDu+'c Tu+o+`ng) dde^`u tuye^n bo^' gia?i the^? to^? chu+'c Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam, thu+o+`ng ddu+o+.c go.i la` Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh\. Ly' do dde^? ho. tu+. cho co' tha^?m quye^`n dde^? gia?i the^? Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh la` la~nh dda.o cu?a hai to^? chu+'c na`y chi? la` mo^.t\.

Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh ra ddo+`i na(m 1982 sau nhie^`u co^' ga('ng ke'o da`i ga^`n hai na(m dde^? ke^'t ho+.p ca'c to^? chu+'c cu+.u qua^n nha^n va` co^ng chu+'c mie^`n Nam Vie^.t Nam ti. na.n o+? nu+o+'c ngoa`i\. Ma(.t tra^.n na`y dda~ khai tha'c lo`ng ca(m thu` che^' ddo^. co^.ng sa?n va` su+. luye^'n tie^'c che^' ddo^. Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a cu?a ca'c cu+.u co^ng chu+'c va` qua^n nha^n\. Ho. da`n ca?nh quay mo^.t cuo^'n phim ta.i Tha'i Lan ro^`i no'i ddo' la` hoa.t ddo^.ng cu?a "kha'ng chie^'n qua^n" ta.i "chie^'n khu quo^'c no^.i" dde^? da^~n du. cho du+ lua^.n hie^?u la` ho. co' mu+o+`i nga`n qua^n ddang chie^'n dda^'u cho^'ng che^' ddo^. co^.ng sa?n o+? trong nu+o+'c\. Nho+` mu+u lu+o+.c na`y ho. dda~ to^? chu+'c quye^n tie^`n ye^?m tro+. kha'ng chie^'n va` ra^'t ddu+o+.c hu+o+?ng u+'ng\. Nhie^`u ngu+o+`i la`m a(n va^'t va? dda~ da`nh ca? pha^`n lu+o+ng cho ho., nhie^`u ngu+o+`i kha'c ta(.ng ho. tie^`n tro+. ca^'p an sinh xa~ ho^.i\. Tuy to^?ng so^' tie^`n thu ddu+o+.c chu+a bao gio+` ddu+o+.c co^ng bo^', nhu+ng mo^.t so^' ngu+o+`i dda~ bo? ma(.t tra^.n thu+o+`ng ddu+a ra nhu+~ng con so^' tu+` 10 dde^'n 20 trie^.u USD\. DDie^`u cha('c cha('n la` so^' tie^`n quye^n go'p ddu+o+.c, du` to^?ng so^' la` bao nhie^u ddi nu+~a, cu~ng nho? ho+n so^' tie^`n do ho. kinh doanh\. Mo^.t trong nhu+~ng sa'ng kie^'n kinh doanh no^?i tie^'ng la` ma.ng lu+o+'i Pho+? Ho`a ra^'t tha`nh co^ng\. Trong nhu+~ng na(m dda^`u tha^.p nie^n 1980, Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh dda~ ta.o ra ddu+o+.c mo^.t ne^'p so^'ng trong co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i My~: a(n pho+? Ho`a la` cho^'ng co^.ng\. Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh bi. tan vo+~ la`m hai dda^`u na(m 1985, va` bi. ma^'t ga^`n he^'t so^' ddoa`n vie^n ra^'t ddo^ng dda?o tru+o+'c ddo', do khu?ng hoa?ng no^.i bo^. giu+~a hai ngu+o+`i ca^`m dda^`u: o^ng Hoa`ng Co+ Minh va` o^ng Pha.m Va(n Lie^~u\. Tu+` ddo' Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh i't xua^'t hie^.n, chu? ye^'u hoa.t ddo^.ng qua ca'c to^? chu+'c ngoa.i vi nhu+ Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do\.

Ly' do cu?a su+. tan vo+~ na`y co' the^? chi'nh la` dda?ng Vie^.t Ta^n\. Cuo^'i na(m 1982, dda?ng na`y ddu+o+.c tha`nh la^.p trong no^.i bo^. Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i tha^n ca^.n cu?a o^ng Hoa`ng Co+ Minh va` tro+? tha`nh "dda?ng ca^`m quye^`n" trong ma(.t tra^.n, ga^y kho' chi.u va` tu+'c to^'i cho nhie^`u ngu+o+`i kha'c\. Sau 1985, ma(.t tra^.n chi? co`n la.i nhu+~ng tha`nh pha^`n u?ng ho^. o^ng Hoa`ng Co+ Minh\. Na(m 1987, chi'nh phu? Tha'i Lan ddo^?i chi'nh sa'ch, de.p bo? "chie^'n khu", thu+.c te^' chi? la` mo^.t trang tra.i, ma` ho. dda~ cho phe'p o^ng Hoa`ng Co+ Minh la^.p ra tre^n dda^'t Tha'i\. O^ng Hoa`ng Co+ Minh va` ca'c chie^'n hu+~u cu?a o^ng pha?i do+`i va`o dda^'t La`o ro^`i bi. cha(.n dda'nh va` tie^u die^.t ngay sau ddo'\. Khoa?ng 20 ngu+o+`i, trong ddo' co' o^ng Hoa`ng Co+ Minh tu+? tra^.n, nhu+~ng ngu+o+`i kha'c bi. ba('t gia?i ve^` Vie^.t Nam va` ke^'t a'n tu`\. Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh, hoa`n toa`n do Vie^.t Ta^n kho^'ng che^', dda~ co^' ti`nh phu? nha^.n su+. kie^.n ma` ai cu~ng bie^'t na`y, ho. chi? chi'nh thu+'c nhi`n nha^.n 15 na(m sau\.

Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh dda~ tu+`ng bi. ca?nh sa't My~ (FBI) ddie^`u tra vi` to^.i tro^'n thue^'\. Ho. cu~ng bi. tai tie^'ng sau nhu+~ng vu. a'n ma.ng ma` du+ lua^.n ga'n cho ho. du` kho^ng the^? chu+'ng minh\. DDie^`u cha('c cha('n la` ho. dda~ su+? du.ng nhu+~ng bie^.n pha'p xuye^n ta.c, chu.p mu~ va` ba.o ha`nh\.

Du+ lua^.n no'i chung dda'nh gia' vie^.c ra ma('t Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng va` gia?i the^? Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh la` co' mu.c ddi'ch xi' xo'a nhu+~ng tai tie^'ng cu?a ma(.t tra^.n va` mo+? ra mo^.t giai ddoa.n mo+'i vo+'i dda?ng Vie^.t Ta^n\. Ne^'u nha^.n ddi.nh theo nhu+~ng pha?n u+'ng sau buo^?i le^~ ra ma('t thi` mu.c tie^u na`y dda~ kho^ng dda.t ddu+o+.c\. Quan ddie^?m chung la` "ru+o+.u cu~ bi`nh mo+'i"\. Va^~n nha^n su+. cu~, ta^m ly' cu~, chi? co' ca'i te^n kha'c\.

Mo^.t so^' tha('c ma('c dda~ ddu+o+.c ne^u ra\. Vie^.t Ta^n la^'y tu+ ca'ch na`o dde^? tie^'p thu ta`i sa?n cu?a Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh \? Ta`i sa?n na`y la` do ddo^`ng ba`o u?ng ho^. Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh, hoa(.c do nhie^`u ngu+o+`i o+? trong Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh nhu+ng kho^ng thuo^.c dda?ng Vie^.t Ta^n ta.o ra\. Vie^.t Ta^n co' sa'ng gia' ho+n Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh kho^ng \? Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh qua? nhie^n dda~ tuye^n truye^`n do^'i tra' ve^` huye^`n thoa.i "kha'ng chie^'n quo^'c no^.i" dde^? quye^n tie^`n nhu+ng cu~ng dda~ tra? gia' so`ng pha(?ng\. DDa?ng Vie^.t Ta^n xe't cho cu`ng co`n ga(.p kho' kha(n ho+n cu?a Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh\. Ho. dda~ ddu+o+.c tha`nh la^.p mo^.t ca'ch bi' ma^.t trong no^.i bo^. Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh dde^? kho^'ng che^' ma(.t tra^.n na`y, dda^y la` mo^.t ddie^`u kho^ng lu+o+ng thie^.n ddo^'i vo+'i ca'c tha`nh vie^n kha'c cu?a ma(.t tra^.n ddu+a to+'i su+. ddo^? vo+~ cu?a to^? chu+'c na`y\. Tu+` ddo' dda?ng na`y hoa`n toa`n kie^?m soa't Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh, do ddo' ho. pha?i chi.u tra'ch nhie^.m ve^` ta^'t ca? mo.i tie^'ng xa^'u cu?a ma(.t tra^.n na`y\. Nhu+ va^.y ne^'u muo^'n ddo^?i mo+'i thi` pha?i gia?i ta'n dda?ng Vie^.t Ta^n chu+' kho^ng pha?i Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh\.

Ngoa`i ra, danh xu+ng "Vie^t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng" cu~ng dda~ lo^~i tho+`i, kho^ng phu` ho+.p vo+'i mo^.t dda?ng ra ddo+`i na(m 1982 vo+'i chu? tru+o+ng mo+'i\. DDa^y la` ca'ch vie^'t theo ca^'u tru'c chu+~ Ha'n cu?a tha^.p nie^n 1930-1940, tie^'ng Vie^.t hie^.n nay dda~ ddo^?i mo+'i nhie^`u\. Ho+n nu+~a, canh ta^n (ddo^?i mo+'i) va` ca'ch ma.ng (thay ddo^?i toa`n die^.n) la` hai kha'i nie^.m ra^'t kho' dung ho+.p vo+'i nhau ve^` mu+'c ddo^. cu~ng nhu+ ve^` ta^`m vo'c\.

Nguye^~n Va(n Huy

* * * * * * * * * * *
 

 

 


 
* * * * *

 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com