Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

 

LĂNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG VIỆT TÂN:
TỪ CỐ CHẤP
ĐẾN CHỊU ĐẤM ĂN XÔI
RỒI HÁ MIỆNG MẮC QUAI !

NGUYỄN PHÚC LIÊN


 


LĂNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG VIỆT TÂN:
TỪ CỐ CHẤP
ĐẾN CHỊU ĐẤM ĂN XÔI
RỒI HÁ MIỆNG MẮC QUAI !

NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

30 THÁNG TƯ gắn liền với hai chữ QUỐC HẬN và nói đến QUỐC HẬN th́ đó là 30 THÁNG TƯ. Việt Tân đă xử dụng ngày 30 THÁNG TƯ mà không nhắc ǵ đến QUỐC HẬN, lại c̣n cố thủ dùng hai chữ TỰ DO (=GIẢI PHÓNG) cho ngày ấy.

Đồng bào khắp nơi phản ứng chống lại thái độ muốn xóa bỏ ngày QUỐC HẬN này. Không những đồng bào, mà c̣n cả những đảng viên chân chính của Việt Tân cũng lấy làm ngạc nhiên đối với quyết định như vậy của những Lănh đạo Trung ương của Việt Tân.

Tôi có cảm tưởng rằng bài viết hôm nay như là tiếng nói của một số đảng viên Việt Tân muốn nhận định về thái độ của các Lănh đạo Trung ương Đảng. Thực vậy, tôi quen biết một số anh em Việt Tân. Chúng tôi đă từng lăn lộn chống đám Cộng sản nhí tại Aⵠchâu này ngay trước năm 1975. Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ nhau về tinh thần quyết liệt chống độc tài Cộng sản. Một bạn Việt Tân làm môi giới để tôi gặp Ô NGUYỄN NGỌC BẢO, nhân vật cao cấp của Việt Tân. Tôi chưa từng biết Ô BẢO là ai. Nếu không v́ Ô bạn quen biết nhau từ lâu này, chắc chắn tôi từ chối không gặp Ô BẢO.

Tại sao Lănh đạo Trung ương Đảng Việt Tân lại có thái độ làm cho đồng bào nghi ngờ về ḷng chống độc tài Cộng sản. Tất nhiên không phải chỉ đồng bào, mà sự nghi ngờ ấy c̣n đến từ những đảng viên chân chính của Việt Tân.

Thái độ của Lănh đạo Trung ương Việt Tân khiến đồng bào cũng như những đảng viên chân chính đặt 3 câu hỏi:

=> Tại sao có thái độ CỐ CHẤP trong việc muốn xóa bỏ hai chữ QUỐC HẬN và thay vào đó hai chữ TỰ DO (=GIẢI PHÓNG) mà Đảng Cộng sản áp đặt lên Dân Miền Nam ?

=> Tại sao Lănh đạo Trung ương giữ thái độ CHỊU ĐẤM ĂN XÔI ? XÔI đây là những ǵ ?

=> Tại sao Lănh đạo Trung ương Đảng giữ thái độ lẩn tránh như là HÁ MIỆNG MẮC QUAI ? QUAI đây là những cái ǵ ?

 

THÁI ĐỘ CỐ CHẤP

Làm việc, có những lúc sơ hở. Đó là b́nh thường, nhưng điều quyan trọng là nhận biết điều sơ hỏ để sửa sai kịp thời. Xử dụng ngày 30 THÁNG TƯ mà quên đi hai chữ QUỐC HẬN, đó là sơ hở lớn. Thêm vào đó lại dùng hai chữ TỰ DO (=GIẢI PHÓNG) để làm mọi người nghi ngờ về ḷng chống độc tài Cộng sản. Đồng bào cũng như những đảng viên chân chính hoàn toàn có lư để nghi ngờ về âm mưu của Lănh đạo Trung ương Việt Tân. Trước những phản ứng này, chỉ cần Lănh đạo Trung ương Đảng Việt Tân ra một thông cáo phổng biến trên Diễn Đàn khẳng định rằng 30 THÁNG TƯ là ngày QUỐC HÂ.N. Nhân ngày Quốc Hận này, mọi người quyết tâm đấu tranh cho DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN (nên tránh hai chữ TỰ DO (=GIẢI PHÓNG)). Với một thông cáo khẳng định công khai như vậy, đồng bào có thể vui vẻ cho mượn đầu heo nấu cháo.

Rất tiếc rằng Lănh đạo Trung ương Việt Tân không làm chuyện này, mặc dầu trước phản ứng lập đi lập lại của đồng bào và ngay của những đảng viên chân chính.
Từ sơ hở, Lănh đạo Trung ương Việt Tân đi đến chỗ CỐ CHẤP.

 

THÁI ĐỘ CHỊU ĐẤM ĂN XÔI

Trong thời gian qua, đồng bào đă đấm cho cái sự cố chấp này. Nhưng cũng chỉ thấy ít cảm t́nh viên nặc danh lên tiếng. Không có một sự lên tiếng nào chính thức của Lănh tụ Trung ương Đảng. Đây là thái độ CHỊU ĐẤM ĂN XÔI.

Tất nhiên đồng bào và những đảng viên chân chính có quyền suy đoán XÔI đây là những ǵ khiến Lănh đạo Trung ương Đảng phải cúi đầu chịu đấm như vâ.y.

=> XÔI quyền hành, chức vị mà Đảng Cộng sản có thể hứa hẹn khi làm Đối lập cuô.i. Nắm XÔI này nếu có, th́ chỉ những Lănh đạo Trung ương Việt Tân chia nhau ăn mà thôi, chứ Cộng sản đâu có nhiều chức tước mà chia cho những đảng viên khác của Việt Tân. Một vài người Lănh đạo Trung ương chia chác tối đa mấy chức vị trong Chính phủ. Không đến lần các đảng viên địa phương.

=> XÔI hứa hẹn áp lực từ phía Mỹ. Nắm XÔI này cũng khó nhá lắm. Thực vậy Mỹ không bao giờ tiêu tốn tiền bạc, mang quân đội, chiến xa để đưa những Lănh đạo Việt Tân về Việt Nam. Nếu không có 150'000 quân đội Mỹ như ở Iraq, liệu các Lănh đạo Trung ương Việt Tân có dám về sống ở Việt Nam để đấu tranh hay không ? Đây là cuộc đấu tranh Chính trị, phải lăn lộn với Dân, dành giựt lá phiếu từ Dân. Đảng Cộng sản đă có hệ thống cán bộ, công an nằm ở phường xóm, làng ma.c. Những Lănh đạo Trung ương Việt Tân có nghề nghiệp bên này, có nhà cửa, vợ con ở bên này, liệu có dám can đảm về Việt Nam một ḿnh, rồi len lỏi lên Tây nguyên hoặc ngay ở khu Bàn Cờ Sài g̣n để tranh đấu Chính trị không. Chỉ cần ít cao bồi du đăng ở Thị Nghè cũng đủ làm cho những Lănh đạo Trung ương này không dám ra bờ ao nuôi cá dồ ! Có thể những Lănh đạo Trung ương này chỉ xúi đảng viên về đấu tranh trước, dọn sẵn mâm cỗ để họ về sau ăn XÔI. Nếu thấy XÔI c̣n sạn, th́ họ lại cuốn gói chạy sang bên này với vợ con trước.

Chúng tôi luôn luôn viết rằng nếu có Tiến Tŕnh Dân chủ hóa ở Việt Nam do Đảng Cộng sản quyết định và do Mỹ áp lực, th́ phải là những người ở Quốc nội đảm trách cuộc đấu tranh Chính trị v́ họ ở tại chỗ, đă quen biết những mưu mô xảo quyệt của Cộng sản, đă từng chịu đau khổ với Dân th́ mới dành giựt được lá phiếu từ Dân.

Việc làm hữu hiệu và thực tế nhất của Lực lượng ở nước ngoài là làm NGOẠI VẬN để yểm trợ cho Lực lượng Quốc nội đấu tranh Chính trị trong Tiến Tŕnh Dân chủ hóa. Chính v́ vậy mà tôi đă viết về Lực Lượng Cựu Quân Lực VNCH ở Hải ngoại làm ngoại vận và Lực Lượng Tôn Giáo chân chính ở Quốc nội, từ đó những người làm Chính trị tại Quê Hương có hậu thuẫn Dân chúng.

 

THÁI ĐỘ HÁ MIỆNG MẮC QUAI

Từ CỐ CHẤP đến CHỊU ĐẤM ĂN XÔI. Nhưng XÔI khó nhá lắm. Nếu Lănh đạo Trung ương Việt Tân vẫn cứ yên lặng như CHỊU ĐẤM ĂN XÔI này, th́ đồng bào và ngay cả những đảng viên chân chính Việt Tân có quyền nghi ngờ rằng miệng của Lănh đạo Trung ương bị MẮC QUAI rồi nên không HÁ ra đươ.c. Đây không phải là điều khẳng định, nhưng là điều mà người ta có quyền nghi ngờ. Những cái QUAI đó là ǵ ?

Lấy tỉ dụ một cái QUAI. Người ta có thể phỏng đoán rằng Ban Lănh đạo Trung ương Việt Tân đă nhận một số tiền của Cộng sản trong chương tŕnh của Nghị Quyết 36. Tiền này để tổ chức ngày 30 THÁNG TƯ nhằm:

=> Xoá bỏ hai chữ QUỐC HẬN

=> Thay vào ngày ấy bằng hai chữ TỰ DO (=GIẢI PHÓNG) mà Cộng sản đă áp đặt lên đầu Dân chúng Miền Nam và ngày nay muốn áp đặt lên đầu Dân chúng tỵ nạn ở nước ngoài nữa.

Đồng bào và ngay cả đảng viên Việt Tân có quyền nghi ngờ về cái QUAI này như vâ.y. Nếu Ban Lănh đạo Trung ương Đảng Việt Tân thấy rằng đây là điều nghi ngờ bậy và muốn đồng bào và đảng viên của ḿnh đừng nghi ngờ về cái QUAI đó nữa, th́ hăy chính thức ra một THÔNG CÁO công khai khẳng định rằng:

=> Ngày 30 THÁNG TƯ là ngày QUỐC HẬN

=> Không dùng hai chữa TỰ DO nữa mà thay vào đó bằng hai chữ DÂN CHỦ để mọi người khỏi nghĩ đến hai chữ GIẢI PHÓNG.

Nếu ḷng ngay và ư ngay, th́ ra THÔNG CÁO như vậy, c̣n nếu cứ yên lặng lẩn tránh th́ đồng bào và đảng viên Việt Tân vẫn tiếp tục nghi ngờ về CHỊU ĐẤM ĂN XÔI và HÁ MIỆNG MẮC QUAI như vừa phân tích ở trên đây.

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

* * * * * * * *

(Vietnet)

 

LA~NH DDA.O TRUNG U+O+NG VIE^.T TA^N:
TU+` CO^' CHA^'P
DDE^'N CHI.U DDA^'M A(N XO^I
RO^`I HA' MIE^.NG MA('C QUAI !


NGUYE^~N PHU'C LIE^N

30 THA'NG TU+ ga('n lie^`n vo+'i hai chu+~ QUO^'C HA^.N va` no'i dde^'n QUO^'C HA^.N thi` ddo' la` 30 THA'NG TU+\. Vie^.t Ta^n dda~ xu+? du.ng nga`y 30 THA'NG TU+ ma` kho^ng nha('c gi` dde^'n QUO^'C HA^.N, la.i co`n co^' thu? du`ng hai chu+~ TU+. DO (=GIA?I PHO'NG) cho nga`y a^'y\.

DDo^`ng ba`o kha('p no+i pha?n u+'ng cho^'ng la.i tha'i ddo^. muo^'n xo'a bo? nga`y QUO^'C HA^.N na`y\. Kho^ng nhu+~ng ddo^`ng ba`o, ma` co`n ca? nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh cu?a Vie^.t Ta^n cu~ng la^'y la`m nga.c nhie^n ddo^'i vo+'i quye^'t ddi.nh nhu+ va^.y cu?a nhu+~ng La~nh dda.o Trung u+o+ng cu?a Vie^.t Ta^n\.

To^i co' ca?m tu+o+?ng ra(`ng ba`i vie^'t ho^m nay nhu+ la` tie^'ng no'i cu?a mo^.t so^' dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n muo^'n nha^.n ddi.nh ve^` tha'i ddo^. cu?a ca'c La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng\. Thu+.c va^.y, to^i quen bie^'t mo^.t so^' anh em Vie^.t Ta^n\. Chu'ng to^i dda~ tu+`ng la(n lo^.n cho^'ng dda'm Co^.ng sa?n nhi' ta.i Aⵠcha^u na`y ngay tru+o+'c na(m 1975\. Chu'ng to^i kho^ng bao gio+` nghi ngo+` nhau ve^` tinh tha^`n quye^'t lie^.t cho^'ng ddo^.c ta`i Co^.ng sa?n\. Mo^.t ba.n Vie^.t Ta^n la`m mo^i gio+'i dde^? to^i ga(.p O^ NGUYE^~N NGO.C BA?O, nha^n va^.t cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n\. To^i chu+a tu+`ng bie^'t O^ BA?O la` ai\. Ne^'u kho^ng vi` O^ ba.n quen bie^'t nhau tu+` la^u na`y, cha('c cha('n to^i tu+` cho^'i kho^ng ga(.p O^ BA?O\.

Ta.i sao La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng Vie^.t Ta^n la.i co' tha'i ddo^. la`m cho ddo^`ng ba`o nghi ngo+` ve^` lo`ng cho^'ng ddo^.c ta`i Co^.ng sa?n\. Ta^'t nhie^n kho^ng pha?i chi? ddo^`ng ba`o, ma` su+. nghi ngo+` a^'y co`n dde^'n tu+` nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh cu?a Vie^.t Ta^n\.

Tha'i ddo^. cu?a La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n khie^'n ddo^`ng ba`o cu~ng nhu+ nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh dda(.t 3 ca^u ho?i:

=> Ta.i sao co' tha'i ddo^. CO^' CHA^'P trong vie^.c muo^'n xo'a bo? hai chu+~ QUO^'C HA^.N va` thay va`o ddo' hai chu+~ TU+. DO (=GIA?I PHO'NG) ma` DDa?ng Co^.ng sa?n a'p dda(.t le^n Da^n Mie^`n Nam \?

=> Ta.i sao La~nh dda.o Trung u+o+ng giu+~ tha'i ddo^. CHI.U DDA^'M A(N XO^I \? XO^I dda^y la` nhu+~ng gi` \?

=> Ta.i sao La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng giu+~ tha'i ddo^. la^?n tra'nh nhu+ la` HA' MIE^.NG MA('C QUAI \? QUAI dda^y la` nhu+~ng ca'i gi` \?

THA'I DDO^. CO^' CHA^'P

La`m vie^.c, co' nhu+~ng lu'c so+ ho+?\. DDo' la` bi`nh thu+o+`ng, nhu+ng ddie^`u quyan tro.ng la` nha^.n bie^'t ddie^`u so+ ho? dde^? su+?a sai ki.p tho+`i\. Xu+? du.ng nga`y 30 THA'NG TU+ ma` que^n ddi hai chu+~ QUO^'C HA^.N, ddo' la` so+ ho+? lo+'n\. The^m va`o ddo' la.i du`ng hai chu+~ TU+. DO (=GIA?I PHO'NG) dde^? la`m mo.i ngu+o+`i nghi ngo+` ve^` lo`ng cho^'ng ddo^.c ta`i Co^.ng sa?n\. DDo^`ng ba`o cu~ng nhu+ nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh hoa`n toa`n co' ly' dde^? nghi ngo+` ve^` a^m mu+u cu?a La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n\. Tru+o+'c nhu+~ng pha?n u+'ng na`y, chi? ca^`n La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng Vie^.t Ta^n ra mo^.t tho^ng ca'o pho^?ng bie^'n tre^n Die^~n DDa`n kha(?ng ddi.nh ra(`ng 30 THA'NG TU+ la` nga`y QUO^'C HA^.N\. Nha^n nga`y Quo^'c Ha^.n na`y, mo.i ngu+o+`i quye^'t ta^m dda^'u tranh cho DA^N CHU?, NHA^N QUYE^`N (ne^n tra'nh hai chu+~ TU+. DO (=GIA?I PHO'NG))\. Vo+'i mo^.t tho^ng ca'o kha(?ng ddi.nh co^ng khai nhu+ va^.y, ddo^`ng ba`o co' the^? vui ve? cho mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o\.

Ra^'t tie^'c ra(`ng La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n kho^ng la`m chuye^.n na`y, ma(.c da^`u tru+o+'c pha?n u+'ng la^.p ddi la^.p la.i cu?a ddo^`ng ba`o va` ngay cu?a nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh\.

Tu+` so+ ho+?, La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n ddi dde^'n cho^~ CO^' CHA^'P\.

THA'I DDO^. CHI.U DDA^'M A(N XO^I

Trong tho+`i gian qua, ddo^`ng ba`o dda~ dda^'m cho ca'i su+. co^' cha^'p na`y\. Nhu+ng cu~ng chi? tha^'y i't ca?m ti`nh vie^n na(.c danh le^n tie^'ng\. Kho^ng co' mo^.t su+. le^n tie^'ng na`o chi'nh thu+'c cu?a La~nh tu. Trung u+o+ng DDa?ng\. DDa^y la` tha'i ddo^. CHI.U DDA^'M A(N XO^I\.

Ta^'t nhie^n ddo^`ng ba`o va` nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh co' quye^`n suy ddoa'n XO^I dda^y la` nhu+~ng gi` khie^'n La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng pha?i cu'i dda^`u chi.u dda^'m nhu+ va^.y\.

=> XO^I quye^`n ha`nh, chu+'c vi. ma` DDa?ng Co^.ng sa?n co' the^? hu+'a he.n khi la`m DDo^'i la^.p cuo^.i\. Na('m XO^I na`y ne^'u co', thi` chi? nhu+~ng La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n chia nhau a(n ma` tho^i, chu+' Co^.ng sa?n dda^u co' nhie^`u chu+'c tu+o+'c ma` chia cho nhu+~ng dda?ng vie^n kha'c cu?a Vie^.t Ta^n\. Mo^.t va`i ngu+o+`i La~nh dda.o Trung u+o+ng chia cha'c to^'i dda ma^'y chu+'c vi. trong Chi'nh phu?\. Kho^ng dde^'n la^`n ca'c dda?ng vie^n ddi.a phu+o+ng\.

=> XO^I hu+'a he.n a'p lu+.c tu+` phi'a My~\. Na('m XO^I na`y cu~ng kho' nha' la('m\. Thu+.c va^.y My~ kho^ng bao gio+` tie^u to^'n tie^`n ba.c, mang qua^n ddo^.i, chie^'n xa dde^? ddu+a nhu+~ng La~nh dda.o Vie^.t Ta^n ve^` Vie^.t Nam\. Ne^'u kho^ng co' 150'000 qua^n ddo^.i My~ nhu+ o+? Iraq, lie^.u ca'c La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n co' da'm ve^` so^'ng o+? Vie^.t Nam dde^? dda^'u tranh hay kho^ng \? DDa^y la` cuo^.c dda^'u tranh Chi'nh tri., pha?i la(n lo^.n vo+'i Da^n, da`nh giu+.t la' phie^'u tu+` Da^n\. DDa?ng Co^.ng sa?n dda~ co' he^. tho^'ng ca'n bo^., co^ng an na(`m o+? phu+o+`ng xo'm, la`ng ma.c\. Nhu+~ng La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n co' nghe^` nghie^.p be^n na`y, co' nha` cu+?a, vo+. con o+? be^n na`y, lie^.u co' da'm can dda?m ve^` Vie^.t Nam mo^.t mi`nh, ro^`i len lo?i le^n Ta^y nguye^n hoa(.c ngay o+? khu Ba`n Co+` Sa`i go`n dde^? tranh dda^'u Chi'nh tri. kho^ng\. Chi? ca^`n i't cao bo^`i du dda~ng o+? Thi. Nghe` cu~ng ddu? la`m cho nhu+~ng La~nh dda.o Trung u+o+ng na`y kho^ng da'm ra bo+` ao nuo^i ca' do^` ! Co' the^? nhu+~ng La~nh dda.o Trung u+o+ng na`y chi? xu'i dda?ng vie^n ve^` dda^'u tranh tru+o+'c, do.n sa(~n ma^m co^~ dde^? ho. ve^` sau a(n XO^I\. Ne^'u tha^'y XO^I co`n sa.n, thi` ho. la.i cuo^'n go'i cha.y sang be^n na`y vo+'i vo+. con tru+o+'c\.

Chu'ng to^i luo^n luo^n vie^'t ra(`ng ne^'u co' Tie^'n Tri`nh Da^n chu? ho'a o+? Vie^.t Nam do DDa?ng Co^.ng sa?n quye^'t ddi.nh va` do My~ a'p lu+.c, thi` pha?i la` nhu+~ng ngu+o+`i o+? Quo^'c no^.i dda?m tra'ch cuo^.c dda^'u tranh Chi'nh tri. vi` ho. o+? ta.i cho^~, dda~ quen bie^'t nhu+~ng mu+u mo^ xa?o quye^.t cu?a Co^.ng sa?n, dda~ tu+`ng chi.u ddau kho^? vo+'i Da^n thi` mo+'i da`nh giu+.t ddu+o+.c la' phie^'u tu+` Da^n\.

Vie^.c la`m hu+~u hie^.u va` thu+.c te^' nha^'t cu?a Lu+.c lu+o+.ng o+? nu+o+'c ngoa`i la` la`m NGOA.I VA^.N dde^? ye^?m tro+. cho Lu+.c lu+o+.ng Quo^'c no^.i dda^'u tranh Chi'nh tri. trong Tie^'n Tri`nh Da^n chu? ho'a\. Chi'nh vi` va^.y ma` to^i dda~ vie^'t ve^` Lu+.c Lu+o+.ng Cu+.u Qua^n Lu+.c VNCH o+? Ha?i ngoa.i la`m ngoa.i va^.n va` Lu+.c Lu+o+.ng To^n Gia'o cha^n chi'nh o+? Quo^'c no^.i, tu+` ddo' nhu+~ng ngu+o+`i la`m Chi'nh tri. ta.i Que^ Hu+o+ng co' ha^.u thua^~n Da^n chu'ng\.

THA'I DDO^. HA' MIE^.NG MA('C QUAI

Tu+` CO^' CHA^'P dde^'n CHI.U DDA^'M A(N XO^I\. Nhu+ng XO^I kho' nha' la('m\. Ne^'u La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n va^~n cu+' ye^n la(.ng nhu+ CHI.U DDA^'M A(N XO^I na`y, thi` ddo^`ng ba`o va` ngay ca? nhu+~ng dda?ng vie^n cha^n chi'nh Vie^.t Ta^n co' quye^`n nghi ngo+` ra(`ng mie^.ng cu?a La~nh dda.o Trung u+o+ng bi. MA('C QUAI ro^`i ne^n kho^ng HA' ra ddu+o+.c\. DDa^y kho^ng pha?i la` ddie^`u kha(?ng ddi.nh, nhu+ng la` ddie^`u ma` ngu+o+`i ta co' quye^`n nghi ngo+`\. Nhu+~ng ca'i QUAI ddo' la` gi` \?

La^'y ti? du. mo^.t ca'i QUAI\. Ngu+o+`i ta co' the^? pho?ng ddoa'n ra(`ng Ban La~nh dda.o Trung u+o+ng Vie^.t Ta^n dda~ nha^.n mo^.t so^' tie^`n cu?a Co^.ng sa?n trong chu+o+ng tri`nh cu?a Nghi. Quye^'t 36\. Tie^`n na`y dde^? to^? chu+'c nga`y 30 THA'NG TU+ nha(`m:

=> Xoa' bo? hai chu+~ QUO^'C HA^.N

=> Thay va`o nga`y a^'y ba(`ng hai chu+~ TU+. DO (=GIA?I PHO'NG) ma` Co^.ng sa?n dda~ a'p dda(.t le^n dda^`u Da^n chu'ng Mie^`n Nam va` nga`y nay muo^'n a'p dda(.t le^n dda^`u Da^n chu'ng ty. na.n o+? nu+o+'c ngoa`i nu+~a\.

DDo^`ng ba`o va` ngay ca? dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n co' quye^`n nghi ngo+` ve^` ca'i QUAI na`y nhu+ va^.y\. Ne^'u Ban La~nh dda.o Trung u+o+ng DDa?ng Vie^.t Ta^n tha^'y ra(`ng dda^y la` ddie^`u nghi ngo+` ba^.y va` muo^'n ddo^`ng ba`o va` dda?ng vie^n cu?a mi`nh ddu+`ng nghi ngo+` ve^` ca'i QUAI ddo' nu+~a, thi` ha~y chi'nh thu+'c ra mo^.t THO^NG CA'O co^ng khai kha(?ng ddi.nh ra(`ng:

=> Nga`y 30 THA'NG TU+ la` nga`y QUO^'C HA^.N

=> Kho^ng du`ng hai chu+~a TU+. DO nu+~a ma` thay va`o ddo' ba(`ng hai chu+~ DA^N CHU? dde^? mo.i ngu+o+`i kho?i nghi~ dde^'n hai chu+~ GIA?I PHO'NG\.

Ne^'u lo`ng ngay va` y' ngay, thi` ra THO^NG CA'O nhu+ va^.y, co`n ne^'u cu+' ye^n la(.ng la^?n tra'nh thi` ddo^`ng ba`o va` dda?ng vie^n Vie^.t Ta^n va^~n tie^'p tu.c nghi ngo+` ve^` CHI.U DDA^'M A(N XO^I va` HA' MIE^.NG MA('C QUAI nhu+ vu+`a pha^n ti'ch o+? tre^n dda^y\.

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

Tra^n trong/Best Regards/Respectueusement

Prof.Dr.NGUYEN PHUC LIEN, Economist


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Weekdays:
22 Rue du Prieure, CH-1202 GENEVA, Switzerland
Tel: 0041 22 731 82 66. Fax: 0041 22 738 28 08.
Mobile: 0041 79 766 65 83
E-Mail: wim-impact.drlien@bluewin.ch
Weekends:
43 Heideweg, CH-2503 BIEL/BIENNE, Switzerland
Tel: 0041 32 365 24 49. Fax: 0041 32 365 24 49.
Mobile: 0041 79 766 65 72
E-Mail: drlien.wim-impact@bluewin.ch

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOC VA VIET CHU VIET/READ AND WRITE VIETNAMESE
FONTS/LIRE ET ECRIRE LES CARACTERES VIETNAMIENS.
DOWNLOAD:
@ B?u VNI: http://vnisoft.com/download.html
@ B?u UNICODE: http://support.vnn.vn/tiengviet/
@ Hoᮠchuyꮠt?Chu kh?c󠳡ng B?u da c󊼢r> san: Bu?hai dung MICROSOFT INTERNET EXPLORER vொ
WEB n๡ Kh?duoc dung NETSCAPE:
http://dactrung.com/chuviet/vietuni.htm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DAU TRANH
From: Doan Duc Tam <doanductam99@yahoo.com>
To: NGHILUAN@ONELIST.COM
Subject: Ky ten chong ddoi Trung Cong giet ngu phu
Viet Nam:
http://www.petitiononline.com/hauloc/petition.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

* * * * * * * * *
 

   

 
   * * * * *

 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com