Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

 

 

 

Đảng Việt Tân Chơi Tṛ Khủng Bố Ngôn Luận
hay Đang Đào Hố Chôn Ḿnh

 

 

 

 

 

 

LÊ CỔ-TRIỆU THÀNH

 
 

Philadelphia Asian News số 349, phát hành ngày 18 - 25 tháng 3 năm 2005, trang 06 và 07 đă chạy những “tít” khá giật gân:

 

I. Trên trang 06:

 

“Phản Đối Hành Động Gạch Bỏ Ngày Đấu Tranh 30/4 Của Báo Đời Mới” với lời b́nh Mao Tôn Cương như sau:
 

“Hành động gạch bỏ nay đă xúc phạm đến tập thể người Việt, một sĩ nhục đau ḷng đối với những vị lănh đạo các cộng đồng, hội đoàn, phong trào và đoàn thể đấu tranh nói chung và khối người Việt quốc gia tại Philadelphia nói riêng”


“Chúng tôi đứng trên lập trường chống Cộng hoàn toàn phản đối tờ báo Đời Mới đă tự ḿnh gạch bỏ ngày đấu tranh 30/4”


“ Chúng tôi đồng ḷng lên án và tẩy chay mọi hành động nối giáo cho giặc của báo Đời Mới”


Xong rồi kư tên: Khối người Việt Quốc Gia tại Philadelphia và phụ cận
 

Đảng Việt Tân, thoái thân của MTQGTNGPVN, đang tự đào huyệt chôn ḿnh v́ những lư do sau:
 

- Không dám minh danh để đặt vấn đề khi bản chất sự việc đang liên quan trực tiếp đến tổ chức của ḿnh

 

- Đời Mới chống tất cả mọi hoạt động của bất cứ tổ chức, đảng phái nào nhằm biến ngày “đau thương, quốc hận, quốc kháng  30 tháng 4” thành Ngày Tự Do. Việt Tân là kẻ chủ xướng trong âm mưu này và đă tạo nên một làn sóng phẩn nộ của đồng hương khắp nơi từ vài tháng trước.

 

- H́nh dưới đây được trích từ trang 06, Philadelphia Asian News, số 342 phát hành ngày Thứ Sáu 28 tháng 1 năm 2005 để chống đảng Việt Tân trong âm mưu biến ngày Quốc Hận, Quốc Kháng 30 tháng 4 thành Ngày Tự Do cũng kư tên là Khối Người Việt Quốc Gia tại Philadelphia & Phụ Cận.
 

Chúng tôi, Đời Mới chống những âm mưu vừa nêu lại bị Việt Tân chụp mũ để “tẩy chay, lên án” dưới cùng một cái tên: Khối Người Việt Quốc Gia tại Philadelphia & Phụ Cận. Như vậy, “thế là thế nào?”.  Xin hỏi lại: “Khối Người Việt Quốc Gia tại Philadelphia & Phụ Cận là ai? Và hai thái độ đối nghịch nhau trong cùng một việc mang ư nghĩa ǵ?

 

Theo những người biết phân tích: Đảng Việt Tân là một tổ chức bịp từ trên xuống dưới, sử dụng bất cứ phương tiện nào để đạt cho bằng được mục đích dù mục đích đó thấp hèn đến cở nào cũng OK  (Cứu cánh biện minh cho phương tiện)

 

Đời Mới cũng long trọng tuyên bố thẳng thừng để Việt Tân được rơ thêm:

 

“Những tên cầm đầu bất cứ tổ chức chính trị nào, với lư lịch là Cựu Quân Cán Chính, hiện diện tại hải ngoại trước năm 1976, đều là bọn đào ngủ, không có tư cách để lănh đạo, khởi xướng bất cứ một cuộc đấu tranh chính trị nào cả. Các tên Nguyễn Kim, Lư Thái Hùng, Hoàng Cơ Long. Hoàng Cơ Định đều nằm trong diện này và họ cần lưu ư đến chữ SĨ để làm người”.
 

 

II. Trên trang 07:
 

Với một tiêu đề lớn ghi hàng chữ:
 

“ Buổi Hội Luận Về Hành Động Gạch Bỏ Ngày 30 Tháng 4 Của Báo Đời Mới Tại Philadelphia”

 

được mở đầu một cách ngu ngốc, tự nhận Đảng Việt Tân chuyên chơi tṛ “tu hú đẻ nhờ” và lần này dưới cái xưởng đẻ của ông Nguyễn Tạ Quang, Cựu Trung Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa với  cái tên là: Họp Bàn Về Những Phương Cách Yểm Trợ Cho Anh Hùng Lư Tống Khỏi Bị Dẫn Độ Về Việt Nam (nhờ ông tí, người có kiến thức không ai viết về cấp bậc của một sĩ quan hải quân VNCH theo kiểu này. Phải viết: Ông Nguyễn Tạ Quang, Cựu Hải Quân Trung Tá, VNCH


Xin nêu câu hỏi trực tiếp với ông Chủ tịch Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Lư Tống: Ủy Ban của ông có đồng ư để cho Đảng Việt Tân mượn diễn đàn múa vơ bịp hay không?


Dưới đây là danh sách những diễn giả:


1. Ông Trần Quán Niệm, tức Trần Văn Tâm, Hải Quân Thiếu Tá, một trong những giám khảo của Giải Truyện Ngắn do Việt Tân tổ chức, đặt vấn đề một cách “bất quán niệm” để che dấu ư đồ biến Ngày Quốc Hận, Quốc Kháng 30/4 Thành Ngày Tự Do” của Việt Tân:
 

“...Ngày đấu tranh Quốc Hận 30/4 năm nay được tổ chức tại Washington DC, cớ sao báo Đời Mới tại Philadelphia đă gạch bỏ và cho đăng trên tờ b́a báo do bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (làm chủ nhiệm và chủ bút), Lê Cổ Triệu Thành (tŕnh bày)”

 

2. Ông Nguyễn Tư Điệu, Hạ Sĩ Quân Cảnh, Trưởng Cơ Sở Việt Tân tại Philadelphia và các vùng phụ cận:
 

“Đây là một thái độ miệt thị khối người Việt đấu tranh chống Cộng tại hải ngọa‘âi bằng cách gạch bỏ ngày 30 tháng 4. Một h́nh ảnh gạch bỏ Ngày Kỷ Niệm Quốc Kháng 30/4 thật đau ḷng và phẩn nộ.”

 

3. Ông Ngô Đắc Hiếu, dường như là Thiếu Tá XLTV Quận Trưởng, một giới chức ăn lương Việt Tân, làm việc cho đảng toàn thời gian: “Ngày 30 tháng 4 sắp đến, nhiều cộng đồng tại nhiều tiểu bang, kể cả cộng đồng người Việt tại Nam và Bắc Cali đều tham gia đứng tên tổ chức cùng với nhiều đoàn thể (ngoại vi của Mặt Trận Phở Ḅ) đấu tranh khác sẽ được tổ chức tại Washington DC. Đặc biệt Cộng Đồng Philadelphia có D/sĩ Nguyễn Đức Nhiệm đứng tên kêu gọi và tham gia ngày đấu tranh nói trên (D/sĩ Nguyễn Đức Nhiệm có hỏi ư kiến ban chấp hành và hội đồng đại biểu chưa mà dám lấy luôn tổ chức cộng đồng sung vào một âm mưu biến ngày đau thương thành ngày Tư Do của Việt Tân Đảng? Chúng tôi sẽ chứng minh vào những loạt bài tiếp - sau bài Hoàng Cơ Minh: Anh Hùng hay Thiên Cổ Tội Nhân). Hành động của báo Đời Mới do bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (chủ nhiệm, chủ bút), Lê Cổ Triệu Thành (tŕnh bày) đă gạch bỏ ngày đấu tranh đó. Hành động này có phải là một thái độ ngạo mạn, vô liêm sĩ, xem thường cộng đồng Người Việt đấu tranh hải ngoại không? và kêu gọi mọi người góp ư kiến để có thái độ, cùng một lúc với nhiều chiếc nón cối xuống đường.
 

Bài viết cho biết có nhiều chức sắc tên tuổi đấu tranh trong cộng đồng đă đóng góp ư kiến, nhưng không dám nêu tên vị nào và cuối cùng kết thúc bằng những biện pháp khủng bố hơn cả bin laden:

 

- Một tuyên cáo để phản đối

 

- Gởi tờ b́a báo này đến các cộng đồng (khỏi cần, Đời Mới đă chuyển đi khắp nơi để kêu gọi mọi người tẩy chay Việt Tân)

 

- Một buổi hội thảo để lên án kẻ chủ mưu đă coi thường tập thể đấu tranh, gạch bỏ ngày Quốc Hận 30/4  (Đời Mới làm việc công khai, nên không có âm mưu như Việt Tân chủ trương xóa bỏ quốc hận quốc kháng.)
 

Và sau cùng, “mọi người bất b́nh cho một hành động đáng tiếc” của báo Đời Mới tại Philadelphia.


Tại sao lại gọi là hành động đáng tiếc? Đời Mới hănh diện đă bày tỏ quan điểm dứng đắn của ḿnh trước một thủ đoạn, âm mưu của đảng đại bịp Việt Tân.

 

Đảng Việt Tân tổ chức hội luận mà không dám minh thị, thông báo chứng tỏ khả năng lư luận không có, không nắm vững vấn đề và nhất là không thể che dấu âm mưu trước một tờ báo uy tín, biết nhiều và có khả năng lư luận bảo vệ quan điểm của ḿnh. Cách tổ chức “hội luận” theo kiểu áp đặt đang diễn ra rất dễ bị ngộ nhận là “Đảng Việt tân thiết lập ṭa án nhân dân của ḿnh để hù dọa một cơ quan ngôn luận”.


Cơ sở Việt Tân tại Philadelphia nhớ rằng: Uy tín của một tờ báo do chủ trương, lập trường và khả năng nhận xét chính trị của nhóm chủ trương bài vở của tờ báo. Việt Tân hăy lo phận ḿnh để tránh bớt những tiếng tăm xấu nhất từ trước đên nay. Đời Mới sẽ thông báo với cơ quan FBI để bắt đầu một trận chiến với Việt Tân. Đời Mới không hề sợ bất cứ một áp lực nào và xin nhắc lại với Việt Tân:


Hăy thử xem lại uy tín của ḿnh để tổ chức cho bằng được một buổi hội luậnvới hơn 50 người tham dự.


Tóm lại chỉ có 3 đảng viên Việt Tân cay cú phát biểu, nhưng lại phát biểu một cách không trung thực, tự bóc trần bản chất lưu manh khi đă không đề cập đến các lư do tại sao phải gạch bỏ mà Đời Mới đă ghi ngay trên 2 trang b́a của số 272 (phát hành 04 tháng 3 năm 2005 và 274 (phát hành 18/3/05)
 

Ghi lại đây để chứng minh sự lưu manh, thủ đoạn của Việt Tân:


“Đồng Hương Tị Nạn Khắp Nơi Không Bao Giờ Quên:


- Tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam Trước Kia, Đảng Việt Tân, Tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Hiện Nay Chỉ Là Một Việc Thay Đổi Danh Xưng

 

- Chính Tổ Chức Chính Trị Này Đang Chuẩn Bị Biến Ngày 30/4 Thành Ngày Tự Do Nghĩa Là Ngày Miền Nam Việt Nam Bị Cưỡng Đoạt Là Ngày Tự Do, Xúc Phạm Đến Anh Linh Hàng Trăm Ngàn Chiến Sĩ VNCH Đă Hy Sinh V́ Tổ Quốc, Hàng Trăm Ngàn Đồng Bào Đă Bị Vùi Thây Nơi Rừng Thiêng Nước Độc, Biển Cả.”


và bên dưới, chính diện, thêm:


Chỉ trên tấm Flyer này, Việt Tân đă chơi chiêu “tu hú đẻ nhờ” không dám đứng tên chính danh vận động.

 

TẨY CHAY MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT TÂN ĐỂ TRẢ LẠI SỰ TRONG SÁNG CHO CỘNG ĐỒNG

 
 

Lê Cổ-Triệu Thành

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

(Vietnet)

 

 

DDa?ng Vie^.t Ta^n Cho+i Tro` Khu?ng Bo^' Ngo^n Lua^.n
hay DDang DDa`o Ho^' Cho^n Mi`nh

 

 

LE^ CO^?-TRIE^.U THA`NH

 
 

Philadelphia Asian News so^' 349, pha't ha`nh nga`y 18 - 25 tha'ng 3 na(m 2005, trang 06 va` 07 dda~ cha.y nhu+~ng “ti't” kha' gia^.t ga^n:
 

 

I\. Tre^n trang 06:
 

 

“Pha?n DDo^'i Ha`nh DDo^.ng Ga.ch Bo? Nga`y DDa^'u Tranh 30/4 Cu?a Ba'o DDo+`i Mo+'i” vo+'i lo+`i bi`nh Mao To^n Cu+o+ng nhu+ sau:

 

“Ha`nh ddo^.ng ga.ch bo? nay dda~ xu'c pha.m dde^'n ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t, mo^.t si~ nhu.c ddau lo`ng ddo^'i vo+'i nhu+~ng vi. la~nh dda.o ca'c co^.ng ddo^`ng, ho^.i ddoa`n, phong tra`o va` ddoa`n the^? dda^'u tranh no'i chung va` kho^'i ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia ta.i Philadelphia no'i rie^ng”

 

“Chu'ng to^i ddu+'ng tre^n la^.p tru+o+`ng cho^'ng Co^.ng hoa`n toa`n pha?n ddo^'i to+` ba'o DDo+`i Mo+'i dda~ tu+. mi`nh ga.ch bo? nga`y dda^'u tranh 30/4”

 

“ Chu'ng to^i ddo^`ng lo`ng le^n a'n va` ta^?y chay mo.i ha`nh ddo^.ng no^'i gia'o cho gia(.c cu?a ba'o DDo+`i Mo+'i”
 

Xong ro^`i ky' te^n: Kho^'i ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i Philadelphia va` phu. ca^.n
 

DDa?ng Vie^.t Ta^n, thoa'i tha^n cu?a MTQGTNGPVN, ddang tu+. dda`o huye^.t cho^n mi`nh vi` nhu+~ng ly' do sau:
 

- Kho^ng da'm minh danh dde^? dda(.t va^'n dde^` khi ba?n cha^'t su+. vie^.c ddang lie^n quan tru+.c tie^'p dde^'n to^? chu+'c cu?a mi`nh

 

- DDo+`i Mo+'i cho^'ng ta^'t ca? mo.i hoa.t ddo^.ng cu?a ba^'t cu+' to^? chu+'c, dda?ng pha'i na`o nha(`m bie^'n nga`y “ddau thu+o+ng, quo^'c ha^.n, quo^'c kha'ng  30 tha'ng 4” tha`nh Nga`y Tu+. Do\. Vie^.t Ta^n la` ke? chu? xu+o+'ng trong a^m mu+u na`y va` dda~ ta.o ne^n mo^.t la`n so'ng pha^?n no^. cu?a ddo^`ng hu+o+ng kha('p no+i tu+` va`i tha'ng tru+o+'c\.
 

- Hi`nh du+o+'i dda^y ddu+o+.c tri'ch tu+` trang 06, Philadelphia Asian News, so^' 342 pha't ha`nh nga`y Thu+' Sa'u 28 tha'ng 1 na(m 2005 dde^? cho^'ng dda?ng Vie^.t Ta^n trong a^m mu+u bie^'n nga`y Quo^'c Ha^.n, Quo^'c Kha'ng 30 tha'ng 4 tha`nh Nga`y Tu+. Do cu~ng ky' te^n la` Kho^'i Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i Philadelphia & Phu. Ca^.n\.
 

Chu'ng to^i, DDo+`i Mo+'i cho^'ng nhu+~ng a^m mu+u vu+`a ne^u la.i bi. Vie^.t Ta^n chu.p mu~ dde^? “ta^?y chay, le^n a'n” du+o+'i cu`ng mo^.t ca'i te^n: Kho^'i Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i Philadelphia & Phu. Ca^.n\. Nhu+ va^.y, “the^' la` the^' na`o?”\.  Xin ho?i la.i: “Kho^'i Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia ta.i Philadelphia & Phu. Ca^.n la` ai\? Va` hai tha'i ddo^. ddo^'i nghi.ch nhau trong cu`ng mo^.t vie^.c mang y' nghi~a gi`\?


Theo nhu+~ng ngu+o+`i bie^'t pha^n ti'ch: DDa?ng Vie^.t Ta^n la` mo^.t to^? chu+'c bi.p tu+` tre^n xuo^'ng du+o+'i, su+? du.ng ba^'t cu+' phu+o+ng tie^.n na`o dde^? dda.t cho ba(`ng ddu+o+.c mu.c ddi'ch du` mu.c ddi'ch ddo' tha^'p he`n dde^'n co+? na`o cu~ng OK  (Cu+'u ca'nh bie^.n minh cho phu+o+ng tie^.n)
 

DDo+`i Mo+'i cu~ng long tro.ng tuye^n bo^' tha(?ng thu+`ng dde^? Vie^.t Ta^n ddu+o+.c ro~ the^m:
 

“Nhu+~ng te^n ca^`m dda^`u ba^'t cu+' to^? chu+'c chi'nh tri. na`o, vo+'i ly' li.ch la` Cu+.u Qua^n Ca'n Chi'nh, hie^.n die^.n ta.i ha?i ngoa.i tru+o+'c na(m 1976, dde^`u la` bo.n dda`o ngu?, kho^ng co' tu+ ca'ch dde^? la~nh dda.o, kho+?i xu+o+'ng ba^'t cu+' mo^.t cuo^.c dda^'u tranh chi'nh tri. na`o ca?\. Ca'c te^n Nguye^~n Kim, Ly' Tha'i Hu`ng, Hoa`ng Co+ Long\. Hoa`ng Co+ DDi.nh dde^`u na(`m trong die^.n na`y va` ho. ca^`n lu+u y' dde^'n chu+~ SI~ dde^? la`m ngu+o+`i”\.

 


II\. Tre^n trang 07:


Vo+'i mo^.t tie^u dde^` lo+'n ghi ha`ng chu+~:
 

“ Buo^?i Ho^.i Lua^.n Ve^` Ha`nh DDo^.ng Ga.ch Bo? Nga`y 30 Tha'ng 4 Cu?a Ba'o DDo+`i Mo+'i Ta.i Philadelphia”


ddu+o+.c mo+? dda^`u mo^.t ca'ch ngu ngo^'c, tu+. nha^.n DDa?ng Vie^.t Ta^n chuye^n cho+i tro` “tu hu' dde? nho+`” va` la^`n na`y du+o+'i ca'i xu+o+?ng dde? cu?a o^ng Nguye^~n Ta. Quang, Cu+.u Trung Ta' Ha?i Qua^n Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a vo+'i  ca'i te^n la`: Ho.p Ba`n Ve^` Nhu+~ng Phu+o+ng Ca'ch Ye^?m Tro+. Cho Anh Hu`ng Ly' To^'ng Kho?i Bi. Da^~n DDo^. Ve^` Vie^.t Nam (nho+` o^ng ti', ngu+o+`i co' kie^'n thu+'c kho^ng ai vie^'t ve^` ca^'p ba^.c cu?a mo^.t si~ quan ha?i qua^n VNCH theo kie^?u na`y\. Pha?i vie^'t: O^ng Nguye^~n Ta. Quang, Cu+.u Ha?i Qua^n Trung Ta', VNCH
 

Xin ne^u ca^u ho?i tru+.c tie^'p vo+'i o^ng Chu? ti.ch U?y Ban Pha't Huy Tinh Tha^`n Ly' To^'ng: U?y Ban cu?a o^ng co' ddo^`ng y' dde^? cho DDa?ng Vie^.t Ta^n mu+o+.n die^~n dda`n mu'a vo~ bi.p hay kho^ng\?


Du+o+'i dda^y la` danh sa'ch nhu+~ng die^~n gia?:


1\. O^ng Tra^`n Qua'n Nie^.m, tu+'c Tra^`n Va(n Ta^m, Ha?i Qua^n Thie^'u Ta', mo^.t trong nhu+~ng gia'm kha?o cu?a Gia?i Truye^.n Nga('n do Vie^.t Ta^n to^? chu+'c, dda(.t va^'n dde^` mo^.t ca'ch “ba^'t qua'n nie^.m” dde^? che da^'u y' ddo^` bie^'n Nga`y Quo^'c Ha^.n, Quo^'c Kha'ng 30/4 Tha`nh Nga`y Tu+. Do” cu?a Vie^.t Ta^n:
“...Nga`y dda^'u tranh Quo^'c Ha^.n 30/4 na(m nay ddu+o+.c to^? chu+'c ta.i Washington DC, co+' sao ba'o DDo+`i Mo+'i ta.i Philadelphia dda~ ga.ch bo? va` cho dda(ng tre^n to+` bi`a ba'o do ba` Nguye^~n Thi. Hoa`ng Anh (la`m chu? nhie^.m va` chu? bu't), Le^ Co^? Trie^.u Tha`nh (tri`nh ba`y)”

 

2\. O^ng Nguye^~n Tu+ DDie^.u, Ha. Si~ Qua^n Ca?nh, Tru+o+?ng Co+ So+? Vie^.t Ta^n ta.i Philadelphia va` ca'c vu`ng phu. ca^.n:
“DDa^y la` mo^.t tha'i ddo^. mie^.t thi. kho^'i ngu+o+`i Vie^.t dda^'u tranh cho^'ng Co^.ng ta.i ha?i ngo.a‘a^i ba(`ng ca'ch ga.ch bo? nga`y 30 tha'ng 4\. Mo^.t hi`nh a?nh ga.ch bo? Nga`y Ky? Nie^.m Quo^'c Kha'ng 30/4 tha^.t ddau lo`ng va` pha^?n no^.”

 

3\. O^ng Ngo^ DDa('c Hie^'u, du+o+`ng nhu+ la` Thie^'u Ta' XLTV Qua^.n Tru+o+?ng, mo^.t gio+'i chu+'c a(n lu+o+ng Vie^.t Ta^n, la`m vie^.c cho dda?ng toa`n tho+`i gian: “Nga`y 30 tha'ng 4 sa('p dde^'n, nhie^`u co^.ng ddo^`ng ta.i nhie^`u tie^?u bang, ke^? ca? co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i Nam va` Ba('c Cali dde^`u tham gia ddu+'ng te^n to^? chu+'c cu`ng vo+'i nhie^`u ddoa`n the^? (ngoa.i vi cu?a Ma(.t Tra^.n Pho+? Bo`) dda^'u tranh kha'c se~ ddu+o+.c to^? chu+'c ta.i Washington DC\. DDa(.c bie^.t Co^.ng DDo^`ng Philadelphia co' D/si~ Nguye^~n DDu+'c Nhie^.m ddu+'ng te^n ke^u go.i va` tham gia nga`y dda^'u tranh no'i tre^n (D/si~ Nguye^~n DDu+'c Nhie^.m co' ho?i y' kie^'n ban cha^'p ha`nh va` ho^.i ddo^`ng dda.i bie^?u chu+a ma` da'm la^'y luo^n to^? chu+'c co^.ng ddo^`ng sung va`o mo^.t a^m mu+u bie^'n nga`y ddau thu+o+ng tha`nh nga`y Tu+ Do cu?a Vie^.t Ta^n DDa?ng\? Chu'ng to^i se~ chu+'ng minh va`o nhu+~ng loa.t ba`i tie^'p - sau ba`i Hoa`ng Co+ Minh: Anh Hu`ng hay Thie^n Co^? To^.i Nha^n)\. Ha`nh ddo^.ng cu?a ba'o DDo+`i Mo+'i do ba` Nguye^~n Thi. Hoa`ng Anh (chu? nhie^.m, chu? bu't), Le^ Co^? Trie^.u Tha`nh (tri`nh ba`y) dda~ ga.ch bo? nga`y dda^'u tranh ddo'\. Ha`nh ddo^.ng na`y co' pha?i la` mo^.t tha'i ddo^. nga.o ma.n, vo^ lie^m si~, xem thu+o+`ng co^.ng ddo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t dda^'u tranh ha?i ngoa.i kho^ng\? va` ke^u go.i mo.i ngu+o+`i go'p y' kie^'n dde^? co' tha'i ddo^., cu`ng mo^.t lu'c vo+'i nhie^`u chie^'c no'n co^'i xuo^'ng ddu+o+`ng\.

 

Ba`i vie^'t cho bie^'t co' nhie^`u chu+'c sa('c te^n tuo^?i dda^'u tranh trong co^.ng ddo^`ng dda~ ddo'ng go'p y' kie^'n, nhu+ng kho^ng da'm ne^u te^n vi. na`o va` cuo^'i cu`ng ke^'t thu'c ba(`ng nhu+~ng bie^.n pha'p khu?ng bo^' ho+n ca? bin laden:

 

- Mo^.t tuye^n ca'o dde^? pha?n ddo^'i

 

- Go+?i to+` bi`a ba'o na`y dde^'n ca'c co^.ng ddo^`ng (kho?i ca^`n, DDo+`i Mo+'i dda~ chuye^?n ddi kha('p no+i dde^? ke^u go.i mo.i ngu+o+`i ta^?y chay Vie^.t Ta^n)

 

- Mo^.t buo^?i ho^.i tha?o dde^? le^n a'n ke? chu? mu+u dda~ coi thu+o+`ng ta^.p the^? dda^'u tranh, ga.ch bo? nga`y Quo^'c Ha^.n 30/4  (DDo+`i Mo+'i la`m vie^.c co^ng khai, ne^n kho^ng co' a^m mu+u nhu+ Vie^.t Ta^n chu? tru+o+ng xo'a bo? quo^'c ha^.n quo^'c kha'ng.)

 

Va` sau cu`ng, “mo.i ngu+o+`i ba^'t bi`nh cho mo^.t ha`nh ddo^.ng dda'ng tie^'c” cu?a ba'o DDo+`i Mo+'i ta.i Philadelphia\.

 

Ta.i sao la.i go.i la` ha`nh ddo^.ng dda'ng tie^'c\? DDo+`i Mo+'i ha~nh die^.n dda~ ba`y to? quan ddie^?m du+'ng dda('n cu?a mi`nh tru+o+'c mo^.t thu? ddoa.n, a^m mu+u cu?a dda?ng dda.i bi.p Vie^.t Ta^n\.


DDa?ng Vie^.t Ta^n to^? chu+'c ho^.i lua^.n ma` kho^ng da'm minh thi., tho^ng ba'o chu+'ng to? kha? na(ng ly' lua^.n kho^ng co', kho^ng na('m vu+~ng va^'n dde^` va` nha^'t la` kho^ng the^? che da^'u a^m mu+u tru+o+'c mo^.t to+` ba'o uy ti'n, bie^'t nhie^`u va` co' kha? na(ng ly' lua^.n ba?o ve^. quan ddie^?m cu?a mi`nh\. Ca'ch to^? chu+'c “ho^.i lua^.n” theo kie^?u a'p dda(.t ddang die^~n ra ra^'t de^~ bi. ngo^. nha^.n la` “DDa?ng Vie^.t ta^n thie^'t la^.p to`a a'n nha^n da^n cu?a mi`nh dde^? hu` do.a mo^.t co+ quan ngo^n lua^.n”\.

 

Co+ so+? Vie^.t Ta^n ta.i Philadelphia nho+' ra(`ng: Uy ti'n cu?a mo^.t to+` ba'o do chu? tru+o+ng, la^.p tru+o+`ng va` kha? na(ng nha^.n xe't chi'nh tri. cu?a nho'm chu? tru+o+ng ba`i vo+? cu?a to+` ba'o\. Vie^.t Ta^n ha~y lo pha^.n mi`nh dde^? tra'nh bo+'t nhu+~ng tie^'ng ta(m xa^'u nha^'t tu+` tru+o+'c dde^n nay\. DDo+`i Mo+'i se~ tho^ng ba'o vo+'i co+ quan FBI dde^? ba('t dda^`u mo^.t tra^.n chie^'n vo+'i Vie^.t Ta^n\. DDo+`i Mo+'i kho^ng he^` so+. ba^'t cu+' mo^.t a'p lu+.c na`o va` xin nha('c la.i vo+'i Vie^.t Ta^n:


Ha~y thu+? xem la.i uy ti'n cu?a mi`nh dde^? to^? chu+'c cho ba(`ng ddu+o+.c mo^.t buo^?i ho^.i lua^.nvo+'i ho+n 50 ngu+o+`i tham du+.\.
 

To'm la.i chi? co' 3 dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n cay cu' pha't bie^?u, nhu+ng la.i pha't bie^?u mo^.t ca'ch kho^ng trung thu+.c, tu+. bo'c tra^`n ba?n cha^'t lu+u manh khi dda~ kho^ng dde^` ca^.p dde^'n ca'c ly' do ta.i sao pha?i ga.ch bo? ma` DDo+`i Mo+'i dda~ ghi ngay tre^n 2 trang bi`a cu?a so^' 272 (pha't ha`nh 04 tha'ng 3 na(m 2005 va` 274 (pha't ha`nh 18/3/05)


Ghi la.i dda^y dde^? chu+'ng minh su+. lu+u manh, thu? ddoa.n cu?a Vie^.t Ta^n:


“DDo^`ng Hu+o+ng Ti. Na.n Kha('p No+i Kho^ng Bao Gio+` Que^n:

 

- To^? chu+'c Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam Tru+o+'c Kia, DDa?ng Vie^.t Ta^n, Tu+'c Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng DDa?ng Hie^.n Nay Chi? La` Mo^.t Vie^.c Thay DDo^?i Danh Xu+ng

 

- Chi'nh To^? Chu+'c Chi'nh Tri. Na`y DDang Chua^?n Bi. Bie^'n Nga`y 30/4 Tha`nh Nga`y Tu+. Do Nghi~a La` Nga`y Mie^`n Nam Vie^.t Nam Bi. Cu+o+~ng DDoa.t La` Nga`y Tu+. Do, Xu'c Pha.m DDe^'n Anh Linh Ha`ng Tra(m Nga`n Chie^'n Si~ VNCH DDa~ Hy Sinh Vi` To^? Quo^'c, Ha`ng Tra(m Nga`n DDo^`ng Ba`o DDa~ Bi. Vu`i Tha^y No+i Ru+`ng Thie^ng Nu+o+'c DDo^.c, Bie^?n Ca?.”
 

va` be^n du+o+'i, chi'nh die^.n, the^m:

 

Chi? tre^n ta^'m Flyer na`y, Vie^.t Ta^n dda~ cho+i chie^u “tu hu' dde? nho+`” kho^ng da'm ddu+'ng te^n chi'nh danh va^.n ddo^.ng\. TA^?Y CHAY MO.I HOA.T DDO^.NG CU?A VIE^.T TA^N DDE^? TRA? LA.I SU+. TRONG SA'NG CHO CO^.NG DDO^`NG

 

Le^ Co^?-Trie^.u Tha`nh

 

 

* * * * * * *

 

 

 

 

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com