Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 
VIỆT TÂN MU+O+.N DDA^`U HEO NA^'U CHA'O ???
VIỆT TÂN DU`NG CU?I DDA^.U NA^'U DDA^.U ???

QUYE^'T TA^?Y CHAY NGA`Y TU+. DO CU?A VIE^.T TA^N

QUYE^'T TA^?Y CHAY NGA`Y TU+. DO CU?A VIE^.T TA^N

http://groups.yahoo.com/group/THAOLUAN/message/66941
 
 

----- Original Message -----
 
 

From: toa do

Sent: Tuesday, March 15, 2005 1:24 PM

Subject: [DIEN DAN CONG LUAN] Re: Bo.n lu+`a dda?o :Cha^'p nha^.n co+` d-o?, mo+'i to? co+` va`ng.


 

Thưa quư vị Tỵ Nạn Cộng Sản,
 

Có một đảng chính trị thực sự của người Việt hải ngoại nào, đối kháng với Việt Cộng, suy nghĩ và hành động giống như đảng Việt Tân đă làm trong ṿng mấy tháng vừa qua ở hải ngoại không.Xin quư vị người Việt tỵ nạn Cộng Sản chân chính ở khắp nơi trên thế giới hăy tự hỏi, khi nh́n vào những lời nói và việc làm của Đảng Việt Tân để thấy cho rơ chúng :
 

Họ bảo rằng để chống Cộng Sản "hữu hiệu", theo họ, phải công nhận HỒ CHÍ MINH, tên trùm ác tặc, Cộng Sản [bề ngoài nói nói cười cười, Mà ḷng nham hiểm giết người không dao!] đă chết khô nằm ăn vạ cả nước bao năm trời nay tai Ba Đ́nh, là danh nhân v́ "đa số" người trong nước cho là như vậy th́ họ không thể làm khác điều đó. Xin hỏi quư vị: Có loại người nào cha mẹ xiết bao lo lắng cho ăn cho học để nở mày nở mặt với đời, với người mà lại làm được cái việc NGU SI ĐỐN MẠT thế này không?
 

Họ bảo rằng để chống Cộng Sản"hữu hiệu", theo họ, phải treo cờ máu của Cộng Sản ngay tại HẢI NGOẠI như là h́nh thức để cho Cộng Sản biết là ngay tại hải ngoại này họ chấp nhận Cộng Sản trước, để có thể Cộng Sản mới "để mắt" NÓI CHUYỆN với ho sau. Xin hỏi quư vị: Có loại người nào cha mẹ xiết bao lo lắng cho ăn cho học để nở mày nở mặt với đời, với người mà lại làm được cái việc NGU SI ĐỐN MẠT thế này không?
 

Họ bảo rằng để chống Cộng Sản"hữu hiệu", theo họ, phải xoá bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng 4 hàng năm v́ ôm hận là sai, nó phải là ngày VIỆT NAM TỰ DO và đặc biệt năm nay họ sẽ hồ hởi kéo nhau diễu hành cho Tự Do từ Hànội đến HOA THỊNH ĐỐN, nhân ngày nàỵ Xin hỏi quư vị:Có loại người nào cha mẹ xiết bao lo lắng cho ăn cho học để nở mày nở mặt với đời, với người mà lại làm được cái việc NGU SI ĐỐN MẠT thế này không?
 

Họ bảo rằng để chống Cộng Sản"hữu hiệu", theo họ, cần phải bỏ đi ngay tại HẢI NGOẠI, là' cờ VÀNG của chính nghĩa TỰ DO mà mọi người VIỆT TỴ NẠN lâu nay hằng ôm ấp và vinh danh, hằng đem mồ hôi, nước mắt và trí lực với ḷng NHIỆT THÀNH, cật lực bảo vệ cho nó được tung bay phấp phới trên toàn thế giới nơi có người VIỆT tỵ nạn Cộng Sản cư trú, .như luận điệu ngụy biện của phát ngôn viên LelamĐiên VIỆT TÂN ctv và han`h động không treo cờ chính nghiă VIỆT Tự Do trong ngày Tết tại gian hàng VIỆT TÂN không?Xin hỏi quư vị:Có loại người nào cha mẹ xiết bao lo lắng cho ăn cho học để nở mày nở mặt với đời, với người mà lại làm được cái việc NGU SI ĐỐN MẠT thế này không?
 

Chúng c̣n nguỵ biện cách ngu xuẩn, cho phát ngôn viên ầm ỹ cách lếu láo trên hệ thống truyền thông rằng có như thế, có chấp nhận như thế, có làm như thế TRƯỚC th́ Cộng Sản SAU NÀY mới nhận cho chúng được ứng cử trong nước Việt chung với Việt Cộng để mong dần dần chiếm được da số trong Quốc HÔI mà Cộng Sản tổ chức để mai mốt mạnh rồi mới lật đổ Việt Cộng: CÓ LUẬN ĐIỆU và VIỆC LÀM NÀO TRẺ CON VÀ NGU NGỐC HƠN THẾ NỮA KHÔNG để mà ḥng "đối, chọi" với bọn CỘNG SẢN VIỆT NAM ma mănh?
 

Chúng c̣n gân cổ bảo rằng v́ chúng không có súng đạn xe tăng nên phải đánh "giặc" bằng cách chui ḷn háng, quỳ gục mặt trước " giặc" chờ cơ hội giặc mủi ḷng ban bố cho quyền gia nhập MẶT TRẬN TỔ QUỐC rồi rasẽ được ỨNG CỬ trong nước. Xin hỏi quư vị: Có loại người nào cha mẹ cũng lo lắng cho ăn cho học để nở mày nở mặt với đời, với người mà lại làm được cái việc NGU SI ĐỐN MẠT thế này không?
 

CHÚNG ĐĂ KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ và BIẾT RẰNG L̉NG NGƯỜI MẠNH HƠN cả SÚNG ĐA.N. KHI L̉NG NGƯỜI DÂN ĐĂ CỰC KỲ CHÁN GHÉT LŨ BẤT LƯƠNG VIỆT CỘNG, chỉ cần mỗi người một băi nước bọt, đă dư đủ cuốn phăng hết thẩy bọn Cộng Sản tham tàn trôi ra biển ĐÔNG không c̣n dấu vết.
 

Chúng ta cần phải nhắc cho chúng học bài học 30 năm trước: V́ chưa thu phục được L̉NG DÂN VIỆT, v́ dân VIỆT lúc đó c̣n quá nhiều người LẦM LẠC trước lời lẽ và hành động PHỈNH GẠT của bọn VIỆT CỘNG bất lương nên dù có VŨ KHÍ TỐI TÂN BẬC NHẤT lại được TRANG BỊ TẬN RĂNG, người MỸ cũng đành phải rút đi, bỏ lại MIỀN NAM VIỆT NAM với CHÍNH NGHIĂ TỰ DO, để mặc quân thù CỘNG SẢN cướp đoạt bờ cơi VIỆT và đầy đoạ DÂN VIỆT cho măi tận bây giờ.
 

Nếu c̣n nghĩ ḿnh là NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN, nếu c̣n nghĩ ḿnh là người có được cha mẹ cho đi ăn đi học để có SUY NGHĨ hơn người, hăy chấm dứt ngay tṛ BỈ ỔI, LUỒN CÚI GIẶC, BỊP ĐỒNG LOẠI Hăy dừng tay, đừng phá hoại ḷng HỜN CĂM của toàn dân VIỆT trước cái CỰC ĐỘ ác độc, xảo trá, tham ô, biển lận, tàn bạo mà bấy lâu VIỆT CỘNG gieo rắc để ḥng NGĂN CHẬN làn sóng phẫn uất của DÂN VIỆT trước ách BẠO TÀN CỘNG SẢN.
 

Toado91767.
 
 

* * * * * 


 

(Vietnet)
 
 
 

Thu+a quy' vi. Ty. Na.n Co^.ng Sa?n,
 

Co' mo^.t dda?ng chi'nh tri. thu+.c su+. cu?a ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i na`o, ddo^'i kha'ng vo+'i Vie^.t Co^.ng, suy nghi~ va` ha`nh ddo^.ng gio^'ng nhu+ dda?ng Vie^.t Ta^n dda~ la`m trong vo`ng ma^'y tha'ng vu+`a qua o+? ha?i ngoa.i kho^ng.Xin quy' vi. ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n Co^.ng Sa?n cha^n chi'nh o+? kha('p no+i tre^n the^' gio+'i ha~y tu+. ho?i, khi nhi`n va`o nhu+~ng lo+`i no'i va` vie^.c la`m cu?a DDa?ng Vie^.t Ta^n dde^? tha^'y cho ro~ chu'ng :
 

Ho. ba?o ra(`ng dde^? cho^'ng Co^.ng Sa?n "hu+~u hie^.u", theo ho., pha?i co^ng nha^.n HO^` CHI' MINH, te^n tru`m a'c ta(.c, Co^.ng Sa?n[be^` ngoa`i no'i no'i cu+o+`i cu+o+`i, Ma` lo`ng nham hie^?m gie^'t ngu+o+`i kho^ng dao!] dda~ che^'t kho^ na(`m a(n va. ca? nu+o+'c bao na(m tro+`i nay tai Ba DDi`nh, la` danh nha^n vi` "dda so^'" ngu+o+`i trong nu+o+'c cho la` nhu+ va^.y thi` ho. kho^ng the^? la`m kha'c ddie^`u ddo'. Xin ho?i quy' vi.:Co' loa.i ngu+o+`i na`o cha me. xie^'t bao lo la('ng cho a(n cho ho.c dde^? no+? ma`y no+? ma(.t vo+'i ddo+`i, vo+'i ngu+o+`i ma` la.i la`m ddu+o+.c ca'i vie^.c NGU SI DDO^'N MA.T the^' na`y kho^ng?
 

Ho. ba?o ra(`ng dde^? cho^'ng Co^.ng Sa?n"hu+~u hie^.u", theo ho., pha?i treo co+` ma'u cu?a Co^.ng Sa?n ngay ta.i HA?I NGOA.I nhu+ la` hi`nh thu+'c dde^? cho Co^.ng Sa?n bie^'t la` ngay ta.i ha?i ngoa.i na`y ho. cha^'p nha^.n Co^.ng Sa?n tru+o+'c, dde^? co' the^? Co^.ng Sa?n mo+'i "dde^? ma('t" NO'I CHUYE^.N vo+'i ho sau. Xin ho?i quy' vi.:Co' loa.i ngu+o+`i na`o cha me. xie^'t bao lo la('ng cho a(n cho ho.c dde^? no+? ma`y no+? ma(.t vo+'i ddo+`i, vo+'i ngu+o+`i ma` la.i la`m ddu+o+.c ca'i vie^.c NGU SI DDO^'N MA.T the^' na`y kho^ng?
 

Ho. ba?o ra(`ng dde^? cho^'ng Co^.ng Sa?n"hu+~u hie^.u", theo ho., pha?i xoa' bo? nga`y Quo^'c Ha^.n 30 tha'ng 4 ha`ng na(m vi` o^m ha^.n la` sai, no' pha?i la` nga`y VIE^.T NAM TU+. DO va` dda(.c bie^.t na(m nay ho. se~ ho^` ho+?i ke'o nhau die^~u ha`nh cho Tu+. Do tu+` Ha`no^.i dde^'n HOA THI.NH DDO^'N, nha^n nga`y na`y. Xin ho?i quy' vi.:Co' loa.i ngu+o+`i na`o cha me. xie^'t bao lo la('ng cho a(n cho ho.c dde^? no+? ma`y no+? ma(.t vo+'i ddo+`i, vo+'i ngu+o+`i ma` la.i la`m ddu+o+.c ca'i vie^.c NGU SI DDO^'N MA.T the^' na`y kho^ng?
 

Ho. ba?o ra(`ng dde^? cho^'ng Co^.ng Sa?n"hu+~u hie^.u", theo ho., ca^`n pha?i bo? ddi ngay ta.i HA?I NGOA.I, la`' co+` VA`NG cu?a chi'nh nghi~a TU+. DO ma` mo.i ngu+o+`i VIE^.T TY. NA.N la^u nay ha(`ng o^m a^'p va` vinh danh, ha(`ng ddem mo^` ho^i, nu+o+'c ma('t va` tri' lu+.c vo+'i lo`ng NHIE^.T THA`NH, ca^.t lu+.c ba?o ve^. cho no' ddu+o+.c tung bay pha^'p pho+'i tre^n toa`n the^' gio+'i no+i co' ngu+o+`i VIE^.T ty. na.n Co^.ng Sa?n cu+ tru', .nhu+ lua^.n ddie^.u ngu.y bie^.n cu?a pha't ngo^n vie^n LelamDDie^n VIE^.T TA^N ctv va` han`h ddo^.ng kho^ng treo co+` chi'nh nghia~ VIE^.T Tu+. Do trong nga`y Te^'t ta.i gian ha`ng VIE^.T TA^N kho^ng?Xin ho?i quy' vi.:Co' loa.i ngu+o+`i na`o cha me. xie^'t bao lo la('ng cho a(n cho ho.c dde^? no+? ma`y no+? ma(.t vo+'i ddo+`i, vo+'i ngu+o+`i ma` la.i la`m ddu+o+.c ca'i vie^.c NGU SI DDO^'N MA.T the^' na`y kho^ng?
 

Chu'ng co`n nguy. bie^.n ca'ch ngu xua^?n, cho pha't ngo^n vie^n a^`m y~ ca'ch le^'u la'o tre^n he^. tho^'ng truye^`n tho^ng ra(`ng co' nhu+ the^', co' cha^'p nha^.n nhu+ the^', co' la`m nhu+ the^' TRU+O+'C thi` Co^.ng Sa?n SAU NA`Y mo+'i nha^.n cho chu'ng ddu+o+.c u+'ng cu+? trong nu+o+'c Vie^.t chung vo+'i Vie^.t Co^.ng dde^? mong da^`n da^`n chie^'m ddu+o+.c da so^' trong Quo^'c HO^I ma` Co^.ng Sa?n to^? chu+'c dde^? mai mo^'t ma.nh ro^`i mo+'i la^.t ddo^? Vie^.t Co^.ng:CO' LUA^.N DDIE^.U va` VIE^.C LA`M NA`O TRE? CONVA` NGU NGO^'C HO+N THE^' NU+~A KHO^NG dde^? ma` ho`ng "ddo^'i, cho.i" vo+'i bo.n CO^.NG SA?N VIE^.T NAM ma ma~nh?
 

Chu'ng co`n ga^n co^? ba?o ra(`ng vi` chu'ng kho^ng co' su'ng dda.n xe ta(ng ne^n pha?i dda'nh "gia(.c" ba(`ng ca'ch chui lo`n ha'ng, quy` gu.c ma(.t tru+o+'c " gia(.c" cho+` co+ ho^.i gia(.c mu?i lo`ng ban bo^' cho quye^`n gia nha^.p MA(.T TRA^.N TO^? QUO^'C ro^`i rase~ ddu+o+.c U+'NG CU+? trong nu+o+'c. Xin ho?i quy' vi.: Co' loa.i ngu+o+`i na`o cha me. cu~ng lo la('ng cho a(n cho ho.c dde^? no+? ma`y no+? ma(.t vo+'i ddo+`i, vo+'i ngu+o+`i ma` la.i la`m ddu+o+.c ca'i vie^.c NGU SI DDO^'N MA.T the^' na`y kho^ng?
 

CHU'NG DDA~ KHO^NG BAO GIO+` NGHI~ va` BIE^'T RA(`NG LO`NG NGU+O+`I MA.NH HO+N ca? SU'NG DDA.N.KHI LO`NG NGU+O+`I DA^N DDA~ CU+.C KY` CHA'N GHE'T LU~ BA^'T LU+O+NG VIE^.T CO^.NG, chi? ca^`n mo^~i ngu+o+`i mo^.t ba~i nu+o+'c bo.t, dda~ du+ ddu? cuo^'n pha(ng he^'t tha^?y bo.n Co^.ng Sa?n tham ta`n tro^i ra bie^?n DDO^NG kho^ng co`n da^'u ve^'t.
 

Chu'ng ta ca^`n pha?i nha('c cho chu'ng ho.c ba`i ho.c 30 na(m tru+o+'c:Vi` chu+a thu phu.c ddu+o+.c LO`NG DA^N VIE^.T, vi` da^n VIE^.T lu'c ddo' co`n qua' nhie^`u ngu+o+`i LA^`M LA.C tru+o+'c lo+`i le~ va` ha`nh ddo^.ng PHI?NH GA.T cu?a bo.n VIE^.T CO^.NG ba^'t lu+o+ng ne^n du` co' VU~ KHI' TO^'I TA^N BA^.C NHA^'T la.i ddu+o+.c TRANG BI. TA^.N RA(NG, ngu+o+`i MY~ cu~ng dda`nh pha?i ru't ddi, bo? la.i MIE^`N NAM VIE^.T NAM vo+'i CHI'NH NGHIA~ TU+. DO, dde^? ma(.c qua^n thu` CO^.NG SA?N cu+o+'p ddoa.t bo+` co~i VIE^.T va` dda^`y ddoa. DA^N VIE^.T cho ma~i ta^.n ba^y gio+`.
 

Ne^'u co`n nghi~ mi`nh la` NGU+O+`I VIE^.T TY. NA.N CO^.NG SA?N, ne^'u co`n nghi~ mi`nh la` ngu+o+`i co' ddu+o+.c cha me. cho ddi a(n ddi ho.c dde^? co' SUY NGHI~ ho+n ngu+o+`i, ha~y cha^'m du+'t ngay tro` BI? O^?I, LUO^`N CU'I GIA(.C, BI.P DDO^`NG LOA.I Ha~y du+`ng tay, ddu+`ng pha' hoa.i lo`ng HO+`N CA(M cu?a toa`n da^n VIE^.T tru+o+'c ca'i CU+.C DDO^. a'c ddo^.c, xa?o tra', tham o^, bie^?n la^.n, ta`n ba.o ma` ba^'y la^u VIE^.T CO^.NG gieo ra('c dde^? ho`ng NGA(N CHA^.N la`n so'ng pha^~n ua^'t cu?a DA^N VIE^.T tru+o+'c a'ch BA.O TA`N CO^.NG SA?N.
 

Toado91767.
 
 

* * * * * * *
 
 

 
 
* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com